Žrtva u kojoj Bog nalazi zadovoljstvo
Foto: Unsplash

Ne možete isplakati svoj put do tog nebeskog mjesta. Ne možete doći do  njega ni kroz učenje, rad ili snagu volje. Ne, jedini put do života prijestolja je kroz živu žrtvu: ”… prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoštovlje.” (Rim 12,1).

Pavao govori iz iskustva. On je bio čovjek koji je bio odbacivan, kušan, progonjen; bio je u zatvoru, bičevan, kamenovan, doživio je brodolome. Pavao se strahovito brinuo i za Crkvu. No ipak je svjedočio: ”U svemu tome ipak sam bio zadovoljan.”

Prinesite svoje tijelo kao živu žrtvu Gospodinu

Sad nam govori: ”Dakle, želite li znati kako sam došao do spoznaje tog nebeskog života? Želite li znati kako sam postigao da sam zadovoljan u svakoj situaciji u kojoj se nađem i kako sam pronašao istinski mir u Kristu? Evo puta, evo tajne da postignete svoj nebeski položaj: prinesite svoje tijelo kao živu žrtvu Gospodinu. Ja sam ušao u to zadovoljstvo jedino žrtvovanjem svoje vlastite volje.”

VIDI OVO: Zašto je Bog tražio životinjske žrtve u Starom zavjetu?

Grčka riječ za ”živo” ovdje znači ”trajno”. Pavao govori o obvezujućem predanju, o žrtvi koja se prinosi jednom za čitam život. Međutim, nemojte pogrešno razumjeti; to nije žrtva koja ima neke veze s žrtvom pomirnicom za grijeh. Kristova žrtva na križu jedina je dostojna žrtva pomirnica: ”Ali sad, on se samo jedanput zauvijek – u punini vremena – pojavio da svojom žrtvom uništi grijeh” (Heb 9,26).

Ne, Pavao govori o drukčijoj vrsti žrtve. Međutim, nemojte pogrešno razumjeti, Bog nije nalazio zadovoljstva u prinošenim starozavjetnim žrtvama. Hebrejima nam govori: ”Ni paljenice ni okajnice nisu ti bile ugodne” (Heb 10,6). Zašto te žrtve nisu bile ugodne Gospodinu? Jednostavno rečeno, one nisu zahtijevale srce.

Žrtva u kojoj Bog nalazi zadovoljstvo

Ali žrtva o kojoj Pavao govori jest žrtva u kojoj Bog nalazi veliko zadovoljstvo, točnije rečeno, zato što ona uključuje srce. Koja je to žrtva? Ta žrtva je smrt našoj volji, odbacivanje naše samodostatnosti i ambicije.

VIDI OVO: Što znači odvojiti se od svijeta i predati se Bogu?

Kad Pavao potiče: ”Prinesite svoja tijela”, on zapravo kaže: ”Primaknite se Gospodinu.”. Međutim, što to znači? To znači da se primaknemo bliže Bogu s namjerom da Mu se prinesemo čitavi. To znači da dođemo k Njemu ne u našoj vlastitoj dostatnosti, već kao uskrsla djeca, kao sveti u Isusovoj pravednosti, kao prihvaćeni od Oca kroz naš položaj u Kristu…

Svaki vjernik je pozvan da sudjeluje u tom vidu Kristove žrtve. Mi moramo prinijeti sebe Bogu, predati Mu svoju volju i ući u životu potpuno ovisni o njemu. Moramo Mu doći govoreći: ”Gospodine, prepuštam svoju volju Tebi. Mijenjam je za Tvoju volju. Predajem sam sebe da više ništa ne govorim i ne činim osim ako me Ti vodiš.”

Autor: David Wilkerson