7 načina na koje sotona pokušava uništiti crkvu

“Budite trijezni i bdijte, jer vaš protivnik đavao obilazi okolo kao ričući lav tražeći koga da proždere.” (1. Petrova 5,8)

Ja nisam pastor koji neprestano traži Sotonu iza svega što nije u redu. Svoju pažnju usmjeravam na Isusa i ohrabrujem druge da slijede Isusa i da se ne fokusiraju na onoga koji je poražen. Svoje oči trebamo držati na Isusu, “Začetniku i Završitelju naše vjere”.

Pa ipak, potpuno sam svjestan da Sotona voli uništavati ili barem pokušati uništiti crkvu. Sotona je, očigledno, ograničeno biće i Božja crkva je sigurna. Vrata pakla nikada neće nadvladati ono što je Bog započeo. No, sigurno je da Sotona voli remetiti djelovanje Božje crkve i djelo onih koji vole crkvu.

Evo sedam načina na koje Sotona pokušava uništiti crkvu:

1. Crkveni sukobi

Sotona voli kada poslovni sastanci izmaknu kontroli ili kada dvoje članova crkve imaju nesuglasice unutar ili izvan crkve. Voli kada se članovi crkve svađaju oko beznačajnih stvari kao što su boja tepiha; ili pak oko većih pitanja kao što su npr. treba li uvesti još jedno bogoslužje. Stil slavljenja ili autoritet pastora nije prepreka izazivanju nereda. Pokaži neprijatelju moguću prepirku i on je spreman rasplamsati vatru. U naše vrijeme moguće je da upotrijebi i društvene medije kako bi to postigao.

2. Pregorijevanje službenika ili volontera

Sotona voli dovesti do sloma crkvenog volontera, službenika ili pastora. Ako može učiniti da se osjećaju da više nisu potrebni, da se ne cijeni njihov rad, ili da više nemaju što za ponuditi – smatra da je dobio dio bitke. On voli širiti laži obeshrabrenja i bezvrijednosti.

3. Širenje glasina

Sotona je pokretač nesloge. Voli sijati malo sjeme “sočnih” priča o nekome iz crkve ili društva – ponekad čak o pastoru ili voditelju – i onda promatrati kako se glasine brzo šire. Priča, naravno, najčešće prerasta stvarni događaj. I to Sotona voli. Ako si kušan nešto ponavljati što znaš da ne bi trebao, neprijatelj će se pobrinuti da dobiješ priliku za to.

4. Prezaposlenost

Sotona voli odvlačiti pažnju onima koji posjećuju crkvene službe mnoštvom aktivnosti koje rađaju malim rezultatima u izgradnji Kraljevstva, ali čine da se ljudi osjećaju kao da su nešto postigli. Sotona voli programe, aktivnosti, ispunjene kalendare – koji ljude čine prezaposlenima u crkvi tako da nikada nemaju vremena podijeliti Evanđelje s onima izvan crkve. Također je poznat po tome da kroz osudu drži ljude zaposlenima, tako da se nikad ne odmaraju i na posljetku pregore i potpuno otpadnu.

5. Laži

Sotona pokušava ubaciti ono što se često naziva “poluistina” – samo nagovještaj lažnog nauka – i tada promatra kako u Tijelo ulaze pomutnja i podjela. Naravno da svi mi znamo kako je poluistina zapravo samo ušminkana otvorena laž, ali Sotona je dovoljno pametan da preruši laž na način na koji lažni učitelji dobivaju pristup i čine štetu prije nego budu otkriveni. Neprijatelj također uživa u osuđivanju, uvjeravajući te da nikada nećeš zadovoljiti i podsjeća te na sve ono loše što si učinio. Nije ga strah lagati o Božjoj milosti, Njegovoj bezuvjetnoj ljubavi ili djelu Duha u tvom srcu.

6. Skandal

Sotona voli kada crkva puni vijesti – posebno ako se radi o dobrom, “sočnom” naslovu za trač u lokalnim novinama. Ako će učiniti razdor, podjelu ili uništiti crkveno tijelo – još bolje! Ako će uništiti Božji poziv u nečijem životu – i na to će pristati! On ulaže napor kako bi uništio ugled crkvenih voditelja – što više ga ljudi smatrali besprijekornim, tim bolje!

7. Razdor brakova i obitelji

Sotona voli uništavati bilo kakve odnose, ali posebno je usmjeren na brakove ključnih voditelja – čak i pastorovog braka. On voli ohrabrivati zalutalu djecu da se nikada ne vrate kući. Nastoji prouzrokovati da se obitelji bore unutar crkve i protiv crkve. Sotona zna ako mu uspije uništiti dom, ima bolju priliku uništiti crkvu.

Ali, hvala Bogu, postoji dobra vijest:

“Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 4,4)

Zato, budimo na oprezu i stojmo čvrsto, crkvo!

Koje si još načine vidio na koje Sotona pokušava uništiti crkvu?

Autor: Ron Edmondson

NAJNOVIJE!