10 istina o darovima Duha Svetoga
kimiohio.org

Darovi su namijenjeni kršćanima. Primamo iz zato da njima proslavimo Boga, doprinesemo izgradnji Kristova tijela, spašavamo izgubljene i služimo ljudima u potrebama, i to već nakon prvoga primljenog dara – vlastitog spasenja. Darovi se posebno očituju u životu onih koji su kršteni Duhom Svetim. Krštenje u Duhu Svetom uvodi vjernika u sasvim novu dimenziju prisnog zajedništva s Bogom i opunomoćenja biti svjedokom Isusa Krista.

Darovi su dani zbog dobrobiti Kristova Tijela i promicanja Njegova djela u svijetu. Svaki dar ima svoju vrijednost. Stoga, ne možemo i ne smijemo jedne uzdizati, a druge obezvrjeđivati. Međutim, u nekih postoji sklonost da dar čudesa i ozdravljanja više cijene od drugih darova. Darovi nam nisu dani da postanemo veće zvijezde nego bolji sluge.

Darovi se nikada ne smiju odvajati od ljubavi. U 1. Korinćanima 14,1 čitamo: ”Težite za ljubavlju, čeznite za darovima Duha, a najvećma da prorokujete.” U stvari, cijelo trinaesto poglavlje 1. Korinćanima nas poziva da, jednom obdareni duhovnim darovima, idemo putem ljubavi.

Darovi ne se ne smiju poistovjećivati s duhovnošću. Neki vjernici mjere svoju duhovnost u odnosu na svoje darove. Darovi često imaju malo dodirnih točaka s duhovnošću. Njihova je zadaća vršiti, pospješivati i promicati djelo Božje. U Mateju 7 Isus govori da će mu u onaj dan doći i govoriti o čudesnim djelima koja su učinili za njega. Međutim, Gospodin će im reći: ”Nikad vas nisam poznavao.” Osobno poznajem neke ljude koji su imali istinske darove Duha Svetoga i uspješno ih koristili, a u međuvremenu završili kao otpadnici od svoje vjere i Isusova karaktera. Jednom darovani, darovi su neopozivi. Oni će se i dalje očitovati po dotičnim osobama, iako su one skrenule s Božjeg puta. Darove, stoga, ne smijemo poistovjećivati i naivno slijediti one koji ih imaju.

Darovi su često povezani s našim prirodnim sklonostima i sposobnostima. Ljudi koji se odlikuju blagošću često su obdareni i darom iskazivanja milosrđa. Isto tako, osobe koje su vrlo organizirane čestu su obdarene darom učenja. Osobe koje su po prirodi radosne te zrače optimizmom i srećom često su korištene na razini dara hrabrenja ili tješenja. Darovi nisu naravne sklonosti, ali su im one često temelj na kojem počivaju i dalje se razvijaju.

Darovi po svojoj naravi teže razvijanju i napredovanju. Zato nas se u 1. Korinćanima 14 poziva na usavršavanje naših darova. U Luki 19 Isus nas uči da će se onom koji ima, još više nadodati. Darovi se razvijaju i usavršavaju na razini stalnoga korištenja. To vrijedi za sve darove.

Darovi nisu privatna svojina i ne smiju se svojatati govoreći, ovo su moji darovi ili koristit ću ih kad ja to želim. Oni su nam od Boga dani da njima služimo Kristovu Tijelu.

Korištenje bilo kojeg dara treba biti potvrđeno ili odobreno od strane Kristova Tijela. Nijedan dar ne može istinski funkcionirati sve dok nije prihvaćen od strane drugih vjernika. Zato nam je potrebno međusobno ohrabrivanje, uvažavanje i prihvaćanje.

Individualno korištenje dara proizlazi iz mješovite kombinacije želje, molitve i potrebe. Koje su Božje želje usađene u mom srcu? Što mi dolazi dok se molim? Koja je potreba na čije me ispunjenje poziva Duh Sveti? Dakle, kad uzimamo u obzir želju, molitvu i potrebu, tada nam Bog upućuje poseban poziv ili povjerava jedinstvenu zadaću.

Posljednja stvar u vezi s darovima možda je iznenađujuća: samo se neki od njih očituju na crkvenim bogoslužjima. Promatrate li pažljive darove Duha Svetoga i kako su se oni očitovali u Djelima, primijetit ćete da se njihovo očitovanje u većini slučajeva događalo na javnim mjestima izvan crkve. Većina njih bila je u svagdašnjoj službi Kristu ili u funkcioniranju Crkve u svijetu, izvan četiri crkvena zida.

Neki misle da je Duh Sveti ograničen u svom djelovanju samo na crkvenom bogoslužju u kojem trenutno sudjeluju. Neki misle da kad su vjernici preko tjedna raspršeni svaki na svoju stranu u ovom svijetu, da Duh Sveti ne djeluje, nego čeka na njihov povratak u crkvenu zgradu. Duh Sveti hoće djelovati po crkvi izvan crkvene zgrade, i to svaki dan u tjednu. Duh Sveti hoće Božji narod dovesti do duhovne zrelosti i istinskoga kršćanstva. Nama, Crkvi potrebni su darovi Duha Svetoga.

Autor: George O. Wood; iz knjige ”Život po Svetom Duhu