10 biblijskih istina o Sotoni

Gdje je nastao grijeh? Kod đavla. U Bibliji piše: Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska. (1. Ivanova 3,8)

Otkad je đavao postao lažljivac i ubojica? U Bibliji piše: Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. (Ivan 8,44)

Odakle je Sotona došao? U Bibliji piše: I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. (Otkrivenje 12,7-9)

Je li Sotona stvoren grješan? Ne, on je stvoren savršen, ss slobodom izbora. U Bibliji piše:Savršen bješe na putima svojim od dana svojega rođenja dok ti se u srcu ne zače opačina.(Ezekiel 28,15)

Što je Sotonu dovelo do pada? U Bibliji piše: Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga! (Ezekiel 28,17)

Sotona, prije grijeha poznat kao Lucifer, htio se izjednačiti s Bogom. U Bibliji piše: Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda? U svom si srcu govorio: “Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu. “ (Izaija 14,12-14)

Nasuprot Sotoninoj oholosti i samouzvisivanju, kakav je bio Isusov duh? U Bibliji piše: On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. (Filipljanima 2,6-8)

Sotonine natprirodne sile vode rat. U Bibliji piše: Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. (Efežanima 6,11)

Sotona se usudio kušati samoga Isusa. U Bibliji piše: Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. (Matej 4,1)

Sotona je poražen neprijatelj. U Bibliji piše: Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas! Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! (Jakov 4,7.8)

NAJNOVIJE!