Ako zaista želite upoznati Boga, pokušajte s ovim stvarima. On će vam se otkriti!

Tko je Bog? Ljudi postanu svjesni Boga na mnogo načina: ali kako Ga stvarno bolje upoznati? Postoji razlika između jedva biti svjestan Boga i poznavati Ga.

Bog nam obećava da ćemo ga naći ako Ga budemo tražili. Dakle, ako zaista želite upoznati vašeg Stvaratelja, tražite Ga.

 • “Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže.” Izreke 8,17
 • “To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.” Prva Timoteju 2,3-4

Božja Riječ nam govori u prvom poglavlju Ivana, stih 1: “U početku bijaše Riječ, Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.” U stihu 14, rečeno nam je da Riječ tijelom postade i nastani se među nama.

 • “U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.” Ivan 1,1
 • “I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.” Ivan 1,14

Dakle, ako želite znati Boga, morate provoditi vrijeme s onim što nam je Bog dao da bi Ga upoznali.

Ali prvo pogledajmo popis načina pomoću kojih pokušavamo upoznati Boga, a koji u tome ne uspjevaju van jedinog načina koji nam je Bog dao da ga upoznamo. Ne shvatite me pogrešno, ovaj popis je ispunjen divnim stvarima i onim što smatramo “pobožnim aktivnostima”. Za mene kao kršćanina, ovaj popis predstavlja stvari koje već imam u svom životu jer već poznajem Boga i prihvatio sam Njegova Sina kao svog Spasitelja. One dolaze prirodno kao rezultat toga tko smo mi i tko postajemo.

Nažalost, za one koji žele upoznati Boga, ovaj popis predstavlja rad; stvari koje činimo jer često osjećamo kao da ih “trebamo” činiti. One nam ne otkrivaju Boga za razliku od svakodnevnog čitanja, proučavanja i pamćenja Božje Riječi. Prečesto smo zbunjeni tim stvarima kao načinom na koji nam se Bog otkriva. Pogledajte popis i primijetite da mnoge od tih stvari radimo “Bogu”, “za Boga”, “o Bogu”:

 • Slušamo Božju glazbu;
 • Govorimo Bogu ili o Bogu;
 • Pjevamo pjesme o Bogu;
 • Pjevamo pjesme Bogu;
 • Dajemo vrijeme za pomoć drugima;
 • Volontiramo u crkvi;
 • Pripadamo crkvi;
 • Družimo se s pobožnim ljudima;
 • Čitamo knjige o Bogu;
 • Vodimo malu grupu;
 • Imamo titulu pastora, starješine ili đakona;
 • Doniramo desetinu crkvi ili kršćanskoj grupi.

Kada osoba doista poznaje Boga, ovaj popis poprima novo značenje i postaje štovanje Boga kojeg znamo. Tada to ima drugačiji utjecaj na naš duh i odnos s Bogom Ocem, Isusom Kristom Sinom i Duhom Svetim, koji živi u vjerniku (Druga Korinćanima 13,5;  Prva Korinćanima 6,19; Prva Korinćanima 3,16).

Ovdje su načini koje nam je Bog dao da bismo ga upoznali:

Pročitajte iz Biblije koji je doslovni prijevod Božje Riječi. Mora biti prevedena sa izvornog hebrejskog i grčkog.

 • Isus je rekao da će poslati Duha Svetoga da vam pomogne zapamtiti što je On rekao. Morate znati (čitati i pamtiti) Božju Riječ kako bi vam je Duh Sveti pomogao razumijeti i zapamtiti – “Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.” Ivan 14,26
 • “Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu.” Rimljanima 15,4
 • “I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. Prva Ivanova 2,3-4
 • “Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su.” Ivan 6,63

Pamtite Božju Riječ – kada pamtimo Božju Riječ, skrivamo ju u našem srcu (Psalam 119,11); gdje nam pomaže obnoviti naš um (Rimljanima 12,2); ozdraviti nas (Prva Petrova 2,24); sačuvati nas od grijeha (Psalam 119,11); i omogućiti nam da budemo spremni (Prva Petrova 3,15) dijeliti Božju poruku spasenja (Ivan 3,16).

 • “Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.” Hebrejima 4,12
 • “U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.” Psalam 119,11
 • “Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.” Psalam 119,9

Pitajte Boga da vam se otkrije dok provodite vrijeme čitajući i pamteći Njegovu Riječ.

Uzimajući Božju Riječ i dopuštajući joj da promijeni vaš život aktivno mijenjajući ono što radite i kako odgovarate na životne situacije –

 • “Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti” Druga Timoteju 3,16

Kada razmislite o tome, Bog je učinio laganim način na koji Ga možemo upoznati. Napisao je sve što želimo o Njemu znati u Bibliju. On otkriva svoj plan za nas i govori nam tko je On.

Ako zaista želite poruku koja mijenja život, koju je Bog ponudio, pozivam vas da isprobate sljedeće u vašem životu, a iz iskustva mogu reći, Bog će vam se pojaviti:

 • Započnite i završite svoj dan uz Božju Riječ, posvete se ne računaju;
 • Molite se Bogu kada čitate. Kao primjer, koristeći Izreke 8,17 molite “Dragi nebeski Oče, tvoja Riječ kaže, ako te marljivo tražim, da ću Te naći. Gospodine, pomozi mi da znam kako Te tražiti na način na koji želiš da to činim. Bože, želim da obećanje koje si dao u Izrekama 8,17 bude realizirano u mom životu i da Te pronađem na takav način da budem više onakvim kakvim si želio da budem.”
 • Ne gledajte TV više vremena od onog koje ste spremni izdvojiti za čitanje, proučavanje i pamćenje Božje Riječi;
 • Pravite bilješke o tome što je Bog otkrio o sebi, svom karakteru i željama za vas. Provedite vrijeme razmišljajući kakav utjecaj to ima na vaš život, i radite na promjenama u vašem životu na temelju onoga što učite.

Budite blagoslovljeni time kako Bog djeluje u vašem životu dok Ga marljivo tražite čitajući, proučavajući i pamteći Njegovu Riječ.

Autor: Richard Hartian; Prijevod: Blaženka Š.

NAJNOVIJE!