15 biblijskih stihova za djecu – za lakše učenje Biblije

Postoji mnogo jednostavnih biblijskih stihova za djecu koji će nama roditeljima pomoći da ih obrazujemo i da im damo razumijevanje Božje Riječi za njihove živote.

Za nas je važno poučavati djecu Božjim putovima, a to bi se moglo učiniti samo ako ih dovedemo do znanja Biblije.

Isus toliko voli djecu da ih je cijelo vrijeme želio oko sebe. Rekao je da Kraljevstvo Božje pripada maloj djeci. Djeca neće razumjeti ljubav koju Bog ima prema njima sve dok ih ne pouče Božjoj riječi. Kako uče Božju riječ u nježnoj dobi, kad odrastu, neće odstupiti od riječi koju su naučili kao djeca.

Evo 15 biblijskih stihova koji će nadahnuti našu djecu na spoznaju živog Boga.

Ivan 3, 16

„Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da nijedan koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni.”

Ivan 13, 34-35

„Dajem vam novu zapovijed: Ljubite jedni druge. Kao što sam ja volio vas, tako morate voljeti jedni druge. Po tome će svi znati da ste moji učenici ako budete ljubili jedni druge.”

1. Solunjanima 5, 16-18

„Radujte se uvijek, molite neprestano, zahvaljujte u svim okolnostima; jer ovo je Božja volja za vas u Kristu Isusu.”

Efežanima 4, 32

„Budite ljubazni i samilosni jedni prema drugima, praštajući jedni drugima, kao što je Bog u Kristu oprostio vama.”

Ivan 1, 1

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.”

Efežanima 6, 1

„Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer je to ispravno.”

Ivan 14, 6

„Isus odgovori: “Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”

Rimljanima 12, 2

„Ne prilagođavajte se obrascu ovoga svijeta, nego se preobrazite obnovom svog uma. Tada ćete moći testirati i odobriti što je Božja volja – njegova dobra, ugodna i savršena volja.”

Rimljanima 3, 23

„Jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje.”

Galaćanima 5, 22-23

„Ali plodovi Duha su: ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, dobrota, vjernost, blagost i samokontrola.”

Izreke 3, 5-6

„Uzdaj se u Gospodina svim svojim srcem i ne oslanjaj se na vlastito razumijevanje. Na svim svojim putovima priznaj ga, i on će ti ispraviti staze.”

Marko 12, 30

„Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom, svim svojim umom i svom snagom svojom.”

Rimljanima 8, 28

„I znamo da sve zajedno djeluje na dobro onima koji ljube Boga, onima koji su pozvani prema njegovoj naumi.”

Kološanima 3, 12

„Stoga, kao Božji izabrani narod, sveti i ljubljeni, odjenite se u samilost, dobrotu, poniznost, blagost i strpljivost.”

Izreke 15, 1

„Blag odgovor odbija gnjev, ali oštra riječ izaziva bijes.”

PROČITAJTE JOŠ: