NaslovnicaŽivotŠto Biblija kaže o davanju desetka?

Što Biblija kaže o davanju desetka?

Što Biblija kaže o davanju desetka? Koja je razlika između davanja desetka i općenito davanja?

Sakupljanje u crkvi

Danas se davanje desetka odnosi na novac ili dobra koja vjernici daju za službu Bogu. Najčešći izraz davanja desetka danas jest sakupljanje novca u crkvi. Ljudi daju novac kojeg crkva koristi kako bi platila pastora, troškove najma te za dobrovoljne priloge i misije.

Korijeni u zakonima Staroga zavjeta

Davanje desetka ima svoje korijene u zakonu Starog Zavjeta. Postojala su drugačija davanja desetka. Izraelci su trebali davati desetak svojih plodova i namirnica levitima. Leviti su bili jedno od dvanaest plemena Izraela čija je namjena bila služiti Bogu. Njima nije dana njihova vlastita zemlja kao nasljeđe i tako je desetak koji su dobivali bila njihova plaća.

Od toga oni su davali desetak svećenicima koji su služili u hramu (Brojevi 18, 21-29). Tako je desetak osiguravao da postoji pleme koje će svo svoje vrijeme utrošiti na služenje Bogu za dobrobit cijelog naroda.

PROČITAJTE: Jesu li kršćani dužni davati desetak crkvi?

Sveta gozba

Postojao je i desetak koji bi jednom godišnje trebao biti odnesen u hram i u kojem bi se trebalo uživati na svetoj gozbi. (Ponovljeni Zakon 12, 17-19 i 14, 22-27) Narod je trebao odvojiti desetak od svojih proizvoda, voća, žitarica, vina i živežnih namirnica, uzeti svoju obitelj (uključujući i sluge i levite koji su živjeli u njihovim gradovima) i u osnovi organizirati zabavu. Ova gozba trebala se odvijati ”ispred Gospodina” na mjestu gdje je bio tabernakul ili hram. Gozba u izobilju onoga što je Gospodin dao narodu je bio način iskazivanja časti Bogu. To je bio desetak u kojem se trebalo uživati.

Trogodišnji desetak

Drugi desetak koji se spominje u starozavjetnom zakonu bio je trogodišnji desetak koji se pohranjivao u gradu gdje su ljudi živjeli. On se koristio kao izvor hrane za levite, siročad, udovice i strance; sve one koji nisu imali siguran izvor primanja. Možete čitati o ovome u Ponovljenom Zakonu 14, 28-29. Ovaj desetak osiguravao je da nitko ne bude gladan.

Davanja slobodne volje

Postojalo je isto tako i davanje iz slobodne volje kada su ljudi mogli davati dodatno kako bi pokazali ljubav i izraziti zahvalnost. Ovo se ne smije pomiješati sa žrtvama koje su bile prinošene za grijehe koji su bili počinjeni. Te žrtve više nisu potrebne jer je Isus sam postao žrtva za naše grijehe. Stoga kao kršćani mi nikada ne dajemo novac ili dobra u zamjenu za oproštenje grijeha. Mi to već imamo u Isusu.

Nije izravno potrebno

U Novome Zavjetu od kršćana se ne zahtijeva da daju desetak. Davanje desetka u starozavjetnom zakonu bio je za specifične situacije i teško je to usporediti sa načinom kako većina kršćana žive. Nemam ovaca za prinos i ne uzgajam žitarice ili grožđe. No u Novome Zavjetu postoji puno toga o davanju, a principi su isti.

1. Kršćani bi se trebali pobrinuti da oni među njima koji su odvojeni za cjelovremeno služenje Bogu (pastori, misionari i drugi radnici u crkvi) imaju ono što im je potrebno. Ponekad si crkva ne može priuštiti da pastoru plati plaću jer su svi članovi presiromašni. No ako je Bog blagoslovio crkvu obiljem ona treba preuzeti ovu odgovornost.

2. Vjernici bi trebali slaviti dobre stvari koje im Bog daje i uživati u njima sa zahvalnim srcima dok ih dijele sa svojim bližnjima.

3. Vjernici bi dio svojih prihoda trebali odvajati za siromašne i ranjive.

Upotrijebite ova načela kako biste odlučili

U Novome Zavjetu nije nam određeno postavljati postotak. Stoga, kada dajete koristite ova načela kako biste odlučili koliko da date:

1. Sve što imamo je Božja milost, kao i snaga i zdravlje koje imamo za rad. To dolazi od Boga i mi dajemo natrag ono što je nama dano.

2. Davanje pokazuje da vjerujemo kako će se Bog nastaviti brinuti za nas. Isto tako, kada dajemo postavljamo svoje prioritete: najprije Bog, a onda novac.

3. Postoji veliki blagoslov u davanju drugima; naša velikodušnost bit će zabilježena na nebesima i donosi radost.

4. Bog zna koliko puno ili malo mi imamo. Dajmo sukladno svojim mogućnostima. 100 kuna je velika žrtva za neke i gotovo ništa za druge. Bog prihvaća davanje na osnovi naše ljubavi, a ne na osnovi količine.

Sretno davanje!

Autorica: Kim ter Berghe; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net