Oznaka: Charles Spurgeon

Budući da imamo Boga u koga se možemo pouzdati, oslanjajmo se na Njega cijelim bićem. Odlučno istjerajmo svaku nevjeru i nastojmo se osloboditi svake sumnje i straha koji toliko remete naš mir. Nema razloga za strah tamo gdje je...
Trpiš li na ovom svijetu?

Trpiš li na ovom svijetu?

Nemojmo si umišljati da trpimo za Krista ili s Kristom ako nismo u Kristu.  Dragi prijatelju, uzdaš li se jedino u Isusa? Ako ne, ma koliko da trpiš na ovom svijetu, ako ne »trpiš s Kristom«, nema nade da ćeš...
Sotona šalje otrovne zmije u obliku kušnji, teškoća i nevjere, ali dovoljna je čvrsta vjera u Isusa koja ih može savladati. ''…Ali Aronov štap proguta njihove štapove.'' Knjiga Izlaska 7,12 Ovaj događaj jasno ukazuje kako djelo Božje sigurno savladava sve prepreke....
Odbacite zauvijek svaku tjelesnu požudu želite li živjeti u sili svog uskrslog Gospodina. Bilo bi žalosno da čovjek koji je počeo živjeti u Kristu ostane i dalje u pogubnim požudama. ''Zašto tražite živoga među mrtvima?'' - rekao je anđeo Magdaleni....
Odsad ću vijek biti s Tobom

Odsad ću vijek biti s Tobom

Ipak ću odsad uvijek biti s tobom (Psalam 73,23)… Ipak – bez obzira na svu ludost i neznanje koje je Asaf ispovjedio Bogu, potpuno je istinito i sigurno da je Asaf bio spašen i prihvaćen. Bez ikakve sumnje možemo reći da je bio...
Stražar na ulazu u raj

Jedini put koji vodi u raj

''...i kad otvori, nitko neće zatvoriti…'' Otkrivenje 3, 7 Isus je stražar na ulazu u raj i svakoj vjernoj duši otvara vrata. Kako se radujemo pri spoznaji da je vjera u Njega zlatni ključ koji otvara vrata vječnosti! Dušo moja, nosiš...
Slavni krik našeg Otkupitelja »Svršeno je« bio je smrtni udarac svim neprijateljima Njegovog naroda, »lom svih strijela luka, štita, mača i svog oružja« (Ps 76,4). Gle, junak s Golgote je upotrijebio svoj križ kao nakovanj, a svoje nevolje kao čekić...
''... Sad ćeš vidjeti hoće li se obistiniti moja riječ ili neće.'' (Knjiga Brojeva 11, 23) Bog je Mojsiju obećao da će za vrijeme cijelog mjeseca hraniti njegov narod u pustinji. Gledajući na okolnosti, Mojsije nije mogao u to vjerovati...
Ono po čemu se kršćanin prepoznaje njegovo je pouzdanje u Krista i nastojanje da tu ljubav Kristu uzvrati. Prvo vjera stavlja svoj pečat na čovjeka i omogućuje mu da kaže zajedno s apostolom: »Isus me je ljubio i predao...
Kršćanine, što je s grijehom? Zar te nije dosta skupo stajao? Dijete, hoćeš li se još igrati s vatrom? Ako si nekada bio u lavljim raljama zar ćeš opet ući u njegovu pećinu? Ne poznaješ li dovoljno tu staru zmiju?...

NAJNOVIJE