Arheolozi pronašli mjesto gdje je Isus učinio svoje prvo čudo
Foto: Faithpanda.com

U Evanđelju po Ivanu opisano je Isusovo prvo čudo kada je pretvorio vodu u vino na svadbi u Kani Galilejskoj.

Isus, njegova majka Marija i njegovi učenici pozvani su na vjenčanje, a kada je ponestalo vina, Isus je čudesno pretvorio vodu u vino.

Mnogo godina se vjerovalo da je izveo to čudo u Kaffr Kani, u gradu u sjevernom Izraelu blizu Galilejskog mora. No, nedavno iskapanje navodi arheologe da promijene svoje mišljenje kada je riječ o lokaciji grada.

Prema novim saznanjima, Kana opisana u Bibliji je zapravo prašnjavi brežuljkasti predio nekoliko kilometara udaljen od Kafr Kane.

Iskopavanjima su otkriveni tragovi koji ukazuju na Khibert Kanu kao onu u kojoj je Isus učinio svoje prvo čudo, ona je tako bila židovsko selo koje je postojalo između 323. godine prije Krista i 324. godine po Kristu.

Iskapanjima je otkriveno nekoliko tunela koje su rani kršćani koristili kao mjesta za molitvu, a u njima su pronađene oznake i križevi kao i reference na Kyrie Iesou što je grčki naziv za „Isusa Krista“.

Također je pronađen i svojevrstan oltar i polica koja ima šest vrčeva i mjesta za još pet vrčeva. Šest takvih posuda je spomenuto u priči o Isusovom prvom čudu.

Doktor Tom McCollough, koji predvodi to iskapanje, rekao je da postoje još 3 mjesta koja su moguće lokacije Kane u Pismu, ali niti jedno od njih nema tako uvjerljive dokaze kao Khirbet Kana.

„Otkrili smo velik kompleks kršćanskih špilja koje su korištene kao mjesto gdje su se hodočasnici dolazili diviti Isusovom prvom čudu. Taj se kompleks koristio od kraja šestog ili početka sedmog stoljeća sve do 12. stoljeća i Križarskih ratova.

Zapisi hodočasnika koje imamo opisuju što su hodočasnici radili i vidjeli kada bi došli u Kanu Galilejsku, a ti se zapisi u mnogome poklapaju s provjerenim činjenicama“, rekao je.

Nadalje, voditelj iskapanja, je ukazao na djela slavnog židovskog povjesničara. Rekao je da se „njegov opis Kane geografski poklapa s lokacijom Khirbet Kane te se logički poklapa s njegovim kretanjem. Njegovo referiranje na Kanu, Novi zavjet i druge tekstove govori u prilog činjenice da je riječ o židovskom selu koje se nazali na području donje Galileje, blizu Galilejskog mora. Khirbet Kana ispunja sve te kriterije.“

McCollough je dodao da je skeptičan kada je riječ o Kafr Kanni kao pravoj Kani: „Kada turisti dolaze u potragu za Kanom, odvodi ih se u Kafr Kanu koja nije priznata kao hodočasničko mjesto za osobe koje traže Kanu do 1700-ih. U tom trenu je bila važnija jednostavnost nego povijesna utemeljenost.“

McCollough vjeruje da novi pronalazak samo potvrđuje povijesnu točnost Biblije. Rekao je: „Naša iskapanja pokazala su da je ovo uistinu bilo židovsko selu locirano u srcu velikog dijela Isusovog života i poslanja.“

„U Ivanovom evanđelju, Kana je opisana kao nekakvo „utočište“ ili sigurno mjesto za Isusa. To je mjesto gdje bi se On i Njegovi učenici vratili nakon što su naišli na otpor u Judeji. Smatram da bi se na osnovi ovog otkrića trebala ponovno razmotriti važnost Kane za Isusa i spomena Kane u Evanđelju.“