4 biblijska obećanja na koja se možete osloniti tijekom duhovnog napada

Na ova četiri snažna biblijska obećanja se možete osloniti tijekom duhovnih napada.

Veći je onaj koji je u vama

Prva Ivanova 4,4 daje predivno obećanje kada kaže: „Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih; jer veći je Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.“ Koga smo to pobijedili, o kome Ivan piše? Neposredno prije 1. Ivanove 4,4, Ivan je napisao: „To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu“ (1. Ivanova 4,3).

On (neprijatelj) sada je u svijetu, ali Ivan obećava da je Onaj koji je u vama – to jest Duh Božji – veći od njega (Antikrista i svakog zlog duha) koji je u svijetu.

Bog je veći od našeg srca

Opet se vraćam na apostola Ivana koji pomaže onima koji prolaze kroz duhovne napade, kao što piše: „Jer ako nas srce osuđuje, Bog je veći od našega srca i znade sve“ (1. Ivanova 3,20 ). Ponekad će vas neprijatelj pokušati uvjeriti da se osjećate osuđeno ili beznadno izgubljeno te vam šaputati u uho: „Ne možeš nikako biti pravi kršćanin.“ To nije od Boga. To je od neprijatelja.

Ako nas naša srca osuđuju, moramo znati da je Bog veći od naših srdaca – to jest On je pouzdaniji od naših osjećaja. Duh nas osvjedočuje o grijeh i tjera na koljena, ali neprijatelj želi da se osjećamo kao lažni kršćani i da ne možemo biti spašeni. Ne vjerujte to ni jedne sekunde jer je Bog „veći od naših srdaca“ ili naših osjećaja.

biblijska obećanja duhovni napad
Foto: Unsplash

Nijedno oružje skovano protiv vas ne može uspjeti

Izaija je ovo pisao Izraelu, ali zasigurno isto načelo vrijedi i za vjernika u Kristu, stoga možete prihvatiti ovo obećanje za sebe: „Nikakvo oružje protiv tebe načinjeno neće uspjeti; i svaki jezik koji se na te digne na sudu, ti ćeš osuditi“ (Izaija 54,17a).

Ne postoji oružje koje neprijatelj može podići protiv vas da vas nadvlada, jer Bog je za vas i nikada vas neće napustiti (Rim 8,31) ni ostaviti (Heb 13, 5b). Žao nam je, Sotona, nitko nas ne može oteti iz Očevih ili Isusovih ruku (Ivan 10,28-29), i taj nitko znači ni ti ni tvoji demoni!

Naoružani

Pavao nam zapovijeda: „Obucite svu bojnu opremu Božju, da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim“ (Ef 6,11). To uključuje pojas istine, oklop pravednosti, obuću spremnosti za evanđelje, štit vjere, kacigu spasenja i mač Duha (Ef 6,14-17). Time nam Bog obećava: „Da se mognete oprijeti u dan zli te se, izvršivši sve, održati“ (Ef 6,13b).

Zaključak

Bog nas ne ostavlja bespomoćnima ili beznadnima, već pobjedonosnima u Kristu. Imamo Boga na našoj strani, i to je dovoljno jer je Isus pobijedio neprijatelja na križu. Ne borimo se za pobjedu; borimo se nakon pobjede.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Faithinthenews.com

NAJNOVIJE!