Sotona

Tko je Sotona i koje su njegove namjere? Sve tekstove o njemu pročitajte na jednom mjestu.

Apostol Ivan nekoliko puta spominje ognjeno jezero. U njemu će završiti svi koji nisu priznali Isusa za svoga Gospodina i Spasitelja.
Postoje stvari koje sotona želi za vaš život samo s jednim ciljem: da vas duhovno uništi i pridobije za svoje kraljevstvo tame.
Je li sotona duh?

Je li sotona duh?

Sotona je pali anđeo. On je stvoren kao kerubin kako bi štovao i služio Svemogućem Bogu (Ezekiel 28,12-14). Svaka opća istina u vezi anđela vrijedi i za sotonu. Sveti anđeli slušaju Gospodina, a Sotona i njegovi anđeli pobunili su...
Kako đavao djeluje?

Kako đavao djeluje?

Ne postoji nijedan čovjek na ovome svijetu koji nije grešan. Ne postoji nijedan čovjek koji koliko-toliko često ne podlegne ovome svijetu, koji se ne prepusti grijehu. Kako se to zbiva? Padnemo u grijeh, i što onda? Kako Đavao djeluje? Nekako...
Al Fadi bio je vehabija iz Saudijske Arabije. Bio je revan musliman koji je bio spreman boriti se i umrijeti za Alaha, kao i mnogi džihadisti. S 12 je godina upamtio pola Kurana zato što mu je cilj bio...
Jesu li vam poznate sotonine namjere?

Jesu li vam poznate sotonine namjere?

Onako kako mi gledamo na sotonske sile, određuje na važne načine kako živimo.
Sotona nas svojim lažima želi odvojiti od Boga. Ako to ne uspije, onda će pokušati usporiti naše duhovno napredovanje i ukrasti nam blagoslove. Božja Riječ je najbolja zaštita od svih njegovih laži.
Bog im još uvijek dopušta da čine određene stvari! Kad je Bog stvorio nebo i zemlju, svi su anđeli pjevali zajedno, i svi su Božji sinovi radosno uzvikivali (Job 38,7). No tada su se neki od anđela vođeni Luciferom (koji...
Što Biblija kaže o sotoni?

Što Biblija kaže o Sotoni?

Danas velik broj ljudi kaže da Sotona nije stvaran te da je on samo mit u koji su vjerovali ljudi iz davnina. Ovo nije istina. U Bibliji jasni piše o tome tko je Sotona, kakva mu je snaga danas...
Koliko je Sotona moćan

Koliko je Sotona moćan?

Sotona ima ograničenu moć. On je knez demona i paloga svjetskog sustava (Mt 4,8-9; 2 Kor 4,4; Ef 2,2). Sa svijetom na raspolaganju, on je u stanju progoniti Božji narod. On je nanio zlo Jobu time što je potaknuo Sabejce...

NAJNOVIJE

Ovo je danas najbolja vijest!

Ovo je danas najbolja vijest!