anđeli duhovi
Foto: Pixabay

U Hebrejima 1, 14 o anđelima piše: „Nisu li svi od duhova oni koji izvršavaju uloge i poslanici u službi dobra onima koji trebaju primiti u baštinu spasenje“?

Anđeli su duhovi

U ovim stihovima možemo naučiti tri stvari o anđelima. Prva stvar je ta da su anđeli duhovi. Oni nemaju tijelo. Mogu se prikazati ljudima u ljudskom obličju kao što je bio slučaj nakon Isusovog uskrsnuća (vidi Matej 28, 3; Marko 16, 5 i Luka 24, 4). Ipak, njihova nazočnost je skrivena od ljudskih očiju kao što možemo vidjeti u dijelu gdje se Elizej moli da njegovom sluzi budu otvorene oči kako bi vidio prisutstvo anđela oko grada (2. Kraljevima 6, 16-17).

Drugo, anđeli su službujući duhovi. Priroda anđela je da služe. Postoji poredak među anđelima i neki od njih imaju određene titule: Prijestolja, Gospodstva, Poglavarstva i Vlasti (vidi Kološanima 1, 16). Ipak, njihova priroda je da služe. Oni služe Bogu ali oni isto tako služe vjernima.

Bog nas štiti svojim anđelima

Treće, anđeli ne služe svima, nego osobito Božjoj djeci. U Bibliji ne možemo jasno pročitati od čega se sastoji njihovo službovanje jer naš fokus treba biti na Bogu, a ne na anđelima. Ipak, možemo pronaći barem dva načina na koje anđeli služe Božjoj djeci.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

U Hebrejima 1, 14 piše kako je služba anđela povezana s time kako vjernici dobivaju spasenje. To znači da anđeli imaju veliku ulogu u organiziranju okolnosti putem kojih će Božji odabranici čuti i odgovoriti na poruku Evanđelja.

U 2. Kraljevima 6, 15-17 anđeli okružuju grad kako bi zaštitili Božjeg proroka. To znači da nas anđeli štite vjernike od bilo kakvog zla. Isto se može pronaći i u 34. Psalmu 7. stih: „Anđeo Gospodnji stoji oko onih, koji se boje njega, i izbavlja ih“.

U što možemo biti sigurni?

Samo na nebu ćemo točno znati načine na koje su nam anđeli služili. Mi znamo da nam stalno služe. U Mateju 18, 10 Isus kaže: „Gledajte, da ne prezrete nijednoga od ovih malenih, jer vam kažem: “Anđeli njihovi na nebesima gledaju uvijek lice Oca mojega, koji je na nebesima. Anđeli su uvijek spremni čuti Božje naputke kako bi pomogli vjernicima.

Ogromna je privilegija znati da Bog šalje svoje moćne anđele kako bi nam služili. To pokazuje koliko nas On voli i koliko nas cijeni.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.