Koliki je životni vijek čovjeka prema Bibliji?

Kada krenemo čitati Bibliju od početka, možemo zapaziti da su ljudi živjeli puno godina. Koliki je životni vijek čovjeka prema Bibliji?

Postanak 5 je prvo poglavlje u Bibliji koje dokumentira koliko su živjeli prvi ljudi. Postanak 5, 5 govori nam da je prvi čovjek Adam živio 930 godina. Postanak 5, 27 govori nam da je najstariji čovjek koji je živio na zemlji bio Metuzalem (Metušalah), koji je živio čak 969 godina.

Životni vijek čovjeka: Koliko dugo ljudi mogu živjeti prema Bibliji?

5. poglavlje Postanka otkriva da je čovjek živio gotovo tisuću godina. Nakon potopa (Postanak 7), koji se također naziva Noin potop, muškarci i žene nisu živjeli toliko dugo. Potop je promijenio uvjete okoliša na planetu i ljudi više nisu mogli živjeti dugo.

Kada dođemo do Postanka 25, 7 otkrivamo da je Abraham živio 175 godina. Izak je živio 180 godina (Postanak 35, 28), a Jakov 147 godina (Postanak 47, 28). Kada dođemo do Mojsija, otkrivamo da je životni vijek čovjeka 120 godina (Ponovljeni zakon 34, 7; Brojevi 33, 39; Suci 2, 8).

Podatak iz Psalma 90.

Psalam 90 je Mojsijeva molitva. Napisao ga je pobožni čovjek koji je živio 120 godina. On kaže u jednom stihu:

“Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a većina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle.” (Psalam 90, 10)

Ključna fraza ovog stiha je “zbroj naše dobi”. Odnosi se na prosjek, u ovom slučaju sedamdeset godina. Osamdeset godina je moguće ako su ljudi fizički jači. Rijetki pojedinci mogu živjeti i duže, možda i preko 100 godina, koliko je živio Mojsije.

Može se pronaći na internetu da su neke žene živjele skoro 120 godina. Među njima je Amerikanka Jeralean Talley, koja je živjela 116 godina i umrla 2015. godine, piše index.hr

Također je dokumentirano da su neki muškarci živjeli više od 100 godina. Jiroemon Kimura živio je 116 godina i 54 dana i umro 2013. godine, navodi hr.wikipedia.org

Vidimo da neki ljudi žive duže od osamdeset godina. Biblija ne pokušava ograničiti dob koju muškarac ili žena mogu doživjeti. Ona samo navodi da je prosječni životni vijek čovjeka 70 godina.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!