Neoprostivi grijeh: 10 stvari koje trebate znati o njemu

Neoprostivi grijeh se, prema Isusu, ne može oprostiti ni u ovom niti u nadolazećem dobu. U pitanju je hula na Duha Svetoga. Ali što to znači pohuliti na Duha Svetoga?

Evo 10 stvari koje trebate znati o „neoprostivom grijehu“.

1. Neoprostivi grijeh se spominje u Evanđelju po Marku.

Isus je govorio na tu temu u Marku 3,20-30, odlomku koji završava ovim riječima: Zaista, kažem vam: svi će se grijesi oprostiti sinovima ljudskim i hule kojima god pohuliše. No tko god pohuli na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka, nego je podvrgnut vječnomu sudu“ (Marko 3,28-29).

Ovo je stih koji se navodi svaki put kada se kršćani bave ovom problematikom. Ali odlomak ne staje tu.

2. Da biste ga ispravno razumjeli, morate pogledati posljednji stih.

Ponovno proučite Isusovu završnu izjavu u stihovima 28-30: „Zaista, kažem vam: svi će se grijesi oprostiti sinovima ljudskim i hule kojima god pohuliše. No tko god pohuli na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka, nego je podvrgnut vječnomu sudu. Jer govorahu: ‘Duha nečistoga ima.’“

Ovaj je odlomak izvor velikih nesporazuma u kršćanstvu. Da bismo ga ispravno protumačili, moramo započeti s posljednjom frazom, koja objašnjava zašto je Isus ovo izjavio. Ovo je poučavao jer su ga neprijatelji optuživali da ima nečistog duha (stih 22). Gospodin im je u biti rekao: „Postoji grijeh na čijem ste rubu počinjenja. Trebali biste biti vrlo oprezni, jer ćete učiniti nešto za što nema oprosta.“

3. To nije nepromišljena pogreška.

Dopustite mi da odvojim trenutak i kažem da neoprostivi grijeh nije nešto na što se netko odlučuje nasumično. Pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema nisu to učinili najednom. Ako slijedite reference na ove pismoznance kroz knjigu Marka, vidjet ćete da su napredovali u nevjeri. U početku su bili znatiželjni o Isusu i njegovu služenju. Zatim su imali pitanja. S vremenom su postajali ravnodušni; ali je onda njihova ravnodušnost metastazirala u zlonamjeran stav koji je postao toliko pun mržnje i osvetoljubivosti da je konačno prikovao Isusa Krista na križ.

4. Postoji grčki glagol koji dokazuje da to nije trenutna reakcija.

U našoj priči u Marku 3 postoji zanimljiva činjenica koja je vidljiva samo u grčkom Novom zavjetu. Prema 22. stihu, pismoznanci govorahu: „Beelzebula ima!“ Glagolski oblik za „govorahu“ je nesavršeni vremenski oblik. Može se prevesti i kao: „Uporno su govorili.“ Nije se radilo samo o iznenadnoj, nepromišljenoj riječi ili trenutnoj reakciji. Njihove su riječi predstavljale otvrdnuli stav i ogorčeno i okorjelo srce.

5. To nam pokazuje da progresivno odbacivanje može biti najopasnije.

Kada nas Bog osvjedočuje o grijehu i predstavlja nam Evanđelje, opasno je zanemarivati ga, pogotovo ako naše odugovlačenje postane kronično. Opiremo se, opiremo i opiremo. Nakon nekog vremena možemo postati toliko otvrdnutih srca i otupjeli na grijeh da nam duša postaje sve teža. Naše uši ne mogu primiti istinu. Naši umovi potiskuju osvjedočenje Duha. Postajemo cinične savjesti. I premda nam je Božja milost još uvijek na raspolaganju, udaljavamo se od nje.

Neoprostivi grijeh
Foto: Unsplash

VIDI OVO: 10 grijeha koje Isus najsnažnije osuđuje

6. Poznavanje Božje Riječi nije dovoljno.

Ovi pismoznanci su pružali otpor Isusu zbog vremenskih raskoraka u stavovima njihovih vlastitih zlih srdaca. To je tragično, jer su ti pismoznanci posvetili svoje živote kako bi kopirali Riječ Božju. Zapazite odnos između riječi pismoznanaca i pisma. Ti su ljudi kopirali i kopirali Stari zavjet. Svakog su dana ručno kopirali jedan drevni svitak Pisma.

Kopirali su Izaiju 53, o sluzi vičnom boli . Kopirali su Psalam 22, o smrti Mesije. Poznavali su Mihej 5 i proročanstvo o rođenju Gospodina. Ipak, njihova srca su toliko otvrdnula da nisu mogli primiti Njegovu milost kad je stigla u osobi Isusa.

7. Možemo otvrdnuti za duhovnu istinu živeći usred nje.

Možemo odlaziti u crkvu i toliko čitati Bibliju da više ne registriramo riječi. Pismoznanci su došli do toga da su bili toliko upoznati s religioznošću da kad se Sin Božji pojavio, nisu znali tko je On te ga optužili da je od Sotone.

8. Neoprostivi grijeh negira Kristovo božanstvo.

Pripisivanjem Isusovih čuda Sotoni, religiozni vođe su poricali božanstvo Isusa Krista. Govorili su da ne može biti Bog. Ipak, svojim čudima je pokazao da nije ništa i nitko manje od Boga. Samo Bog može činiti ono što je On činio. Njegovi su sljedbenici vjerovali u Njegovo božanstvo.

9. Odbacivanje Duha Svetoga i odbacivanje Kristova božanstva su povezani.

Duh Sveti je taj koji svjedoči Kristovo božanstvo u našem svijetu danas.

Dakle, kada odbijate prihvatiti službu Duha Svetoga ili pripisujete Njegovu službu Sotoni, odustajete od konačne prilike da budete spašeni. Morate vjerovati u Isusa kao Božjeg Sina. Moramo prihvatiti svjedočanstvo Duha Svetoga i postupati po osvjedočenju koje donosi.

10. Ako ste zabrinuti da ste možda počinili grijeh koji Bog neće oprostiti… vjerojatno niste počinili taj grijeh.

Pomisao na neoprostivi grijeh progoni osjetljive kršćane u svakom stoljeću, a možda progoni i vas. Želim biti jasan kad kažem da ako se u svom duhu mučite da ste možda počinili grijeh koji vam Bog neće oprostiti, sama činjenica da imate zabrinutost nad time jest dokaz da niste počinili taj grijeh. Ako On još uvijek radi na vašem srcu, nije moguće počiniti neoprostivi grijeh. Činjenica da čitate ovaj članak veliki je pokazatelj da niste počinili neoprostivi grijeh opisan u Evanđelju po Marku.

Sažeto, ovo je „neoprostivi grijeh“:

U svojoj biti, neoprostivi grijeh otvrdnjava vaše srce protiv Boga i više puta odbija odgovoriti na Njegovo preklinjanje vaše duše. Nastavljajući se odupirati i odbacivati Gospodina, gradite žuljeve na vašoj duši sve dok vaše srce više ne registrira osvjedočenje Duha Božjeg. S vremenom postajete otvrdnuli. Čujete Božju Riječ, ali nema nikakav utjecaj na vas. Ako umrete u tom stanju, nema više oprosta. Za one koji odbacuju Isusa Krista, ne postoji oprost nigdje drugdje, ni u kojem trenutku, ni u ovom svijetu ni u sljedećem. Umro je za vas, i ako to odbijete, nema druge žrtve za grijeh.

Zato nemojte brinuti da ste počinili neoprostivi grijeh. No, ako ne poznajete Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja, budite zabrinuti da biste ga mogli počiniti.

Završne misli:

Odupirete li se?

Ako se odupirete Kristu i odbijate ga kao svog Spasitelja, i ako se nešto dogodi i umrete, počinili ste neoprostivi grijeh. Nemate drugu priliku nakon smrti. Što god učinimo s Kristom, činimo to u ovom životu. Nemojte se kockati da ćete imati vremena ili da ćete kasnije moći odgovoriti. Biblija kaže: „Tražite GOSPODA dok se može naći, zazovite ga dok je blizu“ (Izaija 55,6).

Ovdje sam da vam kažem da je Isus onaj koji tvrdi da jest. On je put, istina i život. On je jedini put do Boga. On je Sin Božji i Sin Čovječji, naš Spasitelj, Riječ koja je tijelom postala, Prvorođenac od mrtvih. On je naš Stvoritelj, Branitelj, Otkupitelj i Prijatelj. On je Krist Gospodin, Stijena vječna, temelj čvrsti, kamen temeljac. Ako je vaš nezaboravni Spasitelj, nikad se ne morati brinuti za neoprostivi grijeh.

Autor: Dr. David Jeremiah; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Crosswalk.com

NAJNOVIJE!