Što znači Adonai?

Adonai je jedno od imena koje je Bog koristio u Starom zavjetu. U većini prijevoda Biblije Adonai se prevodi kao „Gospodin“ napisano malim slovima, dok se ime YHWH (Jahve) piše kao „GOSPOD“ napisano velikim slovima.

Adonai je oblik riječi adon, koja dolazi iz korijena riječi „vladati“. Adon znači „gospodin ili gospodar.“ Riječ Adon koristila se za imenovanje vladajućih autoriteta kao što su bili kraljevi (Daniel 1,10).

Koristila se za vojne zapovjednike (2 Kraljevima 5,1), učitelje ili mentore (2 Kraljevima 6,5) te čak i za najstariju braću (Postanak 32,4). Naravno, koristila se i za poslodavce te vlasnike robova i sluga (Postanak 24,65). 

Adonai – Gospodin

Adonai je oblik od adon što je imenica koja je u jednini i u množini. Budući da Adonai koristi imenicu u jednini kada se odnosi na Boga, mi znamo da je Bog jedan gospodar, a ne mnogi. Umjesto da iskazuje množinu, taj množinski nastavak je književno sredstvo koji se koristi za naglašavanje u hebrejskom.

Drugim riječima, množinski nastavak u ovom slučaju prenosi da je Bog „vrlo velik gospodin i gospodar.“ Taj sentiment se jasno vidi u Ponovljenom zakonu 10,17: „Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne dâ se podmititi.“

Posvojni nastavak personalizira vezu. Tako Bog nije samo „jako veliki gospodar nad gospodarima“ – on je „MOJ jako velik gospodar nad gospodarima.“ To je veza koja je osobna, koja traje i koja je obostrana. On je moj gospodar, a ja sam Mu sluga.

U biblijska vremena gospodari su imali obavezu štititi, brinuti se za i davati svojim slugama ugledne položaje moći. Židovski sluge smatrani su članovima kućanstava svojih gospodara.

Bog je milosrdni gospodar

Psalam 123,2 pokazuje taj pozitivan odnos između gospodara i sluge: „Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara i oči sluškinje u ruke gospodarice tako su oči naše uprte u Jahvu, Boga našega, dok nam se ne smiluje.“ Neki prijevodi kažu „u očekivanju njegove milosti“ (Tomislav Dretar) ili „dok nam iskaže milost“ (Ivan Šarić). 

Psalam 82 imaju mnoge primjere gdje je Bog, koristeći ime Adonai, pokazan kao milostiv gospodar. Možda je najbolji primjer iz Psalma 86,5: „Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.“

Ovaj citat pokazuje da je Bog spreman biti milosrdan gospodar pun ljubavi prema svima koji Ga zazovu. Svi su pozvani u tu vezu da potvrde Boga kao svog osobnog „jako velikog gospodara nad gospodarima“ i da iskuse sve prednosti u tome da postanu sluge svog Adonaia.  

Izvor: Thecompellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: