bog mrzi idolopoklonstvo

Biblijski izvještaji na mnogim mjestima prikazuju koliko se Bog ljuti na grijeh idolopoklonstva, te na koji način je bio spreman kazniti pojedince i cijeli narod radi prakticiranja istog.

Mnogi danas olako prelaze preko druge zapovijedi, ne shvaćajući da zbog neposlušnosti Bogu uzrokuju prokletstvo, kako u svom životu, tako i u životima cijelog društva.

Evo što Bog misli o grijehu idolopoklonstva:

Ne obraćajte se na ništavila! Ne pravite sebi lijevanih kumira! Ja sam Jahve, Bog vaš! (Levitski zakonik 19,4)

Idoli su njihovi srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide.

Uši imaju, a ne čuju, nosnice, a ne mirišu.

Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hodaju; glas im iz grla ne izlazi.

Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. (Psalam 115,4-8)

Uto k meni dođoše neki od starješina Izraelovih i sjedoše preda me. I dođe mi riječ Jahvina: »Sine čovječji! Ti ljudi nose kumire u srcu i upiru oči u ono što ih na grijeh potiče. Pa zar da trpim da u mene traže savjeta? Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Tko god iz doma Izraelova nosi u srcu kumire i upire oči u ono što ga na grijeh potiče, a dolazi k proroku, ja, Jahve, odgovorit ću mu prema mnoštvu njegovih kumira, da uhvatim za srce dom Izraelov koji se zbog idola svojih odmetnu od mene.’

Zato reci domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Obratite se, odvratite se od kumira svojih! Odvratite lice od gnusoba svojih! Jer tko se god iz doma Izraelova i od došljaka koji se nastaniše u Izraelu odmetne od mene i u srcu nosi kumire i upire oči u ono što ga potiče na grijeh, pa unatoč tome dođe k proroku da preko njega u mene traži savjeta, njemu ću ja, Jahve, sam odgovoriti; okrenut ću se protiv njega i učinit ću od njega poslovičan primjer: iskorijenit ću ga iz svojega naroda! I znat ćete da sam ja Jahve.

Ako li se prorok dadne zavesti i progovori, bilo bi to kao da sam ja, Jahve, zaveo toga proroka: ruku ću podići na njega i iskorijenit ću ga iz svojega naroda izraelskoga. (Ezekiel 14,1-9)

Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. (1 Korinćanima 10,14)

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. (Galaćanima 5,19-21)

Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj! (1. Samuelova 15,23)

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – idolopoklonstvo! (Kološanima 3,5)