3 stvari koje nikada ne bismo znali o Bogu da Isus nije uskrsnuo od mrtvih

Mnogo je stvari koje ne bismo znali bez Gospodina Isusa Krista.

Prvo, On nam je pokazao tko je Otac:

„Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim:

Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte“ (Ivan 14, 8-11).

Isus je savršena i točna slika svog Oca. Po Njemu mi saznajemo tko je Bog. Mi smo dobili priliku upoznati Boga kroz Isusov život – Njegove riječi, djela, ponašanje i stavove.

SLUČAJ PRAZNOG GROBA: Neoborivi dokazi potvrđuju Isusovo uskrsnuće!

Budući da nam je Isus svojim životom približio Boga mi smo dobili priliku vidjeti kako je velik i poseban naš Bog i Otac kroz Njegovu smrt i uskrsnuće.

Donosimo nekoliko stvari koje nikada ne bismo znali o Bogu da Isus nije uskrsnuo od mrtvih:

1) Bog je jako pravedan

U Izaiji 53,4-6 saznajemo da je Isus patio jer je odnio naše grijehe i propuste na križ:

„A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.“

Kristovo uskrsnuće znači da je On zapravo umro za naše grijehe. On je platio cijenu za Božji pravedan gnjev (Vidi: Rimljani 3,25; 8,4; 10,4).

2) Bog želi da svi ljudi budu spašeni

Krist je umro, ali je oživio. Njegovo je uskrsnuće temelj naše nade; nade da smo mi, kroz Njega, dobili priliku za vječni život s Bogom.

„Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu“ (2 Korinćani 5,14-15).

„a Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, koji je za nas umro da – bdjeli ili spavali – zajedno s njime živimo“ (1 Solunjani 5,9-10).

„Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni“ (1 Korinćani 15,20-22).

„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne, nego da ima život vječni“ (Ivan 3,16).

RAZOTKRIVENA ISTINA O USKRSNUĆU: Ovo su povijesni, pravni i medicinski dokazi uskrsnuća!

3) Bog ima namjenu za nas

Nakon Njegove smrti i uskrsnuća, On nam je dao zapovijed koja vrijedi za sve što radimo dok živimo:

„Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Matej 28,18-20).

Krist nije umro i oživio kako bismo mi mogli biti sebični, samodopadni kršćani koji samo razmišljaju o tome da budemo s Bogom i ni o čem drugom. Ne, nije tako.

Kristovo nas uskrsnuće uvjerava da nam je Bog oprostio i osigurao vječan život. Ujedno nam treba dati snagu da propovijedamo Evanđelje i da stvaramo učenike gdje god da se nalazimo.

Ovu svrhu Bog ima za sve nas: da Ga slavimo šireći Njegovu ljubav svima u svijetu u poslušnosti i zahvalnosti prema Njemu.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ida U.; Izvor: Christian Today