Bog će nas udariti svojom šibom ako na ovo zaboravimo

Bog će nas udariti svojom šibom ako zaboravimo da trebamo pokorno živjeti u podnožju križa. Razorenje će doći na tebe, umišljeni vjerniče, nestat će tvoje radosti.

»Pred slomom se oholi čovječje srce…« Izreke 18,12

Stara je i općepoznata polovica »budući događaji bacaju pred sebe svoje sjene«. Mudrac nas uči da oholo srce predkazuje zlo. Kao što pad žive u barometru predkazuje kišu tako je i oholost siguran znak propasti, a možda i više od toga.

Neka nam Davidovo ožalošćeno srce ukaže kako slava potamni kad se čovjek uzda u svoju veličinu (2. Samuelova 24,10). Gle Nabukodonozora, moćnog graditelja Babilona, kako puzi po zemlji, žvače travu kao vol, nokti mu rastu kao ptičje kanđe, a kosa kao orlovo perje (Danijel 4,33).

Oholost od hvalisavca čini zvijer; davno je od anđela postao sotona. Bog mrzi ohole i hita kako bi ih ponizio. Božje strijele uperene su u ohola srca. Kršćanine, jel i tvoje srce oholo danas? Jer oholost može ući u srce kršćanina isto kao i u srce grešnika. Može ga uljuljati u san i reći mu da mu ništa ne treba.

VIDI OVO: Zašto je oholost grijeh kojeg Bog najviše mrzi?

Hvališ li se svojim vrlinama i sposobnostima? Jesi li ponosan na svoje obrazovanje i mnoga duhovna iskustva? Zapamti, ako je tako, propast ćeš! Ponosne makove glave tvoje uobraženosti bit će iščupane iz korijena, tvoja slava će nestati, a tvoje samoljublje je poput slame.

Ako zaboravimo da trebamo pokorno živjeti u podnožju križa, Bog će nas udariti svojom šibom. Razorenje će doći na tebe, umišljeni vjerniče, nestat će tvoje radosti. Tko god se hvali — neka se u Gospodinu hvali!

Autor: Charles Spurgeon