7 biblijskih stihova koji nas uče da je seks prije braka grijeh

Postoji mnogo biblijskih stihova koji uče da je seks prije braka grijeh. Svaki kršćanin se treba suzdržavati od bilo kakvog oblika seksualnog nemorala.

Uči li Biblija da je seks prije braka grijeh? Razmišljanje je često ovakvo: ako ne postoji biblijski stih koji bi odgovorio na neko pitanje, onda Biblija nema odgovor.

Gdje Biblija govori da je seks prije braka grijeh?

Seks je dio predivnog Božjeg stvaralaštva i stvoren je da se u njemu uživa na način kako je to Bog zamislio: unutar braka.

Gdje točno Biblija navodi da je seks prije braka grijeh? Evo nekoliko stihova koje treba razmotriti.

1. 1. Korinćanima 7, 2

“Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.”

U ovom stihu apostol Pavao svaku aktivnost izvan braka opisuje kao “seksualni nemoral”. To znači da kada čitamo o “seksualnom nemoralu”, to uključuje seks prije braka kao jedan od mnogih primjera grijeha.

2. Hebrejima 13, 4

“Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.”

Kako izgleda bračni krevet? Izgleda kao krevet koji suprug i supruga dijele isključivo zajedno. Prema Bibliji je svaka vrsta seksa koja je prije ili izvan ili uz bračni odnos grešna.

3. Djela 15: 19-20

“Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu, nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva …”

Nakon sastanka vijeća u Jeruzalemu, najranija skupina kršćana odlučila je da pogani (što znači svatko tko nije Židov) mogu biti kršćani, ali da bi se trebali suzdržavati od seksualnog nemorala, između ostalih grijeha.

4. 1. Korinćanima 5, 1

“Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima: da netko ima očevu ženu.”

Ovaj stih je zanimljiv. Muškarac je spavao s maćehom izvan braka. Pavao je vrlo jasan da je ovo težak grijeh!

5. Galaćanima 5, 19-21

“A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.”

U ovom dugom popisu grijeha, seksualni grijesi koje Pavao uključuje su “seksualni nemoral”, “nečistoća”, “razvratnost”, pa čak i “orgije”. Pavao kaže da tko čini takve grijehe, neće baštiniti kraljevstva Božjega.

6. 1 Solunjanima 4, 3-5

“Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga … “

Ovdje Pavao navodi vjernikovu samokontrolu nad vlastitim tijelom. Dok jedni žive život koji je Bogu ugodan, drugi žive život u kojem Boga ne poznaju, jer ne teže za posvećenjem.

7. 1. Korinćanima 6, 18-20

“Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!”

Konačno, posljednjih nekoliko stihova koji govore o pitanju seksa prije braka spominju osnovu ove teške tvrdnje o našem životu. Kršćanin se treba suzdržavati od spolnog odnosa s drugima, jer kršćani ne pripadaju sebi, nego Bogu. Bog nam je dao veliki dar – Duh Sveti živi u nama – i ne smijemo Ga žalostiti.

Ako ste imali seks prije braka, sva nada nije izgubljena. Bog je više nego voljan oprostiti vam sve vaše grijehe – čak i grijeh seksa prije ili izvan braka. On vas želi osloboditi od svake požude i od svake nečistoće predragocjenom krvlju svoga Sina Isusa. Odvratite se od svakog seksualnog nemorala i nastojte živjeti život koji je Bogu ugodan.

Oni koji se bore sa strašću, neka i dalje nastave strpljivo čekati pravo vrijeme da uživaju u daru seksa. Molite Gospodina da vam dovede vjernog i bogobojaznog supružnika. Seks je prekrasna privilegija koja dolazi s velikom odgovornošću. Neka vas Gospodin blagoslovi i čuva!

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!