NE BRINITE SE: Što Biblija govori o zabrinutosti?

Svako ljudsko biće poznaje nekakav oblik patnje u ovom sadašnjem vremenu. Možemo ju vidjeti svuda oko nas. Slomljenost, financijske poteškoće, siromaštvo, nezaposlenost: kroz iskustvo svi znamo da nešto nije u redu s ovim svijetom. Grijeh je donio smrt i neizvjesnost u ovaj svijet.

Želimo pobijediti nesigurnost. Želimo sigurnost. A kada ne možemo kontrolirati ono što slijedi, počinjemo se brinuti. Izvanredno je da Isus ukazuje svojim sljedbenicima na jednostavnu istinu o Božjoj providnosti:

„Zbog toga vam kažem: Ne brinite se za svoj život, što ćete jesti i što ćete piti; ni za tijelo svoje, u što ćete se odjenuti. Nije li život više od jela, i tijelo od ruha? I za ruho, što se brinete? Promotrite ljiljane poljske kako rastu: ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj slavi svojoj ne zaogrnu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni? Ne brinite se dakle govoreći: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘Čime ćemo se zaogrnuti?’ Jer sve to traže pogani. Ta zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Već tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a ovo će vam se sve nadodati“ (Matej 6,25.28-34).

Poanta Isusovog učenja jest ta da moramo gledati na vječnu i nebesku sigurnost. Od vitalne je važnosti da prvo tražimo Božje kraljevstvo i Njegovu pravednost. Pored toga, moramo se okupirati zadacima na koje nas Bog danas poziva. Svi zadaci moraju biti ukorijenjeni u sigurnosti da smo premješteni u Božje kraljevstvo po vjeri u Krista.

Apostol Pavao piše u svojoj poslanici Filipljanima da ne bismo trebali biti zabrinuti ni za što, nego „u svemu — molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem — iskanja svoja obznanjujte Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu“ (Filipljanima 4,6-7).

Usred svih nesigurnosti ovoga svijeta, Bog nam u Bibliji zapovijeda da se ne brinemo. Božja djeca imaju nadu koja nadilazi sigurnost (ili je možda bolje reći „nesigurnost“). Nemojte dozvoliti da ova poruka bude obeshrabrujuća za vas kada se borite sa sumnjama i zabrinutošću.

Nemojte nasjedati na laž da ovoj Kristovoj zapovijedi ne možete biti poslušni. On je vaš Veliki svećenik. On je umro – za vas! I mogao je to učiniti samo zato što je vidio „radost što je stajala pred njim“ (Hebrejima 12,2). S potpunom sigurnošću otišao je na križ zato što je vidio vječnu slavu. I On moli za vas, zauzima se za vas. On zna tko ste. Poznaje vaš život. Poznaje vaše slabosti. Donesite sve Njemu. On je u stanju suosjećati s vašim slabostima. Snagom svoga Duha ispunit će sva svoja djela u vašem životu kako biste izdržali do kraja.

Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!