Grijeh napiti se
Foto: Unsplash

Da, grijeh je napiti se. Biblija govori o opijanju kao o ponašanju koje je protivno Božjim željama i planovima za nas (1. Korinćanima 6,10). Ljudi koji slijede Isusa ne bi se trebali napijati, nemoralno ponašati ili svjetovno razmišljati (Galaćanima 2,20; Rimljanima 6,1-6). 

Biblija nam kaže da opijanje krši Božju zapovijed (Izreke 20,1; 23,20; 29-32; Izaija 5,22; Efežanima 5,18). No, mi nismo pozvani da slijedimo pravila, nego da slijedimo Isusa Krista (Luka 11,42; Matej 23,23). Naša ljubav za našeg Spasitelja nas treba voditi da postanemo sličniji Njemu (1 Petrova 1,15). 

U Efežanima 5 čitamo nekoliko usporedbi o služenju Bogu i ne služenju Bogu. U najmanje jednom odlomku spominje se pijanstvo: „I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom“ (redak 18). Kada uočimo dihotomiju između pijenja i bivanja ispunjenima Duhom, mi trebamo odabrati. 

Kada pijemo alkohol gubimo određenu količinu samokontrole, a samokontrola je jedan od darova Duha (Galaćanima 5,22-23). Kršćani se ne bi trebali dijeliti između toga jesu li pod kontrolom Duha ili određene količine supstanci koje utječu na njihov um. 

Opijanje je zabranjeno u Bibliji

Iako je opijanje jasno zabranjeno u Pismu, mnogi kršćani se ujedno pitaju o umjerenom konzumiranju alkohola.

U mnogim citatima, oni koji su određeni za službu Božju upućeni su da se potpuno klone alkohola (Suci 13,4; Levitski zakonik 10,9; Luka 1,15). u Izrekama 20,1 i 31,4, pisac upozorava na učinke pijenja alkohola. Na drugim mjestima opet vidimo Isusove sljedbenike kako piju alkohol. Isus je pretvorio vodu u vino na vjenčanju u Kani (Ivan 2,1-12). Pavao je rekao Timoteju: „Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti“ (1 Timoteju 5,23). Mnogi kršćani, koji slijede Božji poziv na svetost, su odlučni u tome da se klone svih oblika alkohola. Drugi odabiru umjereno konzumirati alkohol. Bilo kako bilo, jasno je da je bivanje pod kontrolom alkohola ili opijanja daleko od onoga što je Bog namijenio za Svoj narod. 

Kada se predamo alkoholu onda dopuštamo da nešto drugo vlada nad nama. Isus je rekao da ne možemo služiti dvama gospodarima (Matej 6,24) i da se moramo usredotočiti i služiti samo jednome. Kršćani odlučuju služiti Isusu, i samo Njemu.

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: