3 razloga zašto je čovjek bez Krista izgubljen

Zašto su ljudi izgubljeni? Izgubljeni su po tri točke optužnice. Toliki misle da je čovjek izgubljen jedino ako čini određene stvari, ako živi pokvarenim, bezbožnim životom. To, međutim, nije jedina osnova osude.

Prvo, ljudi su izgubljeni zbog onoga što jesu

Ljudi su izgubljeni, prije svega, zbog onoga što jesu. Riječ Božja uči da smo svi po naravi djeca gnjeva (Ef 2,3). Poslušajte ponovno Riječ Božju: ”Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja“ (Ps 51,5). Psalmist ne misli da je grijeh povezan s činom začeća ili s majčinom trudnoćom, no došao je na ovaj svijet s grešnom naravi.

Poslušajte ponovno: ”Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?“ (Jer 17,9). Kažem, ljudi su izgubljeni zbog onoga što jesu – pala stvorenja, grešnici po naravi, tuđinci Bogu i milosti, bez Boga i bez nade. To je danas stanje čitavoga ovog svijeta.

Drugo, svi su izgubljeni jer su svi sagriješili

Zatim, svi su izgubljeni ne samo zbog onoga što jesu, nego su izgubljeni zbog onoga što su učinili. Svaki čovjek na ovom svijetu je grešnik i on to zna. Ne postoji čovjek na zemlji koji bi se usudio pogledati svome bližnjem u lice i reći: ”Ja nisam sagriješio. Nisam kriv.“ Ako nemate hrabrosti pogledati u lice svome bližnjem i tvrditi da ste bez grijeha, tko će imati smjelosti pogledate u lice Božje i usuditi se tvrditi da je bez grijeha? Ne, grešnici smo i to znamo. Nema koristi izmotavati se ili pokušati to zanijekati. Nema koristi pokušati se opravdati krijući se iza licemjera u crkvi. Ljudi su u grijehu i to znaju. Grešnici smo po naravi, grešnici smo po odabiru i grešnici smo po djelima.

Treće, ljudi su izgubljeni zbog onoga što nisu učinili

Zatim treći razlog zašto su ljudi izgubljeni. Izgubljeni su zbog onoga što nisu učinili. Isus je rekao: ”Tko ne vjeruje, već je osuđen“ – ne zbog onoga što je učinio nego, poslušajte, ”jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega“.

Kad Pavao Solunjanima piše o Kristovu dolasku, kaže: ”A vama, mučenima, pokoj zajedno s nama, kad se u plamenom ognju objavi s neba Gospodin Isus u pratnji svoje anđeoske vojske, koji će se osvetiti onima koji neće da priznaju Boga i koji se ne pokoravaju Radosnoj vijesti o našem Gospodinu Isusu.“ Ovdje je ponovno sud i osveta zbog onoga što nisu učinili. To će biti nad ”onima koji neće da priznaju Boga i koji se ne pokoravaju Radosnoj vijesti“.

Kad su Debora i Barak pobijedili Siserinu vojsku, vratili su se radujući se i pjevajući pjesme pobjednika. Ali ako dobro poslušate, čut ćete neskladnu notu. Usred njihova klicanja i pjevanja, čut ćete najavljeno prokletstvo: ”Proklinjite Meroz!“ Što je Meroz učinio? Nije se pridružio neprijatelju. Nije digao ruke protiv svoje braće. Poslušajte Riječ Božju: ”Proklinjite Meroz, Anđeo će Jahvin … što Jahvi nisu u pomoć pritekli … u pomoć Jahvi s junacima“ (Suci 5,23). Bili su prokleti zbog onoga što nisu učinili. Ljudi su izgubljeni jer ne vjeruju u Gospodina Isusa Krista.

Autor: Joe Henry Hankins

NAJNOVIJE!