10 predivnih činjenica koje su starozavjetni proroci otkrili o Bogu

Starozavjetni proroci su otkrili predivne činjenice o Bogu. Poruke velikih i malih proroka objavljene prije više tisuća godina su aktualne i danas.

Kad sam postala kršćanka, čitala sam samo Novi zavjet jer sam željela naučiti više o Isusu (i lakše mi je bilo razumjeti). Ali sada, dok čitam Stari zavjet, primjećujem predivne i važne činjenice o Bogu, osobito u proročkim knjigama.

Budući da se Bog nikada ne mijenja, možemo čitati priče drevnih proroka poput Jeremije, Amosa, Jone i Ezre; i vidjeti Božje srce i otkriveni karakter. Poruke koje su objavljivali i Izraelu i poganskim narodima prije više tisuća godina također su poruke koje su danas vrlo važne za crkvu.

Evo 10 predivnih činjenica koje proroci (čak i manji) otkrivaju o Bogu.

1. Bog nas bezuvjetno ljubi.

„Da, ljubavlju vječnom uzljubih tebe, zato te privukoh milosrđem. Opet ću te sagraditi, i bit ćeš sagrađena, djevice Izraelova. Opet ćeš se uresiti svojim bubnjevima i izlaziti na ples s veselima“ (Jeremija 31,3-4).

U doba ovog proroka Jeremije, Izrael je živio pod ropstvom Babilona. U ovom poglavlju Jeremije, Bog uvjerava svoj narod da će ih izvući iz zatočeništva i obnoviti ih, u skladu sa svojim danim obećanjem.

Ne moramo zaslužiti Božju ljubav kroz činjenje ispravnih stvari; prihvaćamo Njegovu ljubav kao dar Njegovoj djeci. Božja ljubav se ne mijenja bez obzira što činili. Odgovorite Bogu dok vas privlači savršenom dobrotom i milošću.

2. Isus je Sin Božji.

Isus ponavlja Psalam 118,22 kao podsjetnik da je Njegova prisutnost prorečena davno: „Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaoni zaglavnjak.“

Veliki proroci otkrivaju Isusa:

Izaija – sluga patnik
Jeremija – plačući Mesija
Tužaljke – On preuzima Božji gnjev za nas
Ezekiel – Sin Čovječji
Daniel – stranac u vatri s nama

Mali proroci otkrivaju Isusa:

Hošea – vjeran muž čak i kad bježimo
Joel – šalje svoga Duha svome narodu
Amos – daje pravdu potlačenima
Obadija – Sudac onih koji čine zlo
Jona – najveći Misionar
Mihej – baca naše grijehe u more zaborava
Nahum – proglašava budući svjetski mir kojeg ne možemo ni zamisliti
Habakuk – uništava nepravdu
Sefanija – Ratnik koji spašava
Hagaj – obnavlja naše slavljenje
Zaharija – proriče Mesiju koji će biti proboden za nas
Malahija – sunce pravednosti koje donosi ozdravljenje

Možemo se osloniti na jamstvo Božje evanđeoske poruke Isusa Krista preko Proroka i cijelog Svetog pisma.

3. Bog koristi obične ljude.

Amos je bio pastir, koji je bio daleko od glamurozne karijere. „Riječi Amosa, koji bijaše među ovčarima iz Tekoe“ (Amos 1,1). Bog je koristio od onih najviših u društvu (poput svećenika Ezre) do najnižih (poput pastira Amosa) da proglasi svoju ljubav prema ljudima.

Bog nas može koristiti isto kao što je koristio starozavjetne proroke da dostavi svoju poruku. Nije važno koje dobi, etničke pripadnosti ili razine obrazovanja, Bog vas može koristiti da navijestite Kraljevstvo Božje. Samo moramo biti poslušni i vjerovati. Kao što je Bog pozvao Jonu da kaže Ninivljanima da se pokaju i slijede Boga, On i danas poziva svoj narod da govori evanđeosku Radosnu vijest grešnom svijetu.

4. Bog je ujedno milostiv i pravedan.

Nahum je prorok koji je navješćivao Božje srce i zbog pravde i milosrđa: „Ljubomoran je Bog, i osvetnik je GOSPOD! GOSPOD je osvetnik i gospodar srdžbe. Osvećuje se GOSPOD svojim protivnicima i čuva on gnjev za svoje neprijatelje… Dobar je GOSPOD, bedem u dan nevolje“ (Nahum 1,2.7). Lakše je zamisliti Isusa kako hoda pored nas kao našeg prijatelja nego svetoga Boga koji nam govori da je „plaća grijeha smrt“. Nahum nas podsjeća da je On ujedno pravedan i milostiv. Bog vrši pravdu kad je to opravdano, ali preferira pružiti milost zbog svoje velike ljubavi prema nama.

5. Bog ima plan i svrhu za vaš život.

Dok su mnogi Židovi bili u zatočeništvu u Babilonu, Bog je govorio svome proroku Jeremiji kako bi utješio svoj narod i podsjetio ih da On još uvijek sve ima pod kontrolom i još uvijek ima dobar plan za njih.

„Jer ovako veli GOSPOD: ‘Istom kad se u Babilonu navrši onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi i ispuniti vam svoju dobru riječ da ću vas vratiti na ovo mjesto. Jer ja znam namisli što sam ih ja s vama namislio,’ riječ je GOSPODNJA, ‘namisli mira, a ne zla, da vam dadnem budućnost i nadu’“ (Jeremija 29,10-11).

Čak i ako okolnosti u vašem životu izgledaju kao strašna pogreška, kao što su Židovi bili zarobljeni u Babilonu, Bog ima plan na djelu. Utješite se da On uvijek ima sve pod kontrolom i radi za vaše dobro.

6. Bog vas poziva na pokajanje.

Joel 2,13-14 kaže: „I razderite svoja srca, a ne haljine svoje. Vratite se dakle GOSPODU, Bogu svojemu, jer milostiv je on i milosrdan, spor na gnjev, a bogat milosrđem; ta on se ražali nad zlom. Tko zna neće li se povratiti i ražaliti se, i iza sebe ostaviti blagoslov — prinosnicu i ljevanicu za GOSPODA, Boga vašega?“

Nikada nije prekasno da se odvratite od grijeha i trčite ka Bogu. Jednostavna izjava da vam je žao prvi je veliki korak, ali odvraćanje od grijeha i okretanje prema Bogu jest ono što On traži – On želi vaše srce. Možemo se odmarati u obećanju da će Bog sačuvati svoj odnos s nama.

7. Mi smo odgovorni za vlastitu vjeru i poslušnost, a ne drugi.

„Zato ću vam suditi, dome Izraelov, svakomu po njegovim putovima’, riječ je Gospodina GOSPODA. Obratite se i odvratite od svih svojih prijestupa, da vam bezakonje ne postane spoticaj“ (Ezekiel 18,30).

Iako su proroci bili zaduženi da dostave vijesti o uništenju, Bog je uvijek davao izlaz. Bog je pozvao proroke poput Ezekiela i Jone da ga poslušaju i obavijeste narod. Nisu bili odgovorni za to kako su ljudi primili poruku, nego za vlastitu poslušnost Bogu u tome. Možemo samo dostaviti Božju poruku; ne možemo uvjeriti druge da povjeruju. Međutim, divno je sudjelovati u radosti kad vidite kako drugi odgovaraju na poruku i dođu do spasonosne vjere u Boga.

8. Grijeh bi nas trebao potaknuti na plač.

Jeremija je savršen primjer proroka čije su riječi ispunjene upravo pred očima. Unatoč njegovim upozorenjima, Jeruzalem je bio uništen zbog otpora naroda da se pokore Bogu: „O, kad bi glava moja bila voda i oči moje izvor suza, da plačem danju i noću za pobijenima kćeri puka mojega“ (Jeremija 9,1)!

Jeremija se brinuo za Izraelce dovoljno da prolijeva suze nad njihovim grijesima. Kada ste posljednji put plakali zbog vašeg grijeha, grijeha nacije ili grijeha vaše crkve? Mi smo tijelo vjernika. Iako smo u konačnici odgovorni za sebe, imamo dužnost hodati uz našu braću i sestre u Kristu i pomoći im da rastu u zrele učenike.

9. Bog želi da mu damo ono najbolje od nas.

Prvi stih Malahijevog proročanstva ponavlja Božje predivne riječi svom narodu: „Ljubio sam vas.“ A svećenici odgovaraju: „Po čemu si nas ljubio?“ Kako nezahvalno! Bog ih tada suočava u toj ljubavi i proziva svećenike za njihov grijeh dopuštanja ljudima da prinose svoje žrtve koje Njemu nisu ugodne.

„Sin časti oca, a sluga gospodara svojega. Ali ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako li sam ja gospodar, gdje je strah moj? Ovo GOSPOD Nad Vojskama kaže vama, svećenici, koji ime moje prezirete, a kažete: ‘Čime smo prezreli ime tvoje?’ Okaljani kruh na žrtvenik moj prinosite, a kažete: ‘Čime te okaljasmo?’ Time što rekoste: ‘Stol GOSPODNJI? On je vrijedan prijezira.’ A kad za žrtvu prinosite slijepo, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi sad takvo svojem upravitelju, hoćeš li mu ugoditi? Hoće li prihvatiti lice tvoje?’ veli GOSPOD Nad Vojskama“ (Malahija 1,6-8).

Ako želimo odati Bogu priznanje, moramo mu dati najbolje od svega što imamo.

10. Tišina produžuje grijeh.

U gornjem odlomku Malahije, Bog suočava vođe s njihovim grijehom što dopuštaju okaljane žrtve da dođu do Božjeg oltara. Svećenici su sagriješili kroz svoju tišinu. Ne odbacujući okaljane žrtve i zahtijevajući samo najbolje žrtve, dopustili su da se grijeh nastavi, stvarajući rascjep između sebe i Boga. Govoriti istinu nekome ponekad je neugodno i teško, ali je nužno za kršćanski rast.

Bog koristi obične ljude da izvrše neobične stvari. Proroci su bili nepoželjni u mnogim gradovima, ali govorili su istinite riječi, i na kraju se dokazalo da su od Boga. Pročešljajte kroz knjige malih proroka i vidite kakvu poruku Bog ima za vas kroz njihove riječi.

Autorica: Michelle Lazurek; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!