NaslovnicaZnanost i vjeraJesu li biblijski izvještaji o stvaranju kontradiktorni?

Jesu li biblijski izvještaji o stvaranju kontradiktorni?

Jedna od najčešćih stvari koje ateisti ističu kao bi diskreditirali Bibliju jesu navodne kontradiktornosti između dva izvještaja o stvaranju. No čak i mnogim biblijskim kršćanima, koji nastoje svoja uvjerenja čvrsto imati utemeljena na Božjoj riječi, zbunjujuće je zašto bi Mojsije napisao dva izvještaja o stvaranju i još ih k tome napisao potpuno različito. Kako se uspio posvađati sa samim sobom?!

Cilj ovog članka je dokazati kako ne postoje nikakve kontradiktornosti u prva dva poglavlja Biblije te ukazati na pravi problem kod sekularnih znanstvenika i ostalih ljudi koji Bibliju pokušavaju prikazati kao skup mitova, nespojivih sa zdravim razumom i logikom zbog čega Biblija kao takva navodno “sputava” razvoj znanosti.

U redu, najprije razmotrimo tijek stvaranja kod oba izvještaja.

Prvi izvještaj o stvaranju (Postanak 1,1-2,4):

1. Prvi dan: Bog je stvorio Nebo i Zemlju. Stvorio je svjetlost te ju odvojio od tame (dan i noć).

2. Drugi dan: Bog je stvorio nebeski svod i atmosferu.

3. Treći dan: Bog je oblikovao kopno i more. Stvorio je raznovrsne biljke.

4. Četvrti dan: Bog je stvorio Sunce, Mjesec i zvijezde.

5. Peti dan: Bog je stvorio morske životinje i ptice nebeske.

6. Šesti dan: Bog je stvorio kopnene životinje i čovjeka na svoju sliku (muško i žensko).

7. Sedmi dan: Bog je bio zadovoljan s onim što je stvorio i odmara se.

Drugi izvještaj o stvaranju (Postanak 2,5-2,22):

1. Para je natapala svu zemaljsku površinu.

2. Bog stvori čovjeka iz zemljinog praha i udahne mu dušu.

3. Bog zasadi edenski vrt i tamo postavi čovjeka.

4. Bog stvori raznovrsne biljke i dva posebna drva – drvo spoznaje dobra i zla te drvo života.

5. Bog stvori raznovrsne životinje i dovede ih Adamu da im nadjene imena.

6. U njima Adam nije prepoznao svoju pomoć pa Bog iz Adamovog rebra stvori prvu ženu – Evu.

Nemoguće je ne primijetiti kako je prema prvom izvještaju stvaranje biljaka i životinja prethodilo stvaranju muškarca i žene, a prema drugom izvještaju su biljke i životinje stvorene između muškarca i žene. No je li to doista tako i u čemu je ključ razumijevanja? Nema dvojbe da se tu dogodila neka pogreška, ali ju ne treba pripisati ni Mojsiju ni Bogu, već ju treba pripisati prevodiocima. Naime, glagoli izvornog teksta koji su u drugom izvještaju o stvaranju prevedeni u glagolskom vremenu perfekta ili prezenta (“načinio”, “načini”, “reče”), mogu se prevesti i kao pluskvamperfekt. Pluskvamperfekt označava radnju koja se dogodila prije radnje u perfektu. Stoga bi najprikladniji prijevod Postanka 2,18-19 bio sljedeći:

“I bijaše bio rekao GOSPOD, Bog: ‘Nije dobro da čovjek bude sam; načinit ću mu pomoć kao što  je on.’ I GOSPOD, Bog bijaše načinio od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske te ih dovede čovjeku da vidi kako će koju nazvati; pa kako koji živi stvor čovjek nazove, tako nek mu bude ime.” (Napomena: navedeni stihovi uzeti su iz prijevoda Varaždinske Biblije, samo su promijenjena glagolska vremena nekih glagola te su stoga podebljani).

Kada na ovaj način, iz jezične perspektive, pogledamo drugi izvještaj o stvaranju, uviđamo kako zapravo ne postoje nikakve kontradiktornosti. Redoslijed stvaranja je isti u oba izvještaja. Razlika je u tome što nam drugi izvještaj otkriva više pojedinosti o načinu na koji je Bog stvarao (iz zemlje) te o stvaranju prvih ljudi i Božjem odnosu s njima.

Isus također ne pravi razliku među izvještajima:

“A on je odgovorio rekavši im: ‘Niste li čitali da onaj koji ih je stvorio u početku, stvorio ih je muško i žensko i rekao: ‘Stoga će čovjek napustiti oca i majku i prionuti uza svoju ženu; i njih dvoje bit će jedno tijelo?'” (Matej 19,4-5)

Ovdje vidimo da je Isus kombinirao stih iz prvog izvještaja (Postanak 1,27) sa stihom iz drugog izvještaja (Postanak 2,24) kako bi ljudima objasnio Božji plan za muškarca i ženu. Dakle, među nima ne postoji kontradiktornost, već se međusobno nadopunjuju.

Svjetlo prije Sunca? Zemlja ravna ploča?

Još jedan problem koji se navodi kao argument da su biblijski izvještaji o stvaranju čista besmislica jest činjenica da je Bog stvorio svjetlost te dan i noć prije Sunca. No Biblija je vrlo jasna da Bog može stvoriti svjetlost i bez Sunca:

“I noći ondje neće biti, i neće trebati svjetiljke ni svjetla sunčeva, jer ih Gospodin Bog obasjava. I kraljevat će uvijek i zauvijek.” (Otkrivenje 22,5)

Naprotiv, jedan od najvećih nedostataka teorije Velikog praska jest pitanje kako su se mogle galaksije tako brzo formirati. Jedino logično objašnjenje za taj fenomen daje Biblija:

“I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – I ZVIJEZDE. ” (Postanak 1,16)

A ni tvrdnja da Biblijsko stvaranje podrazumijeva ravnu Zemlju nije točna budući da to nigdje nije eksplicitno kazano.  Naprotiv, Isus je znao da je Zemlja okrugla:

“Kažem vam, one će noći dvoje biti na jednoj postelji; jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dvije će mljeti zajedno; jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Dvojica će biti u polju, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.” (Luka 17,34-36)

Ovdje Isus govori kako će u istom trenutku neki spavati (dakle, bit će im noć) dok će neki raditi u polju (jer će im biti dan). To je moguće samo ako je Zemlja okrugla. Ljudi tog vremena i narednih 15 stoljeća su vjerovali kako je Zemlja ravna ploča zbog čega su smatrali da je svim ljudima u isto vrijeme noć i dan. Također, vjerovali su da zemaljsku ploču četiri slona nose na svojim leđima. Biblija jasno potvrđuje da tomu nije tako:

“On povrh praznine Sjever razapinje,

on drži zemlju o ništa obješenu.” (Job 26,7)

Dakle, Biblija je astronomski korektna.

Kambrijska eksplozija života iliti treći izvještaj o stvaranju

Poznata je činjenica kako se složeni oblici života naglo pojavljuju u fosilnom zapisu. Nije moguće vidjeti postepeni razvoj složenijih bića od jednostaničara koji bi bio nužan za podržavanje Darwinove teorije evolucije, već se jedinke s mozgovima, perajama i složenim organima odjednom pojavljuju u fosilnom zapisu. Budući da se, prema evolucionističkoj kronologiji, ti fosili svrstavaju u razdoblje kambrija, ova pojava se naziva “kambrijska eksplozija života”. Jedino objašnjenje koje evolucionisti navode kao potencijalni uzrok kambrijske eksplozije jest nagla pojava kisika koja je omogućila nagli razvoj složenih bića. Je li uopće nužno reći koliko je suludo ovakvo tumačenje?

Paleontolog i evolucionist Mark Czarnecki je potvrdio tu činjenicu:

“Glavni problem u dokazivanju teorije jest fosilni zapis; otisci nestalih vrsta sačuvanih u Zemljinim geološkim formacijama. Taj zapis nikada nije otkrio tragove Darwinovih hipotetskih prijelaznih varijanti – naprotiv, vrste se pojavljuju i nestaju naglo, i ta anomalija je učvrstila kreacionistički argument da je svaka vrsta stvorena od Boga.”

Čak je i Richard Dawkins, najpoznatiji svjetski ateist i autor knjige Iluzija o Bogu, bio prisiljen priznati to:

“Čini se kao da su oni [fosili] jednostavno zasađeni ondje, bez ikakve evolucijske povijesti. Ne treba ni reći kako je ova pojava naglog stvaranja oduševila kreacioniste. Obje škole mišljenja (Punktualisti i Gradualisti) jednako preziru takozvane znanstvenike kreacioniste, i obje se slažu kako su glavni nedostaci stvarni, da su istinite nesavršenosti u fosilnom zapisu. Jedino alternativno objašnjenje nagle pojave toliko mnogo složenih životinjskih tipova u kambrijskoj eri jest božansko stvaranje, a obje škole odbacuju tu alternativu.”

Ako je nepobitna činjenica da je složeni život mogao nastati jedino djelovanjem nadnaravne sile, zašto se i dalje gorljivo propovijeda kako sav život potiče od zajedničkog jednostaničnog pretka?! Zašto se  veća intelektualna vrijednost pridodaje evolucionističkom ideološkom tumačenju činjenica rađe nego kreacionističkom?! Zašto se kreacionizam smatra “totalno neznanstvenom idejom”?!

Znanstveni izvještaji o stvaranju

Dugo je među znanstvenicima prevladavalo uvjerenje kako je svemir oduvijek postojao dok nije ustanovljena teorija Velikog praska kao prihvatljivija ideja. Jednom se tvrdilo da je život nastao prije nešto manje od 3 milijarde godina, a danas se tvrdi kako je nastao prije 3,8 milijardi. Vrlo nedavno objavljena su znanstvena istraživanja o tome kako nam najbliskiji “rođaci” ipak nisu čimpanze, već bonobo. Također su se znanstvenici predomislili kako najstariji ljudi ipak nisu postojali prije 165, već prije 300 tisuća godina te da su najvjerojatnije potekli s Balkana. Toliko se često znanstvenici predomišljaju oko toga u što vjeruju u vezi stvaranja da bi udžbenike iz biologije trebalo svaki mjesec prepravljati. Znanstveni izvještaji o stvaranju su ti koji su kontradiktorni međusobno, a ne Biblija. I najvažnije od svega, kontradiktorni su zdravom razumu i logici. Unatoč tome, izjave sekularnih znanstvenika se i dalje smatraju većom “istinom” od onog što Biblija kaže

Zaključak

Iako se Biblija ne bavi primarno znanošću, već nečim mnogo većim – Božjim planom da spasi čovječanstvo – kad god se dotiče znanstvenih područja, ona je korektna. Iz toga razloga, sekularni znanstvenici i ateisti nemaju opravdanje Bibliju nazivati “antiznanstvenom” knjigom, a ideju Boga zastarjelim načinom objašnjavanja prirodnih fenomena kada svi paleontološki nalazi upućuju na postojanje Stvoritelja. Dakle, pravi problem nije u Bibliji, već u ljudskom srcu koje ne želi poslušati Isusov zahtjev da se ponizi pred Bogom kao malo dijete (Matej 18,3-4). I dok se mnogi podsmjehuju na priču o Noi, Isus je o tome najozbiljnije govorio kao o istinitom povijesnom događaju uspoređujući ju s katastrofom koja će zadesiti sve nevjernike na kraju svijeta:

“I kao što je bilo u dane Noine, tako će biti u dane Sina čovječjega. Jeli su, pili, ženili se i udavali, sve do dana kad je Noa ušao u arku. I došao je potop i sve uništio.” (Luka 17,26-27)

Svi koji tada ne budu vjerovali u cjelovitu biblijsku poruku, a osobito u Krista, naći će se, na svoju nesreću, među onima koji će stradati. Stoga, dragi čitatelju, budi siguran da je Biblija istinita od prve do zadnje stranice te da ti spasenje ne može osigurati znanost, već jedino poniznost i vjera u Isusa Krista.

Autor: M.L.