Koji je smisao Božića?

Dnevna pobožnost za 14. dan adventa: “Koji je smisao Božića?”

Biblijski stihovi

A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: “Abba! Oče!” Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. (Galaćanima 4, 4-7)

Dnevna poruka

Božić označava “puninu vremena” kada je Bog, u svojoj suverenoj slobodi, “poslao svoga Sina”. Bog je odredio da je došlo vrijeme da se pošalje Sin koji je postojao s Ocem od vječnosti – druga osoba Trojstva.

On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik. (Filipljanima 2, 6-7)

Ovdje imamo čudo utjelovljenja: samog Boga koji preuzima ljudsku narav. Zašto bi Sin Božji uzeo tijelo i boravio među grešnim ljudima? Zašto bi božanstvo postalo poslušno do smrti, čak i smrti na križu (Filipljanima 2, 8)?

Učinio je to da osigura spasenje. Drugim riječima, “da otkupi one koji su bili pod zakonom, da primimo posinjenje” (Galaćanima 4, 5). Isus je došao na svijet ne samo da nas oslobodi od tiranije grijeha, smrti i đavla, nego i da nas okruni nezamislivom slavom.

Istina je da nas je Isus na križu “otkupio od prokletstva zakona, postavši prokletstvom za nas” (Galaćanima 3, 13). Posvojeni smo u Božju obitelj i dobili smo sva prava i privilegije zakonitih nasljednika. Pavao to lijepo opisuje u 2. Korinćanima 2, 9: “Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.” Mi smo već sada na zemlji stanovnici Božjega kraljevstva, a puninu ćemo doživjeti kada nas pozove k sebi.

Molitva dana

Hvala Ti, Gospodine, što si u punini vremena odlučio doći na ovaj grešan svijet. Svojom si krvlju zapečatio Novi savez između nas ljudi i Svemogućeg Boga. Spasio si nas od kazne za grijehe i učinio nas baštinicima vječnoga života. Radujemo se što ćeš opet doći kao Kralj i pravedni Sudac. Amen!