5 pitanja koja bi si trebao postaviti svaki kršćanin

Želite li sa sigurnošću znati da se kršćanin? Biste li htjeli biti sigurni u svoje spasenje? Želite li sa sigurnošću znati da ćete izbjeći konačni sud ovoga svijeta? Onda ispitajte srca i odgovorite na sljedeća pitanja:

  1. Nalazi li se ljubav prema Kristu na prvom mjestu u vašem životu?
  1. Je li poznavanje Boga vaše najveće blago?
  1. Jesu li vam draži svijeta manje privlačne nego što su nekad bile?
  1. Je li vaša ljubav prema Bogu sad zamijenila ljubav prema svijetu?
  1. Čeznete li za svijetom koji će doći?

Možete li na ova pitanja potvrdno odgovoriti, sigurnost spasenja bit će vaša. Istina, spašeni smo samo po vjeri u Krista, ali nepatvorena spasonosna vjera će se dokazati u promijenjenom životu.

Ukoliko ste spašeni, nećete više voljeti ovaj svijet koji prolazi, niti ćete živjeti za njega. Umjesto toga, iznad svega i iznad svih voljet ćete Boga.

Ne možete li potvrdno odgovoriti na ova pitanja, onda trebate preispitati autentičnost svoje vjere. Možda ste samo prošli kroz izvanjske obrede religiozne aktivnosti i nikad zapravo niste primijetili Krista.

Ukoliko je tako, zaklinjem vas da uzvjerujete u Njega još danas. Dajte ovaj svijet za neviđeni svijet koji će doći. Zamijenite ljubav prema ovome svijetu ljubavlju prema Bogu. Napravite tak korak vjere upravo sad.

Autor: Stephen Lawson; iz knjige ”Savršeno sigurni

NAJNOVIJE!