5 znakova nanovo rođenog kršćanina
Foto: Pexels

Iako cijela Biblija naglašava sigurnost i jamstvo, postoji jedan odjeljak u Pismu koji bliže obrađuje ovu temu kao svoj središnji fokus – Prva Ivanova poslanica.

Dok pažljivo čitamo Prvu Ivanovu poslanicu, primjećujemo pet argumenata za sigurnost spasenja – pet znakova nanovo rođenog kršćanina.

Znak ispovijedanja vjere

Prvi je znak ispovijedanja vjere, opisan u 1. Ivanovoj 5,1: “Tko god vjeruje: “Isus je Krist “, od Boga je rođen.” Prije nego što možete imati sigurnost spasenja, morate vjerovati i biti spašeni. Morate priznati Isusa Krista kao Gospodina. Neki ljudi misle da su spašeni jer su odrasli u kršćanskoj kulturi, ili su išli u crkvu cijelog života, ili su se krstili, ili pokušali živjeti dobrim životom. Ipak nisu nikada priznali Isusa Krista za Spasitelja i Gospodina.

Biblija nas uči da smo svi grešnici, odvojeni od Boga našom grešnom prirodom. Nikada ne možemo zaslužiti, kupiti ili odraditi naš put u nebo. Našim trudom i dobrotom, nikada ne možemo biti spašeni. Zato je Bog postao čovjek koji je živio u potpunosti pravednim životom, umro je na križu, prolio je svoju krv za nas i ustao je iz mrtvih. Platio je našu kaznu, uzeo našu presudu na sebe, i nudi nam priliku da se nanovo rodimo.

Znak promjene

Ako je prvi znak ispovijedanje Krista kao našeg Spasitelja i Gospodina, drugi je promijenjen život, kao što vidimo u 1. Ivanovoj 2,29: “Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.” Kada nas Isus doista spasi, to pravi razliku u načinu na koji razmišljamo, radimo, govorimo i ponašamo se.

Biblija kaže, “Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!” (2. Korinćanima 5,17). Dok se učimo prakticirati pravednost, naše navike se mijenjaju. Nećemo biti bezgrešno savršeni dok smo na ovoj zemlji; ali ako smo kršćani, trebamo se tako i ponašati. Ako kažemo da smo spašeni, ali se nismo promijenili, nešto nije kako treba. Ne spašavaju nas dobra djela, već smo spašeni kako bi činili dobra djela, a Evanđelje je agent promjene u našim životima.

Znak suosjećanja

Oni koji su zaista spašeni također pokazuju znak suosjećanja. Kako možete znati jeste li kršćanin? Po onom u što vjerujete, kako živite i koga volite. Ljubav je tema koja se ponavlja u 1. Ivanovoj, te apostol ne ostavlja mjesta za sumnju o načinu na koji ona prožima živote pravih kršćana.

“Ljubljeni”, napisao je, “ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga … mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću. “(1. Ivanova 4,7; 3,14).

Volite li braću i sestre iz Božje obitelji? Oni koji su zaista spašeni su oni koji uživaju i blagoslivljaju kuću vjere, Božju obitelj.

Znak borbe

Četvrti znak pravog spasenja je borba. Sudeći po 1. Ivanovoj 5,4, “Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. “Riječ” pobjeđuje “ukazuje na borbu. Suočeni smo s protivnikom kojeg moramo pobijediti. Naš protivnik je identificiran u 1. Ivanovoj 2,14 kao onaj koji je zao: “Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga.” Ivan nastavlja u sljedećem stihu: “Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu … Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. “(1. Ivanova 2,15-17).

Kada ste zaista rođeni od Boga, rast ćete kao pobjednik dok se obračunavate s iskušenjima oko vas – u svijetu, u tijelu i od đavla. Možda nećete uvijek pobijediti svako iskušenje, ali ćete napredovati u zadobivanju više pobjeda i gubljenja manje bitaka, dok se jačate u Kristu i u moći prebivanja Božje riječi.

Znak ponašanja

Ovo vodi do posljednje točke o kojoj želim govoriti: Vidimo dokaz vjerodostojnosti našeg spasenja u našoj želji da se ponašamo na način koji je Bogu ugodan. Prema 1. Ivanovoj 3,9, “Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga. ”

Ako nismo oprezni, možemo protumačiti ovaj stih tako da naučimo druge da svatko tko je od Boga rođen nikada ne griješi. To bi proturječilo drugim odjeljcima u Bibliji koji nas opisuju kao pogrešivima i one koji često podbacuju.

U 1. Ivanovoj 3,9 riječ upotrijebljena za grijeh je nesvršeni prezent infinitiva koji opisuje kontinuiranu radnju. Ivan ne govori da svatko tko jednom zgriješi nije rođen od Boga. To bi isključilo svakog od nas. Sigurno bi isključilo mene. Ali Ivan zapravo govori: “Tko nastavlja namjerno griješiti, tako što kršći Božji zakon tvrdoglavom nemarnošću i upornom poročnošću, ne može imati sigurnost spasenja”.

Ako smo zaista spašeni, tugovat ćemo nad našim grijesima, priznat ćemo ih i tražiti Božju milost da budemo bolji.

Njegova milost je nepresušna i Njegovo spasenje nepromjenljivo. Provjerite jeste li prihvatili Isusa kao svog Gospodina i Spasitelja, i onda mu vjerujte za cijelu vječnost. Nikada vas neće ostaviti niti napustiti. Njegova Riječ vam je data kako biste upoznali Isusa Krista kao svoga Spasitelja i da možete znati da imate vječni život.

Danas možete imati sigurnost spasenja.

Autor: David Jeremiah; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Crosswalk.com