Što Biblija otkriva o tome tko smo u Kristu? Što znači kada kaže da smo „u Kristu“?

Djela 24,24: „A nakon nekoliko dana dođe Feliks sa svojom ženom Druzilom, koja bijaše Židovka. Posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Krista.“

Ono što je važno u vezi vjere ovdje jednako je važno za sve vjernike, a to je naša vjera u Isusa Krista i samo u Njega, jer ne postoji drugo ime po kojem se možemo spasiti (Djela 4,12). Vjera u bilo što drugo ili bilo koga drugoga, osim u Isusa Krista, nije uopće vjera. Feliks je možda bio blizu uvjerenju, ali nažalost to je isto kao da je zamalo bio na čamcu za spašavanje, ali nije uspio. Možete vjerovati u čamac za spašavanje, ali dok ne dođete na njega, nije vam od nikakve pomoći i niste uopće spašeni.

Efežanima 2,13: „A sada, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko dođoste blizu krvlju Kristovom.“

Prije nego što smo bili spašeni, bili smo odvojeni od Boga zbog naših grijeha (Izaija 59,1-2), a udaljenost je nepremostiva. No, po Kristu, posebno Njegovom krvlju dovedeni smo blizu Bogu i moguć je spasonosni odnos s Njime. Bez prolivene Isusove krvi, Bog nas ne bi mogao vidjeti kao one kojima je potrebna Njegova pravednost da bismo ušli u kraljevstvo, ali Isus je za nas postao grijehom, kako bi nas Bog vidio kao što vidi svoga Sina (2 Kor 5,21).

Rimljanima 3,23-24: „Jer svi sagriješiše te su lišeni slave Božje, no opravdani su besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje što je u Kristu Isusu.“

Grčka riječ „svi“ znači upravo to, svi! Nikada nitko, osim samoga Krista, nije bio rođen od žene a da nije sagriješio i neizmjerno lišen slave Božje, ali opravdani smo Božjom milošću. Isto kao i dar, to nikada ne bismo mogli zaslužiti, inače ne bi bila milost (Ef 2,8-9). Ovo je opravdanje moguće samo otkupljenjem Isusa koji je prolio svoju krv za nas koji smo nekoć bili daleko, ali sada smo dovedeni blizu Bogu koji nas toliko ljubi da je poslao svoga Sina da umre za nas (Ivan 3,16).

Rimljanima 6,23: „Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.“

Ujedno Rimljanima 3,23 i ovaj stih koriste se stoljećima za dovođenje ljudi do spoznaje da su grešnici, te da im je kao grešnicima potreban Spasitelj, a taj je Spasitelj Isus Krist. Dar milosti je besplatan i taj je dar vječni život, ali samo u Kristu Isusu koji je naš Gospodin. Isusovo djelo na Golgoti bilo je da „izbriše nama protivnu zadužnicu koja odredbama bijaše protiv nas“, a „pribivši je na križ“ podmiren je dug koji smo dugovali, a kojeg nismo mogli platiti (Kol 2,14).

Prva Korinćanima 15,22: „Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni.“

Kao palo čovječanstvo, svi ćemo umrijeti, a potom dolazi sud (Heb 9,27), a ako nismo u Kristu, ovaj će sud biti brz i težak (Otk 20,12-15), ali ako smo u Kristu, odnosno ako smo se pokajali i pouzdali u Njega, bit ćemo oživljeni zauvijek. Samo u Adamu je smrt, ali u Kristu je vječni život kojeg nam nitko i ništa ne može oduzeti (Rim 8,38-39).

Zaključak

Riječi „u Kristu“ javljaju se gotovo stotinu puta u Novom zavjetu, stoga mora postojati ogromna važnost ovih dviju riječi kada se stave zajedno. Zato mi je bilo teško izabrati samo pet stihova. Biti „u“ nečemu znači doslovno biti unutar nečega. Primjerice, ako sam u ormaru, nisam ni u čemu drugo, a možda je to upravo poanta. Biti u Kristu znači biti izvan svijeta, premda smo još uvijek fizički u svijetu. Mi smo u Kristu, ali isto tako moramo znati da je i Krist u nama.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Faithinthenews.com