Bog će vam dati sposobnosti koje vam trebaju

Bog voli učiniti naše nemoguće poslove više mogućima.

Bog voli stavljati svoje ”dragulje” utjehe, ohrabrenja, vodstva i osude na neobičnim mjestima u Pismu, na mjestima gdje ne očekujemo da ćemo ih naći. Mjesta kao što su nezanimljivi dijelovi Izlaska, kao ona koja sam svakodnevno čitao.

Potpuno otkriće: u svom svakodnevnom čitanju iskušan sam, poput mnogih, preskočiti dijelove Izlaska, Levitskog zakona, Brojeva i Ponovljenog zakona koji sadržavaju dijelove koje smatram nevažnima i koje moj mozak ne pamti dobro (rodoslovlja, naputke oko rituala, sadržaj hrama, itd.). Ponekad ih preskačem. Drago mi je što nisam i ovoga puta jer sam naišao na rijedak dragulj.

Prvo, evo nešto o pronalasku dragulja prije nego što opišem što sam pronašao. Jedan od razloga zašto čitamo cijelu Bibliju ponovno i ponovno jest što se dragulji ”kreću”. Duh Sveti nam neke dijelove može ”osvijetliti” u neko vrijeme i onda idućeg puta nešto drugo.

Tekst koji se nekoć činio dosadnim u Izlasku nas za vrijeme idućeg čitanja može dotaknuti svježom mudrošću. To je dio beskrajne avanture interakcije sa živom i aktivnom Božjom Rječju. (Hebrejima 4, 12) Duh nas iznenađuje. Kao što je mene dok sam čitao o izgradnji Šatora sastanka.

Dodijeljen nemoguć posao

U Izlasku 25-30 Bog daje Mojsiju poduži popis detaljnih naputaka o tome kako izgraditi Šator sastanka. Osim ”tlocrta” šatora, Bog je dao precizne naputke za izradu Kovčega Saveza, stola za kruh, držač za svjetiljku, ulje za držač, oltar žrtvovanja, oltar s mirisnom pomasti, samo pomast, bazen s vodom, svećeničku odjeću i recept za sveto, posvećujuće ulje. Ti naputci ispunjavaju šest poglavlja.

Bio sam zapanjen time koliko je često Bog Mojsiju rekao: „Učinit ćeš“…

(Izlazak 25, 13) Potražio sam izraz „Učinit ćeš“ u Hebrejima. On se odnose na drugo lice jednine. Drugim riječima Bog govori- „Ti Mojsije ćeš učiniti“.

Mojsije je već imao nevjerojatno opsežan posao. Bio je vodeći prorok, poglavar države, ministar vanjskih poslova, glavni sudac, vrhovni vojni zapovjednik, glavni biblijski savjetnik i više za naciju od dva milijuna nezadovoljnih nomada čija su sigurnost i opstanak ovisili o njegovom vodstvu.

Sada ga je Bog ”opterećivao” s mnoštvom ”ti ćeš učiniti” projekata. Mojsije je bio nevjerojatno ponizan čovjek vjere. (Brojevi 12, 3) Da se pitalo mene vjerojatno bih razmišljao: „Ja i koja još vojska?“ Nemogući posao je postao još više nemoguć.

Osigurana odgovarajuća sposobnost

Tada sam u ovoj gomili dragocjenog kamenja naišao na dragulj:

Jahve reče Mojsiju: “Pozvao sam, gledaj, po imenu Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova iz plemena Judina. Napunio sam ga duhom Božjim koji mu je dao umješnost, razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove: da zamišlja nacrte za radove od zlata, srebra i tuča; za rezanje dragulja, za umetanje; za rezbarije u drvu i poslove svakakve. Dodao sam još Oholiaba, sina Ahisamakova iz Danova plemena; vještinom sam obdario sve sposobne ljude da mognu napraviti sve što sam ti naredio Sve neka načine kako sam ti naredio“. (Izlazak 31, 1-6; 11)

Bog je Mojsiju dao sposobnosti koje on osobno nije imao u smislu drugih sposobnih ljudi. Proširio je „ti ćeš učiniti“ na „oni će učiniti“. Nemogući posao postao je više moguć.

Nikada ranije mi ovaj tekst nije odzvanjao tolikom nadom i radošću. Bog je dao svim muškarcima i ženama (Izlazak 35, 25-26) potrebne sposobnosti kako bi izvršili svaki posao na koji Bog poziva svoj narod. Posebno sam osjetio obnovljenu nadu u vezi odgovornosti koje je meni Bog dodijelio kao ocu. Kršćanski otac (i majka) osjećaju težinu Božje zapovjedi: „Ti ćeš ih usrdno podučavati“. (Ponovljeni zakon 6, 7) Roditeljstvo je težak posao. Redovito sam iskušan do tjeskobe da bi sva moja djeca dosad trebala znati, ne samo čuti već znati i vjerovati. Svjestan sam svojih ograničenja da im pomognem u znanju i vjerovanju. Kod svoje troje (od sveukupno pet) tinejdžera osjećam kako vrijeme odmiče. Jednostavno nisam adekvatan za ogroman posao opremanja njih svime onime što trebaju znati, a oni su sada u tim godinama kada se mnoštvo drugih stvari natječe za njihovo vrijeme i pozornost.

Ovaj dragulj u Izlasku 31, 6 podsjetio je moju dušu na to da će Bog opskrbiti svime onime što mi treba kako bih ispunio svoj poziv oca, uključujući i druge dragocjene ljude kojima je dao sposobnosti da utječu na moju djecu kada sam ne mogu. (Filipljanima 4, 19)

Niste sami

Ovo naravno vrijedi za svaki težak i opširan posao koji nam Bog dodijeli. Nikada zaista nismo sami u poslovima koje nam Bog daje. Bog će se pobrinuti za sve sposobnosti koje nam trebaju. Isus je rekao: „Tražite i dat će vam se“. (Matej 7, 7)

Hudson Taylor je rekao: „Pouzdajte se u to, Božji posao učinjen na Božji način nikada neće biti bez Božje opskrbe“. Kada Bog oprema sposobnostima one će vrlo vjerojatno doći u obliku drugih ljudi. Bog povećava gotovo svaki ”ti ćeš” u ”oni će”.

Novozavjetna verzija Izlaska 31, 6 je 1. Korinćanima 12, 18-20:

A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo? A ovako, mnogi udovi – jedno tijelo“!

Ono što Bog očekuje od nas će gotovo uvijek biti izvršeno kroz zajednicu ili ”tijela” svetaca. Jer „svakomu se daje očitovanje Duha na korist“. (1. Korinćanima 12, 7) Jer svatko doprinosi svojim sposobnostima, radimo zajedno „dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove“. (Efežanima 4, 13) Tako Bog voli učiniti naše nemoguće poslove više mogućima.

Sva utjeha bila je u jednome stihu Izlaska 31, ondje gdje ju nisam očekivao. To je bio dobar podsjetnik ne samo da se Bog brine o svemu što mi je potrebno već da svoje dragulje utjehe, ohrabrenja, vodstva i osude voli stavljati na neočekivana mjesta.

Autor: Jon Bloom; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Desiringgod.org