Bog će vam dati energiju

Kao kršćani, dobro ćemo učiniti ako naučimo upravljati energiju koju nam Bog prirodno daje kroz prehranu, tjelovježbu i odmor.

”Upravljate” li svojom energijom? Sve veći broj stručnjaka ukazuju na ograničenja upravljanja našim vremenom i ukazuju kako bismo trebali više vremena posvetiti upravljanju naše energije. Prema riječima Tonyja Schwartza, jednog od vodećih ljudi za upravljanje energijom:

„Između digitalne tehnologije i povećane kompleksnosti, dobivamo sve više informacija i upita, koji dolaze do nas brže nego ikada. No, za razliku od računala ljudska bića ne mogu neprestano raditi u punoj brzini. Umjesto toga, osmišljeni smo da radimo ritmički: između niskih i visokih električnih frekvencija. Naša srca kucaju u različitim intervalima. Naša pluća se šire i skupljaju, ovisno o potrebi. Nije dovoljno biti dobar u udisavanju. Naravno, što dublje udahnemo, to ćemo biti smireniji i sposobniji“. (Tony Schwartz, „Upravljajte svakim danom“, 51)

Nisam upoznat sa Schwartzovim religioznim komentarima, ali cijenim priznanje da smo ”osmišljeni”. Da, mi zaista jesmo osmišljeni: ograničena stvorenja, koja su prekrasno stvorena od strane neograničenog Stvoritelja. Mudrost nalaže prepoznavanje da imamo ograničenja i da ih trebamo otkriti.

Ipak, kao što Schwartz nastavlja: „Umjesto toga, živimo linearnim životima, progresivno trošeći naše spremnike energije preko dana. To je jednako podizanju novca sa bankovnog računa bez da ikada ostavimo depozit. U jednom trenutku bankrotirat ćete“.

Nadnaravno djelo

Schwartzova promatranja su možda pronicljiva, ali njegovo je rješenje ”tanko” i neadekvatno za one koji ne priznaju da smo stvoreni, već tvrde kako poznaju našeg Stvoritelja: „Dobra vijest je da možemo utjecati na način kako možemo upravljati našom energijom. Čineći to vješto možete obaviti više toga u manje vremena, na višoj razini kvalitete i na održiviji način“.

Mnogi od nas možda imaju puno toga za naučiti o boljem upravljanju energijom u modernim vremenima, ali kao kršćani imamo puno bolje i dublje ”dobre vijesti”, koje nude više od utjecaja, upravljanja i bolje produktivnosti.

PROČITAJTE: 6 načina kako zadobiti snagu od Boga

Za početak, mi ne vidimo svoju vlastitu energiju kao zatvoreni sustav. Mi ne ovisimo o maksimumu i minimumu naše energije kao produkt prirodnih sila, uzroka i posljedica, odmora i oporavka, prehrane i tjelovježbe. Prirodni faktori su važni: njihovo ignoriranje i umanjivanje nam šteti i opasno je za nas. No kao kršćani, mi smo natprirodnjaci. Znamo da naš svijet nije zatvoreni sustav.

Nisu ni naša tijela. Bog može (i često to čini) intervernirati u normalan slijed naših života. Isus Krist podržava svemir, trenutak po trenutak, svojom moćnom riječju. (Hebrejima 1, 3; Kološanima 1, 17) Ne samo da On može zagovarati ili obnoviti našu energiju svojom vlastitom, no to je često ponavljana (i nešto na što se ne obaziremo) tema Pavlovih poslanica.

Kruta radna etika

Završetak prvog poglavlja Kološana je mjesto koje je nedavno uhvatilo moju pozornost. Ovo je dobro poznati stih za mnoge od nas u kojem Pavao opisuje srž svoje službe kao apostola, koje se u ovome smislu nije različito od njegova apostolstva, već nešto što svatko od nas dijeli, pogotovo starješine i pastori:

Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje“. (Kološanima 1, 28-29)

Pavao je imao krutu radnu etiku. Nitko u Bibliji ne govori više o poslu, pogotovo o teškom poslu, od apostola Pavla. Možda je drugačije funkcionirao od drugih. Možda ga je njegov samački život oslobodio izvanrednih stvari u službi. Ne samo da je tvrdio da daleko više radi o njegovih klevetnika (2. Korinćanima 11, 23) već se i sam usporedio s drugim apostolima govoreći: „Ja radim više od svih njih“. (1. Korinćanima 15, 10)

PROČITAJTE: Ako ste umorni i trebate novu snagu, ovo obećanje Božje riječi je za vas

Ponovno i ponovno Pavao ističe svoje nevjerojatno trošenje energije, ne kako bismo se tomu divili, već kao primjer za slijediti, unutar kapaciteta kojeg je Bog dao svakome od nas i s razumijevanjem da svaki kršćanin može rasti i povećavati svoj kapacitet za produktivan rad.

Krist koji energizira

Budući da je radio teže od bilo koga, Pavao je podijelio ”tajnu” svoje nevjerojatne energije i zadovoljstva „u svakoj okolnosti“. (Filipljanima 4, 12) U Kološanima 1, 29 on kaže da on radi „svom energijom kojom On moćno djeluje u meni“, ali Filipljanima 4, 13 objašnjava kako: „Sve mogu činiti u Njemu, koji me osnažuje“. ”Njemu” je Gospodin, odnosno Krist iz stiha 10, zbog čega neki prijevodi to pojednostavnjuju: „kroz Krista, koji me osnažuje“. Pavao identificira Krista kao posebnu osobu božanstva koja mu daje snagu.

Brzo vraćanje na 1. Timoteju 1, 12 potvrđuje da je Pavao zaista imao Isusa Krista na umu kao Opskrbljivača snage. „Zahvaljujem onome koji mi daje snagu, Kristu Isusu našem Gospodinu“. Slično, Efežanima 6, 10 potvrđuje ovu poveznicu ljudske snage, koju sam daje Krist, Bog i čovjek, posebna osoba božanstva, koju kršćani priznaju kao Gospodina: „Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj“. Konačno, 2. Timoteju 2, 1 stvara istu poveznicu između duhovne snage i Isusa kao izvora: „Ti dakle, sine moj, jačaj u milosti, koja je u Kristu Isusu“.

Ne samo da Pavao tvrdi da je osnažen božanskom energijom; neograničeno dragocjenom kao što jest. Pavao govori određeno. On svjedoči o božansko-ljudskoj snazi, tome što je Isusova energija „sva njegova energija“ djelovala u njemu i činila to tako ”moćno” kroz samog Krista.

Njegovom vlastitom energijom

Kada nas Bog osnaži kao kršćane, kada razbije nevjerujuće pojmove zatvorenog sustava, ne samo da oprema energiju za nas kroz prirodne putove, već natprirodnom milošću, On to čini kroz našeg brata i prijatelja čovjeka, Isusa Krista, istinitog Boga i istinitog čovjeka. Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, posjednut na moći kao vladar svemira, nije samo Bog nego i čovjek. Čovječanstvo sjedi na prijestolju raja.

PROČITAJTE: Bog vam daje snagu da nastavite dalje

Isus zna što to znači ići nasuprot ograničenja naših tijela i ograničenja u našem stvorenom svijetu. On zna što to znači imati ograničen kapacitet, ograničeno vrijeme i završetak dana sa nedovršenim poslovima. On zna kako je biti fizički umoran (Ivan 4, 6) i kako je to biti u potrebi za vremenom odmora. (Marko 6, 31) On zna kako je to imati posao za obaviti. (Ivan 4, 34; 5, 36; 17, 4) On je imao energije da neumorno radi čak i na dan odmora, kada se susretao s onima u potrebi. (Luka 13, 14-17; Ivan 5, 16-17; Marko 2, 27-28) Svojim djelima, njegovim pokazivanjem ljudske energije, ne samo da je svjedočio za Oca (Ivan 5, 36; 9, 3-5) i pokazivao tko je On (Ivan 8, 39-41; 10, 25; 32) već se i sam predstavljao kao Davatelj i središte naše vjere. (Ivan 10, 37-38; 14, 10-11)

Isti Isus ne samo da poziva svoju braću već i svoje drugove ”radnike” (Matej 9, 37-38; Luka 10, 7) i poziva nas da radimo, koristeći energiju koju imamo za dobro drugih. (Matej 5, 16) On, On nas isto tako ne prepušta našoj vlastitoj energiji. Ne prepušta nas našim vlastitim snagama, onome što mi možemo stvoriti kroz mudro (i važno) upravljanje energijom. On djeluje u nama i to čini moćno, Pavao kaže, kako bi nam dao svoju vlastitu energiju za djela na koja nas On poziva.

Zamolite Ga za energiju

Kao kršćani, dobro ćemo učiniti ako naučimo upravljati energiju koju nam Bog prirodno daje kroz prehranu, tjelovježbu i odmor. Bilo bi od nas neodgovorno i glupo da Bogomdane darove hrane i sna tretiramo olako i da pretpostavljamo da će nas Bog ”energizirati” izvan ovih prirodnih načina. No, oh kako bi glupo bilo da ignoriramo ili zanemarimo Kristovu nevjerojatnu ponudu: da će On sam, Bog-čovjek, djelovati svojom vlastitom energijom u nama.

Kako da ovo ne učinimo redovitim ritmom naših života, da vjerno i ponizno priznamo ograničenja svoje energije i da zamolimo Isusa za redovito ispunjavanje svojom vlastitom energijom, kako bismo ispunili pozive, na koje nas On poziva? Ovdje možemo odložiti naš varljivi smisao neovisnosti i djelovati snažno u snazi, koju On daje.

Autor: David Mathis; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Desiringgod.org