Biblija svinjetina
Foto: Unsplash

Postoji li stih u Bibliji koji kaže da ne smijemo jesti svinjetinu? Znam da neki kažu da je to prljava životinja, no postoji li stih u kojemu piše da nam je dopušteno jesti je?

U Starom zavjetu i zakonima saveza koje je Bog dao Izraelu Bog je specifično zabranio Izraelcima da jedu svinjetinu (Levitski Zakonik 11, 7). Bog je svinje smatrao nečistim životinjama.

U Izaiji 65, 1-5 Bog kaže da nije zadovoljan s onima koji jedu meso svinje. Kada čitamo Novi zavjet vidimo da Izraelci nisu držali svinje, već su njih držali drugi narodi. Priča o demonu koji je zaposjeo čovjeka u Luki 15 uključuje svinje, a priča se dogodila u pokrajini pored Izraela, no ne i u samome Izraelu.

Što čovjeka čini nečistim?

U Marku 7, 15 Isus je učio svoje učenike i rekao im je: „Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje“. Nadalje piše: „…na temelju ovoga, Isus je svu hranu proglasio čistom“.

VIDI OVO: Svinjetina, zečetina: Postoje li jela koja kršćani ne bi smjeli jesti?

U Djelima 10 kada je Bog pripremao Petra za propovijedanje poganima dao mu je viziju. Plahta na kojoj su bile raznovrsne životinje spustila se s neba nakon čega je glas rekao: „ubij i jedi“, na što je Petar odgovorio da ne može jer nikada nije jeo ništa nečisto. Božji odgovor njemu nalazi se u 15. stihu: „Ne nazivaj nečistim ništa što je Bog učinio čistim“.

U 1. Korinćanima 8,8 Pavao govori o jedenju hrane koja je bila ponuđena idolima i kaže da nas hrana neće dovesti bliže Bogu. To znači da nećemo biti lošije osobe ako nešto jedemo ili bolje ako to ne jedemo. Pavao nastavlja i kaže da je najvažnija stvar naša savjest. Ako nam je savjest čista kada jedemo hranu koju jedemo, onda je to dobro. Ipak, daje jedno upozorenje.

Istinsko kršćanstvo je u našim srcima

U 9. stihu Pavao kaže da trebamo biti oprezni kako ćemo koristiti svoju slobodu. To što se osjećamo dobro u vezi nečega ne znači nužno da je to zaista i dobro. Trebamo biti svjesni i toga što ostali, koji nas možda gledaju, misle o tome što radimo. Svojim ponašanjem možemo uzrokovati da netko pored nas ima problema ili da padne u svome kršćanskom životu ili vjeri. Ako se to dogodi, možda bi bilo dobro odvratiti se od činjenja bilo čega što bi moglo dovesti do toga.

VIDI OVO: Zašto kršćani jedu svinjetinu, a Židovi ne?

Ovo je dobar vodič za sve što radimo u svome životu, ne samo za jedenje svinjetine. 1. Korinćanima 10, 23 kaže: „Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro“.

Možda se mnoge stvari mogu činiti dobre. Ipak, mi kao kršćani imamo odgovornost prema drugima da ne uzrokujemo nikome da zbog naših djela ima problema u vjeri.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.