Isus o djeci: 12 stvari koje nas uči

Najpoznatiji odlomak o Isusu i djeci je kada je kritizirao svoje učenike zbog toga što su djeci onemogućili da Mu priđu. Rekao je: “Pustite djecu neka dođu k meni.”

Izjava se nalazi u Matejevom evanđelju 19,13-15 i Lukinom 18,15-17. Njegove riječi odražavaju Njegovu ljubav i odnos dobrodošlice prema djeci. Postoji više lekcija koje Isus uči i pokazuje o djeci iz tog odlomka, ali i drugih.

1. Isus u djeci vidi čistoću i iskrenost

U Matejevom evanđelju 18,1-5 i Markovom 9,33-37 Isus govori da moramo postati poput djece, kako bismo ušli u Kraljevstvo nebesko. Učenici su pitali tko će biti najznačajniji na nebu, ali Isus je to iskoristio kako bi ih još nešto naučio. Objasnio je da se moramo promijeniti ili okrenuti od svojih grijeha i biti ponizni kao djeca.

Ponizan znači ne doživljavati se boljima od drugih, već shvatiti tko ste zapravo i znati svoje granice. Isus je u djeci vidio poštenje, čistoću i dobrotu. Nije bilo pretvaranja ili licemjerja. Vidio je da djeca u njegovoj blizini imaju vjeru. Isus dočekuje djecu u nebo sa širom otvorenim vratima i ukazuje na njih kao na primjere ponašanja. Oni pripadaju i prihvaćeni su u nebo. Mi bismo trebali prihvatiti djecu i poželjeti im dobrodošlicu u svoje živote.

2. Djeca su nevina, ali kvarljiva

Čitajte Matejevo evanđelje 18, 6; Markovo 9, 42 i Lukino 17, 2. Vidimo kako se ove riječi ponavljaju u tim evanđeljima zato što su važne Bogu. Isus govori o djeci koja Mu vjeruju. Isus prepoznaje nevinost i potpuno pouzdanje djece. Upozorava ljude neka ne uzrokuju da djeca sagriješe, jer razumije da djeca vjeruju odraslima i da ih slijede.

Na djecu se jako lako može utjecati; djecu mogu pokvariti ljudi koji su odgovorni za njihov odgoj. Grijeh je ozbiljan, a Isusu je stalo do duša djece. Njegovo usrdno upozorenje odraslima otkriva Njegovu strast za zaštitom nevinosti malenih. Isus želi da odrasli budu iskreni s djecom i da ih vode na pobožne načine. Njegovo nas upozorenje podsjeća na to da trebamo biti odgovorni kao odrasli, kada smo u interakciji s djecom.

3. Krist brine za dobrobit djece.

Isusu je stalo jako do duša djece. Kad su Jair, Kanaanke i majke došli k Isusu, on je odgovorio. U Marku 5,21-24; 35-43 i Luki 8,41-42; 49-56, Jair, vođa sinagoge, pao je pred Isusove noge i zavapio za pomoć za svoju kćer, koja je ležala na samrti kod kuće. Stigao je glasnik kako bi javio da je djevojčica umrla. Isus je odgovorio da se ne boji, jer je ona samo spavala. Ljudi su se smijali kad je Isus stigao u kuću, jer su vjerovali da je djevojka mrtva, bez obzira na to što je Isus došao. Isus ju je uzeo za ruku i rekao neka ustane. Ustala je, nakon čega je Isus rekao neka joj daju nešto za jesti. Također je izliječio kćer Kanaanke, kada je ustrajala u traženju pomoći, što je opisano u Matejevom evanđelju 15,21-28. Također je liječio i drugu djecu i uključivao djecu kada je nahranio tisuće kruhom i ribom. Brinuo se o njihovom zdravlju i prehrani. Isus odobrava roditelje, koji Mu dolaze u ime svoje djece. Trebali bismo svakodnevno uzdizati djecu u molitvama.

4. Isus je prikazao poslušnost prema djeci

Isus je poučavao primjerom kao i riječima. U Luki 2,5, Isus sluša svoje roditelje. To se dogodilo nakon što su Ga izgubili na putovanju u Jeruzalem i našli u hramu. Njegov izbor zabrinuo je roditelje. On je upitao: “Zar niste znali da sam morao biti u kući Oca svojega”? Nakon toga im je bio poslušan. Njegov primjer poslušnosti je primjer koji djeca slijede. Moraju biti odgovorni. Isus je također koristio priču kako bi podučavao o poslušnosti. Isus je podijelio priču o dvojici sinova u Mateju 21,28-31 gdje je jedan poželio poslušati, ali nije učinio, a drugi je rekao ne svom ocu, ali je požalio zbog toga i poslušao. Takve priče pomažu djeci razumjeti što Isus želi da učinimo. Također pomaže roditeljima u promatranju postupaka djece.

5. Isus cijeni djecu

U Mateju 18,10; 14, Isus govori ljudima neka ne gledaju s visoka na djecu. Isus dijeli tajnu: sva mala djeca imaju anđele. Bog se toliko brine za malene da im dodjeljuje anđele. Anđeli održavaju tako blizak odnos s Bogom da vide Božje lice. Djeca su tako dragocjena Bogu. Podsjeća ljude koliko je vrijedno svako dijete uz prispodobu o traženju jedne izgubljene ovce i kaže: “Moj Otac na nebesima ne želi da itko od ovih malih propadne.” Izgubljene malene zove kao izgubljene ovce. Isus je Riječ, Logos i izvor istine u Svetom pismu i također u Starom zavjetu. To uključuje Psalam 127,3, gdje se djeca nazivaju nasljedstvom ili darom od Boga, koji daje samo najbolje. Isusu je svako dijete važno. Blagoslovljeni smo kada nam Bog daje djecu. Moramo cijeniti djecu.

6. Isus se brine za stariju djecu

U Luki 15,11-32 Isus pokazuje brigu za stariju djecu koja su zalutala. Jedan sin odlazi od kuće sa svojim nasljedstvom, ne mareći što će biti s njegovom obitelji. Rasipa novac. Otac gleda svaki dan dok mu se sin ne vrati. Tada slavi povratak i grli sina. Oprašta svom dječaku. Drugi sin se naljuti na oca jer je priredio zabavu. Otac nježno podsjeća tog sina da je sve što je ostalo njegovo, te bi trebali slaviti njegova sina koji se pokajao. Isus promatra svu djecu, spreman oprostiti. Odlomak je započeo pričom o izgubljenom janjetu jer se Isus zove Dobri pastir, a kroz tu analogiju Isus svakoga želi voditi i štititi.

7. Krist želi zaštititi djecu

U Mateju 23,37, Isus je rekao kako čezne da nas okupi, kao što majka skuplja svoje piliće pod svoja krila. Ovakvi citati iz Isusa su za sve nas, uključujući svu djecu. Želi nas zaštititi i uvjeriti nas u svoju prisutnost. Kokoš skriva svoje piliće i spremna je žrtvovati se za njih. Isus je umro za sve, uključujući i djecu. Želi da mališani znaju da će ih zaštititi. Majka kokoš stvara posebnu buku kada je opasno. Oni koji slušaju brzo trče. Isus je rekao da Njegove ovce poznaju Njegov glas i želi da djeca nauče čuti Njegov glas i da idu k Njemu u zaštitu. On ih uvjerava. Kada učimo djecu moliti, također ih učimo slušati Isusov glas.

8. Isus pokazuje da je obitelj važna

Odgovarajući na Jaira i Kanaanku i njihovu vjeru, Isus potvrđuje da je obitelj važna. To se vidi i u nekoliko drugih čuda. U Luki 7,11-17, Isus vraća sina udovice u život. Shvaća da bi je život bez sina ostavio sirotom. Isus mora da je vjerovao da je njezin sin dobar sin pun podrške, koji se brinuo o njoj. Obnovio je njezinu obitelj. U Ivanu 4,46-54 Isus ozdravlja bolesnog sina, a u Marku 9,14-48 Isus ozdravlja opsjednutog sina. Svaki put je odgovarao zabrinutom roditelju. Izliječio je oba sina, čak i onoga koji se pitao može li to učiniti Isus. Taj je otac na Isusov prijekor odgovorio vapajem da pomogne njegovoj nevjeri. Nakon godina kada je njegov sin bio opsjednut, imao je problema s povjerenjem u Isusa, ali je želio vjerovati. Liječeći djecu, Isus je roditeljima donio mir i radost. Isus potvrđuje dobrotu međusobne podrške u obitelji i ustrajnosti u povjerenju.

9. Isus pokazuje da roditelji imaju važnu ulogu

Isus je započeo svoju službu kada ga je majka zamolila da pomogne na vjenčanju na kojem su ostali bez vina. Svoje prvo čudo učinio je kada je vodu promijenio u vino. Isprva je rekao da nije Njegovo vrijeme. Vjera Njegove majke u Njega i Njegove sposobnosti te Njegovo poštovanje prema njoj također su pružili važnu lekciju roditeljima i djeci. Isus je učinio što je tražila. Djeca trebaju poštovati svoje roditelje, a roditelji bi trebali pomoći svojoj djeci da odrastaju i pomažu drugima. Roditeljske smjernice sežu do Ponovljenog zakona 6,4-9. Roditelji trebaju svoju vjeru prenijeti i poučavati svojoj djeci. U svakom trenutku trebaju govoriti o Bogu, pa čak i ukrašavati dom Božjim zapovijedima. Vjeru trebaju utkati u svakodnevnost života. Na taj način dijete raste u milosti, zdravlju i znanju kao što je to učinio Isus u Luki 2,52. Marija nas podsjeća da ne sprječavamo svoju djecu, nego da ih potičemo da služe drugima. Ponekad roditelji, poput majke orla, trebaju izgurati dijete iz gnijezda kako bi se moglo vinuti u zrak. Mudre izreke 22,6 potiču roditelje na odgoj djece na način gdje bi svako dijete trebalo ići, što je podsjetnik da treba njegovati jedinstvenost svakog djeteta.

10. Isus potvrđuje dječje pohvale

U Matejevom evanđelju 21,15-16, glavni svećenici i učitelji žalili su se Isusu na djecu koja su uzvikivala hvale. Željeli su spriječiti ljude da slijede Isusa. Djeca su vikala: “Hosana Sinu Davidovu.” Isus je citirao Psalam 8,2 za svoj odgovor da je Bog sa usana djece i dojenčadi dobio hvalu. Isus nije htio spriječiti djecu u njihovom štovanju i radosnom pjevanju. Dobro je svoju djecu učiti slaviti Boga pjesmom i plesom. Matejevo evanđelje 11,25-27 Isus govori Bogu Ocu s hvalom da je sakrio istine od mudrih i otkrio istine djeci. Ovdje su djeca ta koja prepoznaju Isusa kao Mesiju. Isus zna da djeca odgovaraju Bogu s velikim entuzijazmom.

11. Isus odobrava dječje darove

Pred ogromnim mnoštvom, učenici su donijeli dječaka Isusu, kako je opisano u Ivanovom evanđelju 6,5-13. Dijete je dalo svoj ručak u vreći Isusu i tako pomoglo nahraniti gladne ljude. Isus nikada nije ponizio dijete niti je dar smatrao premalim. Isus je prihvatio mali dar i umnožio ga. Isus je zahvalio na kruhovima i ribi i znao je da je to sve što Mu treba. Mali dar nahranio je tisuće ljudi. Isus je cijenio dječakovu ponudu i povjerovao je Ocu da će je blagosloviti. Nije najvažnija dob darivatelja ili vrijednost dara, već stanje srca i velikodušnost darivatelja ono što je najvažnije.

12. Isus djecu obasipa ljubavlju

U Matejevom evanđelju 19,13-15 i Lukinom 18,15-17, Isus čini više od pozivanja djece da dođu k Njemu. Isti izvještaj u Markovom evanđelju 10,16 pokazuje da je Isus prigrlio djecu. Svojim prihvaćanjem pokazao im je naklonost. To se dogodilo odmah nakon što su ih učenici odbacili i zadržali. Isus razumije odbačenost i kako se djeca koja su odbačena trebaju osjećati voljeno i prihvaćeno. Svojom nježnom brigom i dodirom pokazuje ljubav i dobrotu. I njih je blagoslovio. Njegov primjer pokazao je učenicima i sljedbenicima da želi da budemo ljubazni i puni ljubavi prema djeci.

Autorica: Karen Whiting; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: