6 razloga zašto ljudi odbacuju Krista i kršćanstvo

Među svim ovim razlozima niti jedan nije opravdan. Ovo su najčešći razlozi zašto ljudi odbacuju Krista i kršćanstvo.

  1. Neznanje. Jedan od razloga zašto ljudi ne prihvaćaju Isusa je u neznanju. Nije to neznanje o Bogu ili o Isusu Kristu, već neupućenost u činjenice koje čine kršćansku vjeru valjanom. To neznanje je često samo nametnuto. Neki ne žele ih smetaju Isusove tvrdnje, dok drugi odlučno odbijaju vjerovati u nj.

Mnogi kažu da imaju intelektualne probleme u vezi kršćanske vjere, a ustvari problem je njihov izgovor. To nije problem uma nego volje. Nije da ne mogu postati kršćani, već ne žele postati kršćani. Biblija kaže da čovječanstvo želi potisnuti istinu o Bogu (Rimljanima 1,18). Ljudi nisu svjesni tko je Isus Krist zato što ne žele biti svjesni.

  1. Jednostavnost. Drugi razlog je jednostavnost Evanđelja. Toliko je jednostavno postati kršćaninom, da to može i dijete. Isus je naučavao da ako želimo ući kraljevstvo nebesko, moramo postati kao mala djeca (Matej 18,3). U jednostavnom se pouzdanju moramo predati Isusu Kristu, bio to doktor znanosti ili čovjek bez osnovnog obrazovanja.

O jednostavnosti Evanđelja apostol Pavao je rekao :

“Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lûde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.” (1. Korinćanima 1,26-29).

  1. Pogrešne ideje – loša informiranost. Dalje, ljudi ne postaju kršćanima zbog pogrešne ideje o kršćanstvu. Mnogi smatraju da je kršćanstvo zbroj zapovijedi koje zabranjuju: “Ne smiješ ovo! Ne čini ono!” Ako postanu kršćani misle, povlače se u život tuge i jada, zabrana i dosade.

Jer nitko ne želi živjeti takvim životom, otpisuju kršćanstvo kojem se ne žele predati. Tužna je činjenica da neki kršćani pružaju svijetu dojam kako se njihova vjera u Isusa sastoji samo od negativnih zapovijedi i zabrana. To je daleko od istine!

Kad se čovjek pouzda u Isusa Krista i prihvati ga za svoga Spasitelja, postaje zaista slobodan čovjek . “Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. ” (Ivan 8,36) Isus Krist oslobađa ljude od svega što ih je držalo u ropstvu, pa postaju ljudi slobode, što im je on namijenio.

Kao vjernici smo slobodni da činimo što želimo i ne činimo što ne želimo. Kršćanski život ni u kom slučaju nije dosadan, jer kršćanin svakodnevno doživljava radosne trenutke i ushićuju ga nove spoznaje o Bogu, naročito kad doživljava dobra koja mu Bog daje . “Tješi se Gospodom , i učiniće ti što ti srce želi.” (Psalam 37,4)

  1. Krivica, nemogućnost da se samom sebi oprosti. Neki ne žele postati kršćani zbog osjećaja krivnje. Živjeli su u velikim grijesima i počinili mnoga zlodjela, pa ne mogu vjerovati da im Bog može oprostiti, da mogu odsad živjeti poštenim životom. Biblija, međutim, jasno uči da svatko tko traži Boga i moli da mu oprosti grijehe može postići spasenje. Nema grijeha koji bi bio prevelik i time spriječio čovjeka da dođe do Boga, osim grijeha nevjere. Ako čovjek ne želi povjerovati u Božje sredstvo za otklanjanje grijeha  – u osobu Isusa Krista – tada za njega nema nade. Isus je rekao: “I koji dolazi k meni neću izbaciti.” (Ivan 6,37).

Biblija poručuje: “Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina , da svaki koji vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.” (Ivan 3,16). U tim su riječima svi uključeni  Ako dođete Isusu, On je obećao da će vam oprostiti vaše grijehe, dopustit vam da iznova početi život oslobođen grešne prošlosti, bez obzira na raniji grješni život.

  1. Ljubav prema grijehu. Neki ne žele prihvatiti Krista zbog nekog posebnog grijeha u njihovu životu. Shvaćaju ako postanu vjernici, morat će prekinuti s tim grijehom, a to ne žele. Isus je rekao: “A sud je ovaj što vidjelo dođe na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela bijahu zla.” (Ivan 3,19).

Mnogi toliko vole svoj ​​grijeh da neće steći vječni život. Da bi čovjek postao kršćaninom mora se pokajati (promijeniti svoje osjećaje i um) od svojih grijeha, a to mnogi ne žele učiniti, premda je Isus rekao: “Kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti.” (Luka 13,3).

  1. Ponos i uobraženost. Nadalje, ljudi ne žele vjerovati u Isusa zbog uobraženosti. Netko je ispravno rekao: “Kršćanstvo je religija koju je istovremeno najlakše i najteže vjerovati.”

Najlakše je, jer je Bog za nas sve učinio što je trebalo učiniti, a nemoguće je dodati bilo što Kristovu djelu. Najteže je, jer moramo priznati sebi i Bogu da nismo kadri učiniti ništa čime bismo se spasili.

Naš ponos to ne voli jer želimo sami zaraditi spasenje, na svoj ​​način. Naša ljudska priroda želi sami postavimo uvjete spasenja, ali Bog će nas prihvatiti jedino pod svojim uvjetima što mnoge zaustavlja da ne uđu u kraljevstvo Božje.

Postoje mnogi razlozi zašto ljudi odbijaju Krista, ali nema opravdanih razloga.

Autor: Josh McDowell

IZVOR:Siont.net

NAJNOVIJE!