Isus – Bog i čovjek

Dnevna pobožnost za 4. adventsku nedjelju: “Isus – Bog i čovjek”

Biblijski stih

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. (Ivan 1, 14)

Dnevna poruka

Koliko je zapanjujuće to što je Bog odlučio doći na Zemlju kao dijete? To se zove utjelovljenje. Je li Bog doista postao čovjekom? I, ako je tako, je li Bog prestao biti Bog?

Isus je bio u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek, iako razumijevanje toga može biti tako zbunjujuće. Čovjek Isus (1. Timoteju 2, 5) bio je sličan nama u svakom pogledu, osim što nije sagriješio. Bio je kušan, patio, umoran i gladan, baš kao i mi. Možemo biti sigurni da Bog točno zna što doživljavamo na Zemlji jer je i Bog, u ljudskom obliku, to doživio.

PROČITAJTE: Kako Isus može istovremeno biti i Bog i čovjek?

Isus je također sadržavao puninu božanstva u sebi (Kološanima 2, 9) dok je bio na Zemlji, što znači da je još uvijek bio Bog. Isus je opraštao grijehe, naposljetku predajući svoj život na križu. Samo Bog ima moć izbrisati grijehe, tako da je Isus prakticirao svoje božanstvo dok je bio u ljudskom obliku.

Apostol Pavao ovako je opisao Isusa kao pravoga Boga i pravoga čovjeka: “On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.” (Filipljanima 2, 6-8). Došao je dati svoj život kao otkupninu za grijehe; umro je pravedan za nepravedne – vas i mene. Jeste li ga prihvatili kao svoga Spasitelja i Gospodina?

Molitva dana

Isuse, hvala što si došao na ovaj grešan svijet i dao svoj život kao otkupninu za mene. Oslobodio se me iz ropstva grijeha i darovao neprocjenjivi dar – život vječni. Pomozi da ostatak života proživim služeći Tebi i za Tvoje Kraljevstvo. Amen!