promjene koje dolaze od svakodnevnog čitanja Biblije
Foto: Piotr Bizior/Freeimages.com

Ovo su četiri predivne promjene koje će uslijediti ako svaki dan čitate Bibliju.

Obnova Riječju

Najmoćnija od svih promjena koje dolaze od Riječi Božje jest nanovorođenje, kao što je Pavao podsjetio Korinćane: „Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje vam navijestih, koje i primiste, u kojem i stojite, po kojem se i spasavate — ako držite riječ koju sam vam evanđeljem navijestio, osim ako uzalud uzvjerovaste“ (1. Korinćanima 15,1-2). Petar navodi jasno kao dan kada piše: „Pošto ste, poslušnošću istini, po Duhu očistili duše svoje za neprijetvorno bratoljublje, čistim srcem žarko uzljubite jedni druge; nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju Božjom koja živi i ostaje dovijeka“ (1. Petrova 1,22-23). Kako je jasno kada Petar kaže: „nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju Božjom“. Svaki dan, tisuće i tisuće ljudi je spašeno kroz čitanje Božje Riječi koju im otvara Duh Sveti.

Pohranjena u srcu

Mogu se sjetiti mnogih stihova budući da ih vrlo često koristim u evangelizaciji, a ne volim listati naprijed-nazad po cijeloj Bibliji kada nekome predstavljam Evanđelje. Počeo sam pamtiti neke stihove koji se odnose na Evanđelje, kao što su 2. Korinćanima 5,21; Djela 4,12; Rimljanima 3,23; 6,23; 10,9-13; Ivan 3,16; i Marko 1,15. Mislim da bi se to moglo nazvati pohranjivanje Božje Riječi u mom srcu. David je napisao: „U srce sam svoje tvoju pohranio riječ, da protiv tebe ne sagriješim“ (Psalam 119,11). David je pohranio Božju Riječ kako ne bi sagriješio protiv Boga. Riječ pomaže u našem posvećenju (rastu u svetosti) tako što nam pomaže da izbjegavamo grijeh. Prijatelji, to su veliki blagoslovi. Počnite s jednim u tjednu, a za godinu dana znat ćete 52 stiha napamet! To je odlično. To će promijeniti vas, a možda i one oko vas.

Moć Riječi

Moje riječi nemaju nikakvu snagu osim ako ono što sam rekao ne postane stvarnost. Ali Bog nije ograničen prostorom, vremenom ili okolnostima poput mene. Kada s nekime dijelite biblijski stih, oslobađate samu Božju moć, kao što je Pavao napisao: „jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje — i Židovu, najprije, i Grku“ (Rimljanima 1,16). Bog podupire svoju silnu riječ govoreći: „tako će biti s mojom riječju kad izađe iz usta mojih: neće se k meni vratiti prazna nego će izvršiti ono što sam htio i uspjeti u onome zbog čega je poslah“ (Izaija 55,11). Božja Riječ se nikada ne vraća prazna ili bez nekog učinka, a to uključuje vas i mene.

Rast u Kristu

Biblija kaže da „rastemo u milosti i spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. Njemu slava i sada i u dan vječnosti! Amen“ (2. Petrova 3,18). To nije samo dobra ideja, već biblijska zapovijed. Jeste li znali da su to bile posljednje riječi koje je Petar napisao? Vjerojatno je mislio da budu od najveće važnosti, a činili bismo dobro i kad bismo se obazreli na Pavlov savjet Timoteju: „Uznastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine“ (2. Timoteju 2,15). Te riječi su došle iz posljednje poslanice apostola Pavla (2. Timoteju) prije njegove smrti. Radi se o tome da uđemo u Božju Riječ, pa će Božja Riječ ući u nas!

Zaključak

Bio bih nemaran kad ne bih uključio činjenicu da trebamo moliti prije čitanja Biblije kako bi Branitelj, Duh Sveti, mogao otvoriti naše oči i uši i dati nam razumijevanje Božje Riječi. Nadam se da vam ovo pomaže shvatiti koliko je samo važno biti u Bibliji svaki dan. Isus je učio učenike kako da mole i rekao im da traže svoj svakodnevni kruh. Ne možete jesti kruh koji je namijenjen za sutra. Kako bi bilo nade za trajnom promjenom, morate se hraniti iz Riječi svakog dana (Izaija 55,11).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.