Foto: Theguardian.com

Zaista želite da Bog odgovoriti na vašu molitvu? Možda ste ustima tražili i imali želju iznutra, a ipak vaša molitva još uvijek nije odgovorena.

I tako molite i molite, i ispitujete Boga zašto vam ne odgovara. Prije nego vam odgovori na molitvu, potrebno je da ga poslušate. Na taj način učite da morate biti poslušni Bogu. A kad ste mu poslušni, možete moliti: “O, Bože, uklonio sam što si htio. Sad odgovori na moju molitvu.”

Bog uslišava samo molitve onih koji su Mu poslušni.

Mnoga braća i sestre ne postignu da Bog čuje molitve, jer mu nisu naučili biti poslušni. Ako nismo poslušni Božjoj Riječi, On nije u mogućnosti odgovoriti na našu molitvu. Mi puštamo da mnoge stvari prođu nezamijećene, držimo ih za nevažne, ali Bog ne dozvoljava da one samo tako prođu.

S mnogim kršćanima Bog se mora strogo pozabaviti. Kako možemo napredovati ako dopuštamo da stvari ostaju zanemarene? Ako se pažljivo ne pozabavimo sa svakom stavkom, nećemo biti uslišani u našim molitvama. U vrijeme velike opasnosti, Bog nas može uslišati, napravit će iznimku. Ali, ako tražimo da On uvijek usliši našu molitvu, moramo mu biti u svemu poslušni.

Autor: Watchman Nee