Zašto nam treba Spasitelj?

Je li moguće biti samo dobar čovjek i na kraju završiti u raju. Spašavaju li nas dobra djela? Zašto nam treba Spasitelj?

Biblija govori da smo svi sagriješili; svi smo počinili zla djela. Naši nas grijesi otuđuju od Boga i osuđuju na vječnu kaznu. Budući da smo sagriješili protiv Njega, samo Bog može ponuditi istinski oprost koji nam je potreban.

Mi sami smo nemoćni da uklonimo posljedice grijeha. Kao rezultat našeg grijeha, zaslužujemo Božji gnjev i sud. Jedina pravedna kazna za grijehe počinjene protiv pravednog i vječnog Boga je pakao. Zato nam treba Spasitelj Isus Krist.

Mnogi ne cijene spasenje koje Isus nudi, jer ne shvaćaju svoju potrebu za tim. Ali svi su ljudi rođeni kao grešnici i svima treba Njegovo spasenje.

Zašto nam treba Spasitelj?

Bog je poslao svog jedinorođenog Sina da bude žrtva za naše grijehe. Isus je platio za naše grijehe. Za nas je patio. Za nas je umro. Za nas – tebe i mene, grešnike – da nas pomiri s Bogom.

Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom. (2. Korinćanima 5, 21)

Bog nema drugi plan spasenja. Samo je Spasitelj Isus Krist put do neba. Na nama je da se pokajemo za svoje grijehe i da Ga primimo u svoj život. Biblija kaže: “Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.” (2. Korinćanima 6, 2)

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. (Ivan 1,12).

Primiti Isusa u svoje srce znači da smo prvo priznali da smo grešnici i da nismo sposobni spasiti se niti na bilo koji način udovoljiti Bogu. Pred Bogom priznajemo da smo bespomoćni i vrijedni prokletstva. Ali također priznajemo i da je Isus taj koji je platio kaznu za naše grijehe. Svjesni smo da ne postoji način da vlastitim djelima udovoljimo Bogu.

Biblija kaže da je Isus nosio naše grijehe u svome tijelu na križ (1. Petrova 2, 24) i da je spasenje besplatan dar koji dobivamo vjerom (Rimljanima  6, 23; Efežanima 2, 8-9). Kad prihvatimo Isusa kao svog Spasitelja, Duh Sveti počinje živjeti u nama. Budući da Duh Sveti osuđuje grijeh (Ivan 16, 8), kroz život nastojimo ugoditi Bogu i izbjeći grijeh.

Što će nam se dogoditi ako ne prihvatimo Isusa kao Spasitelja?

Isusu je bilo jasno da “tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega” (Ivan 3, 3). Također mu je bilo jasno da je pakao vječna kazna za one koji Mu se ne pokore (Matej 25, 46). 

Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva. (2. Solunjanima 1, 9)

Ivan Krstitelj rekao je o Isusu: “Vijačom u ruci on će očistiti gumno svoje; skupit će pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim” (Matej 3, 12).

Bog želi da svaka osoba provede vječnost s Njim, ali poštuje našu slobodnu volju (Ivan 4, 14). Iako je pakao ponajprije za “đavla i njegove anđele” (Matej 25, 14), tamo će završiti svi koji na zemlji nisu prihvatili Isusa kao svoga Spasitelja i služili Mu do kraja života.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!