11 biblijskih citata za izbavljenje od zla i tame

Svi trebamo izbavljenje od zla i tame koji se nadviju nad naš život. Biblijski citati vam mogu biti korisni u duhovnom jačanju i obrani od zla. 

Svijet je danas pun tame. Kada pogledate sve što se događa po svijetu jasno je da su ljudi pod velikim pritiskom, robovi su grijeha, problemi su posvuda, a prirodne nepogodne muče ljude diljem svijeta. 

Duhovna tama sprječava ljude da prime evanđelje našeg Gospodina Isusa Krista, držeći ih u tami ovozemaljskih stvari. Ta tama drži ljude daleko od Riječi Božje, od Njegove volje, planova i Božje svrhe za njihove živote. 

Kada se nađemo u takvoj situaciji, moramo se sjetiti Riječi Božje i znati što ona kaže o uzdanju u Boga koji će nam donijeti izbavljenje. 

Ovo su neki biblijski citati koji će pomoći izbaviti vas od bilo kakve tame u vašem životu: 

1. Psalam 32,7 

Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat’, odjenut’ me radošću spasenja.

2. 1 Ivanova 4,4

Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.

3. Jakovljeva 4,7

Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!

4. Psalam 34,17

Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji.

5. Galaćanima 5,1

Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

6. 2 Samuelova 22,2-3

Pjevao je: »Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, spasenje moje, tvrđavo moja! Ti me izbavljaš od nasilja.

7. Psalam 34,4

Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno!

8. Ivan 10,9-11

Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti.

9. Psalam 107,6

Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja.

10. Efežanima 6,10-18

Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

11. 1 Korinćanima 15,55-58

Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!