NaslovnicaEvanđelje danaVi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti

Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti

Evanđelje dana za utorak, 11. srpnja 2023. godine: Vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti. (Matej 19, 27-29)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Petar upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.« (Matej 19, 27-29)

Evanđelje dana – komentar

Petar je dobro razumio Spasiteljevo naučavanje. Shvaćajući da je Isus govorio: “Ostavite sve i slijedite me”, Petar se naslađivao zato što su on i ostali učenici upravo to i činili; potom je dodao: “Što ćemo za to dobiti?”.

Isus je uvjerio Petra da će biti velikodušno nagrađeno sve što je učinjeno za Njega. Što se Dvanestorice osobito tiče, u Tisućgodišnjem kraljevstvu će vladati. Preporod se odnosi na Kristovu buduću vladavinu na Zemlji; to objašnjava izrazom “kad Sin čovječji bude sjedio na prijestolju svoje slave”. Tada će Dvanaestorica sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. Nagrade su u Novom zavjetu usko povezane s vlašću u Tisućgodišnjem kraljevstvu (vidi Luka 19, 17-19).

Što se tiče vjernika općenito, Isus je dodao da svatko tko ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja radi imena njegova, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. Buduća nagrada za sve vjernike je vječni život. To ne znači da vječni život zarađujemo ostavljanjem svega i žrtvovanjem. Ovdje se želi reći da su svi oni koji sve ostave nagrađeni većom sposobnošću uživanja vječnoga života na Nebu. Svi će vjernici taj život imati, ali neće svi uživati u podjednakoj mjeri. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala Ti što si tako velikodušan: svakodnevno mi daješ oprost i brojne blagoslove iz Tvojih ruku. Uvijek me iznova raduje da ću vječno živjeti u Tvome Kraljevstvu. Pomozi mi da ne izgubim tu nadu pred poteškoćama, obeshrabrenjem ili progonom. Amen!