4 stvari koje Bog poručuje samcima

Koje stvari Bog poručuje samcima? Biti sam sa 20, nije isto što i biti sam sa 30, 40, ili 70. Tu su i razlike u okolnostima.

Oko 35% odraslih članova crkve u Britaniji su samci, pa očito predmet samoće ima znatan osobni interes za mnoge ljude u našim crkvama. Svaka pojedina osoba će imati drugačije iskustvo.

Tu su dobne razlike. Biti sam sa 20, nije isto što i biti sam sa 30, 40, ili 70. Tu su i razlike u okolnostima: neki se nikad nisu vjenčali, dok su drugi razvedeni, udovci ili udovice. A tu su i iskustvene razlike: neki su odlučili da budu sami te su u osnovi zadovoljni; drugi su dugo u braku i osjećaju se frustrirano.

Što Biblija kaže ovim ljudima?

1. Samoća je dar od Boga

Toliko toga u našem društvu je strukturirano oko parova. Često je samo pretpostavljeno da će odrasli imati partnera i da je sa njima nešto čudno ako ga nemaju u bilo kojem vremenskom razdoblju. Oscar Wilde je sažeo gledište: „Celibat je jedina poznata seksualna perverzija.“

VIDI OVO: Je li samački život prokletstvo?

Nema ničeg novog u ovom negativnom pogledu na celibat. U prvom stoljeću, rabin Eleazar je rekao: „Svaki muškarac koji nema ženu nije pravi muškarac.“ Talmud je otišao čak i dalje: „Muškarac koji nije oženjen u 20-oj živi u grijehu.“ Uzimajući u obzir ovu pozadinu, zapanjujuće je kako je  Novi Zavjet pozitivan u svezi sa samcima. Pavao govori o njima kao o „daru“ (Prva Korinćanima 7,7), a Isus kaže da je dobro „onima kojima je dano.“ (Evanđelje po Mateju 19,11).

Moj prijatelj je jednoć pripadao mladoj crkvenoj grupi odraslih ljudi zvanoj „Parovi i Samci“. Samci se mogu osjećati kao višak u svojoj obitelji, socijalnim grupama i crkvama. Jednom čovjeku su tako dodijali s pitanjem „Jesi li još uvijek sam?“, da je počeo odgovarati „Jeste li još uvijek u braku?“ Moramo se oduprijeti implikaciji da je samoća drugorazredna. Biblija tako ne kaže. Brak je dobar, ali i samoća također: „dana“ je nekima.

Ali, što ako mislim da nemam „dar“ samoće? Ne smatram lakim ostati sam, i čeznem da se vjenčam; znači li to da doživljavam „drugorazredno“? Ne.  Pavao govori o samoći kao o daru, ne govori o konkretnoj mogućnosti da neki ljudi budu zadovoljni sami. Umjesto toga, on govori o stanju samoće. Dok god to imate, to je dar od Boga, jednako kao što će i brak biti ako ga ikad primite. Trebamo primiti našu životnu situaciju, bilo da je samoća ili brak, kao Božji dar milosti za nas.

Stvari koje Bog poručuje samcima
Foto: Pixabay

2. Samoća ima prednosti

Pavao spominje dvije prednosti samoće u Prvoj Korinćanima 7:

Sami ljudi su pošteđeni „nevolja“ u braku.

Postoje mnogi blagoslovi u braku, ali i teškoće također. Razumljivo, kršćanski parovi često ne govore otvoreno o teškim stvarima s kojima se susreću, što može samcima dati ružičast pogled na brak. No, tu je i negativna strana čak i kada je bračni odnos dobar: život je složeniji. Postoji više od jedne osobe koju treba uzeti u obzir u donošenju odluka o korištenju vremena, smještaj, ljetovanje, pa čak i dnevni jelovnik. I tu je više od jedne osobe o kojoj treba brinuti. Djeca donose puno zadovoljstva, ali i puno tjeskobe također. Brak donosi „mnogo problema u ovom životu“ i, Pavao kaže: „Želim te ovoga poštedjeti“ (Prva Korinćanima 7,28). On spominje ove nevolje ovdje uglavnom zbog odnosa koji imaju na sljedeću točku.

VIDI OVO: 4 laži u koje samci trebaju prestati vjerovati

Samci se mogu više posvetiti Božjem djelu

„A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.“ (Prva Korinćanima 7,32-34). Vitalan dio kršćanske odgovornosti vjenčanih osoba je da brinu o svojem supružniku i djeci. To treba uzeti vremena, vremena koje stoga ne može biti utrošeno u svjedočenju ljudima, pomažući u kampu, sređujući crkvene financije, ili vodeći proučavanje Biblije. Samci imaju više vremena za ove stvari. Nije slučajnost da mnoge crkvene aktivnosti u velikoj mjeri ovise o onima koji nisu u braku. Neki svjesno odaberu ostati sami da bi se posvetili kršćanskom djelu. Mnogi samci nisu odabrali biti sami zbog toga i opet imaju iste prednosti kao i oni koji su tako odabrali. Umjesto da se fokusirate na teškoće koje samoća nosi sa sobom, kao što neki čine, trebamo iskoristiti većinu prednosti koje Božji dar samoće daje, dok ga imamo.

3. Samoća je teška

Kad Bog vidje Adama samog u Edenskom vrtu, On reče: „Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.“ (Knjiga Postanka 2,18) Dakle, Eva je stvorena kako bi zadovoljila Adamovu potrebu za druženjem, i dvoje postadoše zajedno u cjeloživotnom, seksualnom odnosu u braku. Iako je Novi Zavjet pozitivan u svezi samaca, nema sumnje da se brak smatra normom. To je Božji dar ljubavi za čovječanstvo i glavni kontekst u kojem se susreće naša želja za intimnošću. Samci se, dakle, bore sa usamljenošću i seksualnim iskušenjima. Te borbe sigurno nisu isključive za one nevjenčane, nego su one itekako dio stanja usamljenosti. Neki će gledati da ih smanje tako što će se vjenčati. Drugi će ili odabrati da se ne vjenčaju ili će se osjećati nemoćnim zbog svojih okolnosti, osobnosti ili seksualne privlačnosti. Oni će se vjerojatno suočiti s cjeloživotnom bitkom s usamljenosti i seksualnim iskušenjem.

VIDI OVO: 11 stvari koje bi svaki kršćanin samac trebao znati

Te dvije bitke su usko povezane. Što smo usamljeniji, vjerojatnije je da ćemo se boriti sa usamljenošću i seksualnim fantazijama te upasti u grijeh. Trebamo biti proaktivni u traženju pomoći u ovim područjima. Nismo dizajnirani da budemo sami, i ako nećemo biti u braku, bilo u kratkom ili dugom, trebamo nastojati zadovoljiti naše potrebe za intimnošću u drugim odnosima. To će značiti preuzimanje inicijative u očuvanju bliskih kontakata sa prijateljima i obitelji. I moramo biti samo-disciplinirani u „bijegu od bludnosti“ (Prva Korinćanima 6,18). Često pomaže imati jednog ili dva bliska prijatelja s kojima se razumijemo u ovom području.

4. Samoća nije trajna

Mnogi koji su trenutno sami će se jednoga dana vjenčati. Drugi će ostati sami tijekom svog života. Ali nijedan kršćanin nije sam zauvijek. Biblija govori o Isusu kao o zaručniku koji će se jednoga dana vratiti po svoju zaručnicu, crkvu, da bude s Njim u savršenom novom stvaranju. Bog će obrisati svaku suzu iz naših očiju i veliki povik će se čuti: „Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Na vjenčanje Jaganjac dolazi, a njegova zaručnica se spremila.“ (Otkrivenje 7,17; 19,7)

VIDI OVO: Samac sam, a ove četiri stvari koje ljudi kažu mi užasno smetaju

Nakon što smo razgovarali o nebesima, starija gospođa mi je rekla: „Jedva čekam dan mog vjenčanja!“ Svi trebamo dijeliti istu nadu. I već možemo iskusiti nešto od tog intimnog braka s Kristom ovdje na zemlji, kroz djelo Duha Svetoga u našem životu. Ljudski odnosi su važni, ali nijedan nije ni približno važan kao naš vječni odnos s Isusom.

Zadnje riječi o onima koji su sami:

  • Hvala Bogu za dar samoće. Kako god doživljavate samoću, prepoznajte je kao dar od Boga i izvucite najbolje od nje dok god je imate.
  • Činite sve što možete da budete pobožni. Lako je onima koji su samo da padnu u sebičan, egocentričan stil života, i u seksualni grijeh, bilo u mislima ili djelom. Budite samo-disciplinirani i odgovorni prema drugima.
  • Držite oči uprte u nebo. To je naš vječni odnos s Kristom koji je u konačnici bitan.

VIDI OVO: Hoću li zauvijek ostati samac?

Zadnje riječi o onima koji su u braku:

  • Ne mislite o samoći kao o nečem drugorazrednom. Kršćanski propovjednik i autor John Chapman govori o prijateljima koji su ga zvali u duge šetnje govoreći mu da bi se trebao ženiti. Komentirao je: „Bilo bi od velike pomoći da su pročitali Bibliju, zar ne?“
  • Zapamtite da je vaša obitelj cijela crkva. Ne bi smjelo biti usamljenih ljudi u našoj crkvi. Trebamo otvoriti naše domove drugima i imati relacije s drugima, ne samo u biološkoj obitelji, nego i u crkvenoj obitelji.
  • Držite oči uprte u nebo. Ljudski brak je važan, ali neće trajati zauvijek (Evanđelje po Marku 12,25). Naš odnos s Kristom mora biti na prvom mjestu.

Autor: Vaughan Roberts; Prijevod: Blaženka Š.; Izvor: Thegospelcoalition.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Thegospelcoalition.org koje vrijedi za Novizivot.net.

NAJNOVIJE!