Isus Bog čovjek
Foto: Pixabay

Kako Isus može istovremeno biti i Bog i čovjek? Znamo da se prije više od 2000 godina rodio kao malo dijete.

Mnogi su kršćani s pravom zbunjeni kada je riječ o razumijevanju činjenice da je Isus i Bog i čovjek. Kako naš božanski stvoritelj može biti čovjek? Može li Židov iz prvog stoljeća uopće biti Bog? Iako će ovo pitanje uvijek biti obavijeno određenom dozom misterije, Pismo, i malo manje, crkvena tradicija, nam daju vrlo važnu distinkciju kako bi lakše razumjeli ovo pitanje.

Dok su prijašnji crkveni sabori raspravljali o problemu prirode Isusa Krista Njegovog odnosa s Ocem, tek je Kalcedonski sabor (481. godina po Kristu) potvrdio da postoje dvije naravi u Isusu Kristu te je prema tome On „pravi Bog i pravi čovjek“. Ta izjava nije istinita samo zato što je tako odlučio sabor. Nego, odluka sabora poklapa se s učenjem Biblije o tom pitanju. Pismo jasno govori da je Isus Bog (Ivan 20,28; Tit 2,13; Hebrejima 1,8), te da je ujedno i čovjek (Rimljanima 1,2-4; 1. Ivanova 4,2-3). Isus je preuzeo božansko ime (Ivan 8,58) te je činio stvari koje samo Bog može činiti (Marko 2, 1-12; Luka 7,48-50). No Isus je ujedno pokazao slabosti i ranjivost koja je karakteristična za ljude (Luka 19,41; Ivan 19,28).

Vjerovanje da je Isus i Bog i čovjek je od presudne važnosti. Apostol Pavao je napisao kako je prihvaćanje i potvrda Njegove božanske strane ključna za spasenje (Rimljanima 10,9), a apostol Ivan naglasio je da svi koji zanemaruju Isusovu ljudsku stranu zapravo promoviraju doktrine antikrista (2. Ivanova 1,7).

PROČITAJTE: Je li Trojstvo biblijsko? Što Biblija uči o trojedinom Bogu?

Trojedini Bog iz Biblije postojao je i vladao cijelu vječnost, a druga osoba Trojstva, Sin, postao je čovjekom u određeno vrijeme (Luka 1,35; Hebrejima 1,5). Bog Sin je dodao ljudsko tijelo i ljudskost svojoj vječnoj božanskoj prirodi. Rezultat toga bila je utjelovljenje.

Bog Sin postao je čovjek (Ivan 1,1; 14). Poslanica Hebrejima (2,17) objašnjava da je Isus morao biti istovremeno Bog i čovjek: „Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda“. Sin Božji na sebe je uzeo ljudsko meso kako bi otkupio sve ljude (Galaćanima 4,4-5).

Isus niti u jednom trenutku nije prestao biti Bog. Iako je bio u potpunosti čovjek, nikada nije zanijekao ili zatajio svoju božansku prirodu (vidi: Luka 6,5, 8). Istina je i da, nakon utjelovljenja, Sin nikada nije prestao biti čovjekom. Kako apostol Pavao piše: „Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus“ (1. Timoteju 2,5). Isus nije polu-čovjek i polu-bog. On je Theanthropos, Bog i čovjek. Gospodin Isus Krist jedina je osoba u Svetom Trojstvu koja će zauvijek posjedovati dvije zasebne, ali nerazdvojive naravi: božansku i ljudsku.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.