Foto: Pixabay

Ovo su pet biblijskih dokaza da Bog može učiniti daleko više nego što čovječanstvo može uopće razumjeti.

Božja kreativna moć

Nije bilo ljudskih očevidaca koji bi vidjeli stvaranje. Ne znamo kako je Bog sve stvorio ni iz čega, ali On je Bog. Uvijek može učiniti neizmjerno više nego što možemo zamisliti. Moj mali ograničeni um nikako ne može razumjeti neograničeni Božji um. To ne vrijedi ni pokušavati. Božja Riječ jednostavno kaže: „U početku stvori Bog nebo i zemlju“ (Post 1,1). Nadalje, psalmist isto nije bio tamo u početku, ali je znao da „on reče — i postade, on zapovjedi — i nasta“ (Psalam 33,9). To je dovoljno za mene. Ne moram razumjeti nešto zato da bi to bilo istina. Bog je to rekao, stoga mora biti istina. Nije važno mogu li ili ne mogu razumjeti.

Bog stvara svojom riječju ni iz čega

Jeremija postavlja retoričko pitanje u svojoj knjizi Tužaljki: „Tko je taj koji rekne i zbude se a da Gospodin nije zapovjedio?“ (Tuž 3,37). Očigledan odgovor je nitko, ali Bog može. Čak i Abraham povjerova Bogu „koji oživljuje mrtve i zove ono što nije kao da jest“ (Rim 4,17). Bog izjavljuje: „Jer ja, Gospod, govorim, a riječ što je budem govorio, ispunit će se“ (Ezekiel 12,25), i nije važno ako ona još nije ispunjena, jer „zakleo se Gospod Nad Vojskama govoreći: Doista, kako sam zamislio, tako će i biti; i što sam naumio, to će se ostvariti“ (Izaija 14,24).

Božje predodređenje Njegove djece

Razmislite o ovome: Bog je predodredio posvojenje svoje vlastite djece, ali čak i prije nego što su postojali, i što je još nevjerojatnije, prije nego li je išta postojalo! U jednoj od najzapanjujućih knjiga u Bibliji, Pavao govori crkvi u Efezu da Bog „u njemu nas izabra prije postanka svijeta“ (Ef 1,4), da u njemu „i mi — predodređeni po naumu Onoga koji sve čini po odluci svoje volje — stekosmo baštinu“ (Ef 1,11).

Nemoguće je učinio mogućim

Samo s ljudima postoji mnogo toga što je nemoguće. Isus je rekao: „Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće“ (Mt 19,26), a Job je izjavio: „Znam da ti možeš sve, i nijedan tvoj naum ne može se spriječiti“ (Job 42,2), dok Bog kaže: „Gle, ja sam Gospod, Bog svakoga tijela. Je li za me išta preteško?“ (Jer 32,27). To je za mene dovoljno. Isus je rekao: „Jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Ivan 15,5b). Tko smo mi da raspravljamo na osnovu toga?

Bog može

Naše spasenje je u potpunosti Božje djelo, i nikada ne bismo mogli spasiti sami sebe; to je dar Božji (Ef 2,8-9). No, ono što Bog započne, On i završi, stoga s Pavlom mogu reći: „uvjeren upravo u ovo: Onaj koji u vama započe dobro djelo, dovršit će ga do dana Isusa Krista“ (Fil 1,6). To znači da će vas On također „učvršćivati do kraja“ (1 Kor 1,8). U posljednjem Pavlovom pismu, on piše: „znam komu sam vjerovao i uvjeren sam da je on uzmožan zalog moj sačuvati za onaj dan“ (2 Tim 1,12).

Zaključak

Božja kreativna moć izvan je našeg razumijevanja. On sve može stvoriti Riječju i odrediti našu baštinu u Njemu prije nego što smo postojali. Ono što je nama nemoguće nije Bogu, i On nas može dovesti cijelim putem kući u kraljevstvo, jer On može učiniti više nego što čovjek može razumjeti.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.

IZVORChristianquotes.info