Mojsije

Mojsije je bio poznat puno prije nego što ga je Charlton Heston utjelovio u filmu iz 1956. pod nazivom “Deset zapovijedi.”

Mojsije je prvo napušteno dijete koje se spominje u Bibliji.

Mojsijevi pobožni roditelji su ga krili tri mjeseca od egipatske objave da se sve muške hebrejske bebe moraju ubiti. Kada ga više nisu mogli kriti, stavili su ga u košaricu i pustili niz rijeku Nil (Izlazak 2,3).

Mojsijevo ime znači “sin”.

Mojsijevo ime, prema pisanju stranice Behind the Name, “dolazi od hebrejskog imena Mosheh” i vjerojatno potječe iz egipatske riječi sa značenjem “sin”, ali također može značiti “onaj koji izbavlja” na hebrejskom.

Faraonova kći je platila Mojsijevoj majci.

Faraonova kći je platila Mojsijevoj majci da ga podoji nakon što ga je spasila iz rijeke Nil (Izlazak 2,8-9).

Mojsije je bio najmlađi u obitelji.

Imao je stariju sestru Mirjam, i starijeg brata Arona.

Mojsije je bio ubojica.

Kada je vidio kako Egipćanin bije hebrejskog roba, Mojsije se umiješao i ubio Egipćanina (Izlazak 2,12). Kako bi sakrio svoj zločin, zatrpao je svoju žrtvu u pijesak.

Koliko godina je imao Mojsije kada je umro

Mojsije je bio pastir, čuvao je stado.

Kada je Mojsije bio optužen za ubojstvo, pobjegao je u midjansku pustinju gdje je upoznao Siporu, kći pastira, i počeo je raditi s njezinim ocem Jitrom. Oženio je Siporu i dobio dva sina.

Dok je bio pred gorućim grmom, Mojsije se 5 puta usprotivio Bogu.

Dok je bio pred gorućim grmom, Mojsije je dao Bogu 5 bijednih izgovora zašto on ne bi mogao biti onaj koji će izbaviti Izraela (Izlazak 3,4). Bog je opovrgnuo svaki, što ne iznenađuje.

Mojsije je vjerojatno mucao.

Biblija bilježi Mojsijev odgovor na Božji poziv u Izlasku 4,10: “Ja nikad nisam bio čovjek rječit; ni prije ni sada kad govoriš svome sluzi. Ja sam u govoru spor, a na jeziku težak. ”

Bog je dozvolio Aronu da govori umjesto Mojsija.

Kada je Mojsije nastavio inzistirati da ne može biti osoba koja će u ime Izraelaca govoriti faraonu, Bog je dozvolio njegovom starijem bratu Aronu da govori umjesto njega. Nakon prvog zadatka, međutim, Mojsije je preuzeo vodstvo, a Aron je bio drugi naspram svog mlađeg brata.

Mojsije pored Crvenog mora

Mojsije je imao 80 godina kada je izveo Izrael iz Egipta.

Ne baš tipičan starac, Mojsije je imao 80 godina kada je izveo Izraelce iz Egipta. Danas bi većina ljudi njegovih godina bila udobno smještena u stolicama za ljuljanje, ali ne i Mojsije. Prvih 40 godina na faraonovom dvoru su ga pripremili za vodstvo, a u drugih 40 je naučio pustinju kroz koju su on i Izraelci putovali. Mojsije je bio u potpunosti spreman za Božju misiju u 80 godina, a najbolje je tek trebalo doći.

Mojsije je bio pravi dreser zmija.

Tri puta tijekom njegove službe kao vođe, koristio je zmije pokazati Božju moć. Prvi put je Bog pretvorio Mojsijev štap u zmiju, a to ga je toliko uplašilo da se okrenuo i pobjegao (Izlazak 4,3).

Mojsije je nakratko imao gubu.

Nakon što je pokazao svoju moć pretvarajući Mojsijev štap u zmiju, Bog je rekao Mojsiju da stavi svoju ruku u svoj ogrtač. Kada je izvukao, njegova ruka je bila prekrivena gubom. Na sreću, Bog je odmah izliječio ovu neizlječivu bolest (Izlazak 4,6-7).

Mojsije je poslao kući svoju ženu i sinove prije Izlaska.

Zabrinut zbog sigurnosti svoje obitelji, i svjestan svoje nemogućnosti da se za njih brine dok je predvodio najveću migraciju u ljudskoj povijesti, Mojsije je poslao ženu i sinove natrag u kuću svog tasta. Opet su se sastali nakon izlaska dok su Izraleci bili utaboreni u podnožju planine Sinaj (Izlazak 18,7).

Mojsije je pisao pjesme.

Ili, točnije, bio je glazbeni suradnik. Nakon što su Izraelci prošli kroz Crveno more po suhoj zemlji, voda se vratila i egipatska vojska se utopila. Kako bi proslavili svoje izbavljenje, Bog je iskomponirao pjesmu i rekao Mojsiju da je zapiše i nauči zajednicu. Pjesma je poznata kao “Postanak pjesma” (Ponovljeni zakon 32,1-43).

Mojsije i Bog

Mojsije nije napisao 10 zapovijedi, Bog je.

“Onda Jahve reče Mojsiju: ​​Popni se k meni na brdo i pričekaj ondje. Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao.” Mojsije jeste prepisao zakon koji mu je Bog predao. Ovi zapisi su dio Tore, prvih pet knjiga Starog zavjeta (Izlazak 24,4).

Mojsije je vidio Boga.

Zajedno sa svojim bratom Aronom, nećacima Nadabom i Abihuom, sedamdeset starješina Izraela, Mojsije je vidio Boga na planini Sinaj. “Podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo. Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili.” (Izlazak 24,9-11)

Mojsije je bio izuzetno skroman.

Bog je opisao Mojsija u Pismu: “Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.” (Brojevi 12,3)

Mojsije je doživio starost od 120 godina.

Njegov dug i raznolik život se može podijeliti u tri dijela od kojih svaki traje po 40 godina. Prvi dio je proveo kao sin egipatskog faraona, drugi kao pastir, a treći kao uvaženi vođa Izraelaca. U vrijeme svoje smrti, i dalje je imao savršeni vid i nevjerojatnu snagu (Mojsijeva 34,7).

Mojsije je unaprijed znao dan svoje smrti.

Mojsije je unaprijed znao dan svoje smrti (Mojsijeva 31,14). Bog ga je uputio da svoju službu preda Jošui kao njegovoj zamjeni, a onda da se popne na planinu Nebo. Kada mu je pokazao Obećanu zemlju, na toj planini je umro.

Bog je pokopao Mojsija na planini.

Bog je pokopao Mojsija na planini i njegov grob nikad nije pronađen. Sve što znamo je da se negdje u Moabu, u dolini Peor, nalaze kosti jednog od najvećih heroja vjere ikada. (Ponovljeni zakon 34,5-6).

Autorica: Lori Hatcher; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: