Besplodna djela tame: Koja su to djela prema Bibliji?

Djela tame su besplodna, jer u konačnici završavaju u smrti, dok plodovi pravednosti vode do ”svetosti, što rezultira vječnim životom”. (Rimljanima 6, 20-22)

U Efežanima 4, 17; 5, 21 apostol Pavao daje nam praktične izazove za življenje svetog života. Put do svetosti uključuje oponašanje Boga, kao što djeca oponašaju roditelje, hod u ljubavi i hod kao ”djeca svjetlosti”.

Suprotno od življenja u svetosti u Bibliji je opisano kao ”hod u tmini”. (Izaija 9, 2; Izreke 2, 13) U vezi ovoga Pavao daje upozorenje: „A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte.“ (Efežanima 5, 11)

Kroz Bibliju vidimo da tama znači grijeh i njegove učinke. (Izreke 2, 12-15; Matej 6, 23; Izaija 5, 20; 29, 15) Riječ ”besplodan”, koja se koristi u nekim prijevodima Poslanice Efežanima 5, 11 znači ”neproduktivan, bez praktične upotrebe”.

Koja su to besplodna djela tame?

Djela tame su besplodna, jer u konačnici završavaju u smrti, dok plodovi pravednosti vode do ”svetosti, što rezultira vječnim životom”. (Rimljanima 6, 20-22) Time što je rekao Efežanima kakva ponašanja trebaju izbjeći, Pavao naglašava koja su to besplodna djela tame: „A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje! Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik – taj idolopoklonik – nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.“ (Efežanima 5, 3-5)

Pavao je savjetovao Rimljanima neka ”odlože sva djela tame i neka na sebe odjenu oklop svjetlosti”. Nakon toga je nabrojio ostala djela tame, kao što su ”orgije, pijančevanja, seksualni nemoral, svađe i ljubomoru…” itd. (Rimljanima 13, 12-13)

VIDI OVO: 7 smrtnih grijeha: njihovo značenje i što Biblija kaže o njima

Tama i svjetlost se ne mogu miješati

Korinćanima Pavao je objasnio da se tama i svjetlost ne mogu miješati i biti zajedno: „Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.“ (2. Korinćanima 6, 14; 7,1) Pavao je na sljedeći način opisao ljude prije spasenja: „I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.“ (Efežanima 2, 1-2)

U svome mrtvom stanju dogodilo se sljedeće: „Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove: zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.“ (Efežanima 4, 17-18) Krist je rekao sljedeće: „Još je malo vremena svjetlost među vama. Hodite dok imate svjetlost da vas ne obuzme tama. Tko hodi u tami, ne zna kamo ide.“ (Ivan 12, 35) Nevjernici hodaju u tami i ne znaju kamo idu, sve dok im Krist ne otvori oči: „Da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlosti i od vlasti sotonine k Bogu, da prime oproštenje grijeha i baštinu među svetima po vjeri u mene.“ (Djela 26, 18)

Djeca svjetlosti izbjegavaju besplodna djela tame

Božja djeca nanovo su oživljena i postala su djeca svjetlosti. (1. Solunjanima 5, 4-5) Ona izbjegavaju besplodna djela tame, jer su i sami spašeni od ”vladavine tame” i dovedeni su u Kraljevstvo Kristove svjetlosti. (Kološanima 1, 13)

Krist je rekao: „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.“ (Ivan 8, 12) Osoba koja nije spašena hoda u tami, čini besplodna djela tame, dok Božje dijete na sebe stavlja oklop svjetlosti i djeluje prema savršenoj svetosti, baš kao što Krist podučava: „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ (Matej 5, 14-16)

VIDI OVO: Neoprostivi grijeh: 10 stvari koje trebate znati o njemu

Razotkrivajte besplodna djela tame

Pavao je rekao Efežanima neka razotkrivaju besplodna djela tame. Možda je ovdje mislio na grijehe ostalih pripadnika Tijela Kristovog. Krist je podučavao vjernike da jedni drugima trebaju biti odgovorni u pogledu toga kako žive i da trebaju činiti sve što mogu kako bi vratili one koji su zapali u grijeh. (Matej 18, 15-20; Luka 17, 3; Galaćanima 6, 1; Psalam 141, 5; Hebrejima 12, 13; Jakovljeva 5, 19-20; 1. Solunjanima 5, 14)

No Pavao je također možda govorio i o razotkrivanju grijeha neposlušnih vjernika. Krist je o tome rekao: „Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.“ (Ivan 3, 20-21) Razotkrivamo besplodna djela tame tako što ovaj mračni svijet obasjavamo svjetlošću Božje istine. Apostol Ivan to je ovako objasnio: „A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.“ (1. Ivanova 1, 5-7)

Tama ne može opstati kada se suoči sa svjetlošću Božje istine. Bez obzira na to otkrivamo li besplodna djela tame u crkvama ili obasjavamo svjetlost u ovom izgubljenom i umirućem svijetu, čineći tako ispunjavamo našu misiju ovdje na Zemlji; preobražavamo tamu i svjetlost i zbog toga oni koji su živjeli u tami postaju narod svjetlosti. (Izaija 42, 6-7; Ivan 12, 46; 2. Korinćanima 4, 6; 1. Petrova 2, 9; 1, 19)

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.

NAJNOVIJE!