Aron

Aron u Bibliji je bio sin oca Amrama i majka Jošebed. Njegov mlađi brat i sestra bili su Mojsije i Mirjam.

Aron se oženio se Elišebom, s kojom je imao četiri sina: Nadaba, Abiha, Eleazara i Itamara i hvaljenog unuka Finiju. Njegovi su potomci dobili prikladan naziv Aroniti. 

Aron – prve 83 godine 

Znamo kada je Aron rođen. Znamo tko su mu bili roditelji. Znamo za koga se oženio i koliko sinova je imao. Unatoč tome, Aronova životna priča zaista ozbiljno započinje tek u 83-oj godini života.

Aronovih posljednjih 40 godina

Četiri desetljeća Aron je služio zajedno sa svojim puno poznatijim mlađim bratom Mojsijem. S njima je bila i njihova sestra Mirjam. Zajedno, može se reći da su oni bili super junaci 15. stoljeća prije Krista.

Iako je najviše pozornosti zauzeo Mojsije i Aron je vrlo često bio negdje blizu, posebno kada se Mojsije trebao suočiti s moćnim egipatskim faraonom. Iz zemaljske perspektive, Aron je tada bio na vrhuncu svoje snage.

Nakon izlaska iz Egipta, Izraelci su se utaborili na planini Sinaj, dok je Mojsije otišao na vrh, kako bi se susreo s Gospodinom Bogom, Stvoriteljem neba i zemlje. Gospodin je Mojsiju ondje dao Deset zapovijedi, ali i mnoge druge uredbe i naputke. Postupak davanja i primanja zapovjedi trajao je nekoliko tjedana. 

Dok je Mojsije bio na planini Sinaj, ljudi su postajali sve nemirniji. U konačnici su zahtijevali neka ih Aron odvede natrag u Egipat. Nastojeći smiriti nemiran narod, Aron im je izradio zlatno tele.

U njegovu je umu, to tele možda trebalo biti vidljiva reprezentacija nevidljivog Boga, no ta je zamisao vrlo brzo odbačena. Umjesto toga, ljudi su štovali samo zlatno tele. Bio je to njihov novi idol, njihov novi bog, što je bio vrlo nesmotren, sulud i štetan potez.

Nakon što se Mojsije vratio, jasno je ukorio Arona: „Što su ti ljudi učinili da si ih uveo u tako velik grijeh?“ (Izlazak 32, 21)

Važnost Arona 

Pritisak vršnjaka. Prerastemo li ga ikada? To je nešto s čime se zasigurno Aron suočio i morao je nekako smiriti narod.

Aron je vrlo vjerojatno i dalje vjerovao u Boga. U prošlosti je vidio Božja čuda i veliku Božju slavu. U budućnosti će Bog njega i njegovu obitelj razdvojiti za velike svećenike; jedine Izraelce kojima će biti dopušten boravak u Svetinji nad Svetinjama. (Levitski zakonik 8, 1-2)

Što je onda pošlo po zlu s Aronom?

Dok je bio ostavljen 40 dana na čelu Izraelaca, Aron se nije mogao držati onoga što je znao da je istina, u odnosu na ono što su ljudi željeli i tražili. Izraelci su željeli boga kojeg bi mogli vidjeti, a ne Boga koji je bio zaogrnut tamnim oblacima i munjama. (Izlazak 19, 16-18)

Željeli su religiju raskalašenih zabava, a ne situaciju u kojoj moraju čekati kako bi mogli čuti od Boga. Tko je uopće znao gdje je točno Mojsije otišao i što se dogodilo s njim?

Njihove potrebe nisu bile zadovoljene i zahtijevali su promjenu. (Djela 7, 39-41) Nakon što su zlato dali Aronu, zahtijevali su neka im on načini boga kojeg bi mogli vidjeti. Iz vatre je izašlo tele; bijedna, nesavršena i materijalna kopija Boga; Stvoritelja neba i zemlje. (Izlazak 32, 22-24).

Aron nije izgubio svećeništvo zbog udjela u izraelskom idolopoklonstvu, ali je izgubio priliku voditi svoj narod bliže stvarnom Bogu. 

Aron u Bibliji

Današnji pritisci 

Mnogi se ljudi danas zalažu za boga kojeg bi mogli oblikovati prema vlastitom ukusu i za religiju, koja bi mogla udovoljiti onome za što oni misle da su njihove stvarne potrebe.

Kad ne mogu vidjeti niti razumjeti Božje tajanstvene načine, oni ga ponovno definiraju, kako bi odgovarao njihovom vlastitom razumijevanju. Kao rezultat, takvi ljudi stvaraju nestvarne idole njihove mašte.

Možemo suosjećati s drugima, dok se bore s neobjašnjivim dijelovima života i Božjim tajanstvenim načinima. Ali, za razliku od Arona, ne možemo popustiti pritisku i ne smijemo stvarati vlastite zamisli boga, samo kako bismo se osjećali bolje. Umjesto toga, vjerujmo Božjoj Riječi i pričekajmo neka On otkrije sebe i svoje načine, u Njegovo vrijeme. 

Aron – biblijski citati

Ako želite čitati samo jedno biblijsko poglavlje o Aronu, odvojite četiri minute i pročitajte Izlazak 32, 1-35. Ili odvojite tri minute i pročitajte glavni dio priče, Izlazak 32, 1-24. Većina Aronove priče ispričana je u drugoj, trećoj i četvrtoj knjizi Biblije.

Izlazak. U Izlasku 1-12, Aron je pozvan na pomoć Mojsiju u sučeljavanju s faraonom i predvođenju izlaska Izraelaca. U poglavljima 16-19, postoje značajni usponi i padovi nakon Izlaska.

Aron je u poglavlju 24. imenovan za velikog svećenika. U Izlasku 27-31 dobiva upute za služenje u šatoru. Naravno, pobuna protiv Gospodina u obliku zlatnog teleta događa se u Izlasku 32. Tada su dodatne upute dane u poglavljima 34-35 i 38-40.

Levitski zakonik. Aron se spominje u Levitskom zakoniku 1-3, 6-7. Njegovo imenovanje događa se u poglavljima 8 i 9. Smrt njegova dva najstarija sina, Nadaba i Abihua, zabilježena je u Levitskom zakoniku 10.

U Levitskom zakoniku 16 čitamo o uputama za Svetinju nad Svetinjama. Također se spominje u Levitskom zakonu 21-22 i 24.

Brojevi. U Brojevima se Aron spominje u poglavljima 1-4, 7-9. U Brojevima 12, on i njegova sestra Miriam suprotstavljaju se Mojsiju. Ponovno se spominje u Brojevima 14. Rast njegovog osoblja događa se u Brojevima 16-18. Božji sud nad njim i Mojsijem opisan je u poglavlju 20. Njegovo je rodoslovlje dokumentirano u poglavlju 26 i konačno, njegova smrt na planini Hor u 123. godini, zabilježena je u Brojevima 33. 

Ovdje ne završava priča 

No, to nije posljednji puta kada čitamo o Aronu. 

  • Aronovo se ime pojavljuje još 45 puta u ostatku Starog zavjeta (1. Ljetopisa, 2. Ljetopisa, Psalmi).
  • Njegovo se ime također pojavljuje pet puta u Novom zavjetu. (Luka 1,5; Djela 7,40; Hebrejima 5, 4; Hebrejima 7,11; Hebrejima 9, 4) 

Autor: David Sanford; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: