3 načina kako nam Duh Sveti pomaže u našem odnosu sa Bogom

Duh Sveti, treća osoba Trojstva, nije ni u kom slučaju samo “sila”. On je pun ljubavi i brige kao što znamo da su Bog Otac i Bog Sin. Zapravo, kada ga upoznamo, shvaćamo koliko nam je On dragocjen u našem kršćanskom životu.

Bog u nama

Sam Bog čezne biti s nama, i On to čini u osobi Duha Svetog. Naravno, čitamo da Isus Krist, Sin sjedi s desne strane Oca, što znači da nas gleda sa svog trona na nebu. U isto vrijeme, On je stalno s nama kroz Duha Svetog koji prebiva u nama.

“Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.”, govori nam Pavao u 1. Korinćanima 3,16. “Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svijet, a to ste vi.”, nastavlja Pavao u sljedećem stihu.

Bog želi da sazrijevamo u našem odnosu s Njim. Bog Otac je dao svog jedinorođenog Sina tako da nas može prihvatiti kao Svoju djecu. Isus, jedinorođeni Sin je platio krajnju cijenu za nas da bi nam bilo dano pravo postati djecom Božjom.

On nam pomaže da rastemo

Duh Sveti čini u nama da rastemo u našem zajedništvu s Ocem. Slijede neki načini na koji nam On pomaže.

1. On svjedoči da smo Božja djeca

“Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji … Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. “(Rimljanima 8,14.16.17)

2. Podsjeća nas na Božju Riječ

“No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivati ​​će vam ono što dolazi.” (Ivan 16,13-15)

3. Pomaže nam u molitvi i razgovoru s Bogom

“Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.” (Rimljanima 8,26-27).

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today