Anđeli čuvari postoje, ali nisu onakvi kako su obično opisani u popularnoj i religijskoj kulturi. U ovom tekstu donosimo važne činjenice koje trebate znati o njima.

Vjerovanje u anđele čuvare nije ništa novo. Drevni mislioci grčkog i rimskog svijeta, poput Platona, Menandra iz Atene, Plutarha i Plotina vjerovali su u duhovne čuvare, kao i babilonski asirski pisci.

Anđeli čuvari u židovskim predajama

Anđeli čuvari se spominju u drevnim židovskim predajama koje su tvrdile da je svakome dodijeljen anđeo čuvar (Jubileji 35.17; Oporuka Levijeva 5.3; Filon Aleksandrijski De Gigantibus 12; usp. Tobija 5.4; 2. Makabeljcima 3,25; 10,29; 11,6; 15,23).

Prema jednome od tumačenja Izraelaca u pustinji, Bog je Izraelovim anđelima čuvarima zapovjedio da više ne posreduju za Izrael jer su Izraelci postali previše buntovni (pseudo-Filon 15.5) U Svicima s Mrtvog Mora anđeli paze na krotke, prezrene i siročad (1 QH 5.20-22; usp. Mt 18,10).

VIDI OVO: Jesu li anđeli čuvari biblijski?

Rani crkveni oci su vjerovali u anđele čuvare

Crkveni oci su tvrdili da anđeli čuvari postoje. Mnogi crkveni oci vjerovali su u anđele čuvare, no nisu se slagali glede njihove zadaće.

Herma (140.-155.) piše u Pastiru da su anđeli čuvari dodijeljeni svakome (Zapovijedi 6.2.1-3), no Jeronim (342.-420.) vjeruje da grijeh sprječava anđele da pomažu zlima. Ambrozije (339.-397.), s druge strane, vjeruje da pravedni nemaju anđele zaštitnike. Sveti se trebaju probijati kroz život bez nebeske pomoći da bi zadobili veću buduću slavu. Petar Lambordski (1100.-1160.) vjerovao je da je svakom anđelu čuvaru dodijeljeno nekoliko osoba na čuvanje. Neki su, naprotiv, tvrdili da pojedinci imaju više od jednog anđela čuvara (usp. Mt 18,10-13). Rimokatolici još uvijek smatraju da je vjerovanje u anđele čuvare u skladu s ’nazorom Crkve’, iako ne pripada službenom katoličkom vjerovanju.

Anđeli čuvari u Bibliji?

Anđeli čuvari se ne spominju izravno u Bibliji, no na nekim mjestima Biblija podupire vjerovanje u osobne anđele čuvare (Ps 91,11; 34,8; 35,5-7; Mt 10,18; Djela 12,15; Heb 1,14).

Možda je utješno misliti da pokraj nas stoji nevidljivi anđeo, no zašto bi to bilo utješnije od spoznaje da nas stalno pazi sveprisutni Bog (Mt 10,29-31; usp. Heb 4,13; Ps 139)? U kojem smislu nas anđeli čuvari štite više od bilo kojeg drugog anđela kojeg Bog može poslati da nas zaštiti?

Neki crkveni oci, poput Herme i Grgura iz Nise (330.-395.), vjerovali su da je svakom dodijeljen i dobri i zli anđeo. Snažno vjerovanje u anđele čuvare može lako dovesti do takvih zaključaka.

Ako svatko od nas ima nevidljivog anđela koja ga stalno štiti, zašto doživljavamo toliko nevolja i nesreća? Zar to ne bi značilo da Sotona također dodjeljuje demona ’čuvara’ da stalno uznemiruje svakoga od nas? Moramo poći dublje da bismo došli do zadovoljavajućeg zaključka o anđelima čuvarima.

VIDI OVO: Je li svakom vjerniku dodijeljen njegov anđeo čuvar?

Izraz anđeo čuvar se ne pojavljuje u Bibliji

Izraz anđeo čuvar ne pojavljuje se u Bibliji. Mnogi biblijski odlomci koji se navode da podupiru ideju o anđelu čuvaru samo potvrđuju opću Božju providnosti o zaštićivanju svetih slanjem anđela.

No dva stiha donekle podupiru postojanje anđela čuvara: u Djelima kršćani su Petra pogrešno smatrali za ’njegova anđela’ (Djela 12,15), a u Mateju Isus veli: ”Pazite na ne prezrete nijednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca mojega nebeskoga” (Mt 18,10).

Anđeli čuvari postoje
Foto: Unsplash

Židovi su vjerovali da anđeo može preuzeti izgled osobe koja je pod njegovom zaštitom. Prvi kršćani su to pretpostavili za Petra u Djelima 12,15. No, knjiga Djela je deskriptivno pripovijedanje, a ne preskriptivna poslanica. S obzirom na to da je gotovo svatko u jeruzalemskoj Crkvi odrastao slušajući narodne priče, je li uopće čudno da su imali pogrešna shvaćanja da anđeli čuvari izgledaju poput onih kojima su dodijeljeni? (Sveti nisu vjerovali da je Petar taj koji kuca na njihova vrata iako su se stalno molili za njegovo oslobođenje iz zatvora (Djela 12,3-15).)

Ali dodijeljeni anđeli doista postoje jer Isus poučava o njima u Mateju 18,10. No, oni se u tome odlomku ne spominju kao anđeli čuvari niti se navodi broj anđela koje Bog dodjeljuje svakoj osobi.

I ne tvrdi se da Bog dodjeljuje bar jednog anđela svakoj osobi na zemlji. Nadalje, ako ti anđeli prebivaju ”na nebesima” i ako su ”neprestano” u Božjoj prisutnosti, kako nam stalno mogu pomagati ovdje na zemlji? Ako prebivaju na nebu, onda je možda njihova prvotna djelatnost da promatraju Božje izbaranike i traže osudu onih koji im nanose zlo (usp. Otk 8,4; Job 5,1; Tobija 12,12-15; 1. Henokova 9,3) Povremeno, ako Bog tako odluči, On može poslati te ili neke druge anđele da nam pomognu ili nas zaštite na Zemlji.

VIDI OVO: 3 biblijska razloga zašto trebamo vjerovati u anđele čuvare

Anđeli čuvari postoje

Pa što onda možemo reći o anđelima čuvarima? Anđeli čuvari postoje, ali nisu onakvi kako su obično opisani u popularnoj i religijskoj kulturi. Malo je biblijskih dokaza da nevidljivi anđeli svakodnevno štite naše putove.

U Mateju 18,10 opisuju se anđeli koji nas promatraju i možda posreduju za nas na nebu, no ne vidimo dokaza da ti anđeli nevidljivo stoje do nas da bi nas stalno štitili.

U krajnjoj liniji, trebamo se sjetiti da se anđeli koji su nam dodijeljeni podvrgavaju suverenoj Božjoj volji. Katkad, zbog svojih nedokučivih nakana, Bog ne šalje anđele da nas fizički zaštite. On nikada nije obećao da će nas zaštititi od svih fizičkih nevolja u ovo sadašnje doba; on obećava činiti da ’sve pridonosi dobru onih koji ga ljube’ (Rim 8,28).

Autor: B. J. Oropeza; prema poglavlju iz knjige ”99 odgovora na pitanja o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress, Zagreb)