NaslovnicaDuhovnostBog će nas udariti svojom šibom ako na ovo zaboravimo

Bog će nas udariti svojom šibom ako na ovo zaboravimo

Bog će nas udariti svojom šibom ako zaboravimo da trebamo pokorno živjeti u podnožju križa. Razorenje će doći na tebe, umišljeni vjerniče, nestat će tvoje radosti.

»Pred slomom se oholi čovječje srce…« Izreke 18,12

Stara je i općepoznata polovica »budući događaji bacaju pred sebe svoje sjene«. Mudrac nas uči da oholo srce predkazuje zlo. Kao što pad žive u barometru predkazuje kišu tako je i oholost siguran znak propasti, a možda i više od toga.

Neka nam Davidovo ožalošćeno srce ukaže kako slava potamni kad se čovjek uzda u svoju veličinu (2. Samuelova 24,10). Gle Nabukodonozora, moćnog graditelja Babilona, kako puzi po zemlji, žvače travu kao vol, nokti mu rastu kao ptičje kanđe, a kosa kao orlovo perje (Danijel 4,33).

Oholost od hvalisavca čini zvijer; davno je od anđela postao sotona. Bog mrzi ohole i hita kako bi ih ponizio. Božje strijele uperene su u ohola srca. Kršćanine, jel i tvoje srce oholo danas? Jer oholost može ući u srce kršćanina isto kao i u srce grešnika. Može ga uljuljati u san i reći mu da mu ništa ne treba.

VIDI OVO: Zašto je oholost grijeh kojeg Bog najviše mrzi?

Hvališ li se svojim vrlinama i sposobnostima? Jesi li ponosan na svoje obrazovanje i mnoga duhovna iskustva? Zapamti, ako je tako, propast ćeš! Ponosne makove glave tvoje uobraženosti bit će iščupane iz korijena, tvoja slava će nestati, a tvoje samoljublje je poput slame.

Ako zaboravimo da trebamo pokorno živjeti u podnožju križa, Bog će nas udariti svojom šibom. Razorenje će doći na tebe, umišljeni vjerniče, nestat će tvoje radosti. Tko god se hvali — neka se u Gospodinu hvali!

Autor: Charles Spurgeon