Božja volja život
Foto: Pexels

Često se postavlja pitanje uloge Božje volje u našem životu. Mnogi od nas koji želimo živjeti po Božjoj volji postavlja isto pitanje. Želimo znati činimo li ono što Bog želi da činimo, ugađa li Mu to što činimo. Pitate li se i vi to pitanje?

Ako jeste, čitajte i dalje, jer imamo nešto za podijeliti s vama.

Držanje kursa

Svi koji žele zadovoljiti Boga trebali bi se pitati hodaju li i žive li onako kako Bog to želi. Mnogi ljudi koji to pitaju iskreno žele slijediti Boga. Iskreno to žele jer im trebaju upute kako slijediti Boga, i iskreni su dovoljno da priznaju da su zbunjeni oko toga kako to činiti.

Možda ste se i sami postavili ovo pitanje, nadajući se da ste i dalje na pravilnom kursu, da djelujete i dalje u skladu s Božjom voljom. Nismo ostavljeni da tumaramo po mraku glede Božjeg plana, jer imamo upute od Boga – Duh Sveti nas spominje što Bog želi putem Svetog Pisma.

Gospodin Isus Krist je rekao u Ivanovom evanđelju 14,26: „A Utješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve, što vam rekoh“

Da, iako Gospodin Isus Krist sjedi s desna Bogu Ocu, Duh Sveti je taj koji nas vodi, poučava i podsjeća nas na Božje riječi, tako da ih možemo slijediti.

1. Ostajanje u Božjoj volji

Temeljem rečenog, donosimo nekoliko načina kojima možete saznati jeste li u Božjoj volji u vašem životu

Sveti Duh nas podsjeća Božjoj Riječi tako da možemo ostati u njoj. Sam je Bog izrekao ove riječi:

Samo budi hrabar i vrlo jak da savjesno činiš sve što ti je zapovjeđeno u zakonu koji ti je dao sluga moj Mojsije! Ne odstupaj od njega ni desno ni lijevo, da bi postupao mudro kamo god da pođeš! Neka se ova knjiga zakona ne odvaja od usta tvojih! Pažljivo je čitaj dan i noć, da bi savjesno činio sve što je u njoj napisano, jer tada ćeš biti uspješan na putu svojemu i tada ćeš postupati mudro! (Jošua 1,7-8)

2. Činite ono što je Isus rekao

Slušanje Krista osigurava nam ostanak u Božjoj volji. Bez obzira s kim smo, gdje smo, kako smo i kada smo. Dokle god slijedimo ono što je Gospodin Isus rekao, sigurni smo da slijedimo Njegovu volju. U Ivanovom Evanđelju 15,9-10 stoji:

Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u ljubavi mojoj! Ako zapovijedi moje uzdržite, ostat ćete u ljubavi mojoj, kao što sam i ja održao zapovijedi Oca svojega, i ostajem u ljubavi njegovoj.

3. Držite se onoga što je Duh Sveti izrekao

Moramo razviti svoju sposobnost slušanja kada Duh Sveti nešto kaže. Neki to drže mističnim događajem, poput gromoglasnog javljanja iz nebesa, no to nije to (iako je i to moguće). Mi Ga jednostavno moramo čuti i slušati Ga kada nas On podsjeća na Božju Riječ.

U Poslanici Rimljanima 8,14 stoji da ostajemo u Božjoj volji ako slijedimo ono što nam Duh Sveti kaže o Božjoj Riječi:

Jer koji se god vladaju po Duhu Božjemu, oni su sinovi Božji.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ida R.; Izvor: Christian Today