Bog daje odmor iznutra
Foto: Goksel Aksoy/Flickr

Bog nam uistinu može dati odmor. Kako On to čini? Ovo je velika poruka evanđelja. Krist nam daje odmor tako što odgovara na sve naše teškoće i pitanja.

Želim imati odmor iznutra, hoću taj odmor u svijetu koji me okružuje – samo Krist može dati taj odmor iznutra.

Također, treba mi odmor i na polju savjesti. Gledam unatrag na prošle mjesece i pitam se je sve bilo u savrđenom skladu s onim kako sam htio?

Jesam li sretan dok sagledavam svoj život? Postoji li netko tko nije učinio ništa čega bi se stidio? Ne, naša savjest nas osuđuje i optužuje. Kako biti oslobođen svoje prošlosti; kako mogu izbrisati mrlje i biti oslobođen krivice i grijeha?

Može li mi filozofija pomoći, moralno nastojanje ili nesvjesno poniranje u mračne dubine svoje duše, može li bilo koja od ovih stvari? Ne, ove stvari se ne dotiču mog problema. Postoji samo jedan za koga znam da to može, a to je onaj koji upućuje milosni poziv.

Gospodin daje odmor mojoj nemirnoj savjesti

On je na svojem tijelu ponio moje grijehe na križ. Bog je, u njemu, završio s našim grijesima, i dok gledam na golgotski križ, nalazim odmor za svoju savjest. Znam da je dug plaćen, moj grijeh je izbrisan. Bog mi je oprostio na križu.

Bog daje odmor mom umu

Na isti način, On daje odmor i mom umu. Želim upoznati Boga i čuti kako govori: ”Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Gledajte mene i vidjet ćete Oca, gledajte mene ako želite upoznati Boga.” U evanđelju nalazim zadovoljenje svoga uma kakvo ne nalazim nigdje drugdje. Samo u evanđelju osjećam kako sam u neposrednom spoju s konačnom stvarnošću i potpunom istinom. Nema teškoće u mom životu na koju evanđelje nema odgovora. Nalazim umni odmor i odgovor na sva moja pitanja.

Gospodin daje odmor mom srcu

A, hvala Bogu, moje srce i moje želje su također zadovoljeni. Nalazim potpuno zadovoljstvo u Kristu. Nema te želje, nema ničeg za čim moje srce žudi, a da On to više nego zadovoljava. On svladava sav nemir mojih želja kada donosi mir u sve moje nevolje i pitanja.

Bog mi daje odmor u svim mojim okolnostima

On mi, također, daje odmor i mir u mojoj okolini i u svijetu koji me okružuje. Koliko je to važno u današnje vrijeme, dok gledamo na ovaj svijet i njegove izglede. Iako mogu imati odmor i mir u sebi, postoje stvari oko mene koje me uznemiravaju – kako mogu, ipak, održati mir u ovom uzburkanom svijetu? Ovdje, ponovno, samo Krist može odgovoriti na sve moje teškoće jer me evanđelje priprema za takve stvari.

Evanđelje je proreklo kakav će biti svijet u kojem se nalazimo. Filozofi i političari su nam obećali savršen svijetu ovom vijeku. Međutim, Kristovo evanđelje je obećalo baš suprotno, sve dok čovjek griješi protiv Boga.

Samo u evanđelju mogu shvatiti ovaj suvremeni svijet. Iako ratovi i pomori mogu doći, iako se svijet može tresti iz samog temelja, ja ovdje imam jedno životno gledište koje mi kaže kako, usprkos svemu, svemogući Gospodin Bog vlada. Ja znam da će Krist, koji je izgovorio ove milostive riječi, koji je bio na zemlji, umor, i ponovno ustao, i uspeo sa na nebo, i sjedi s desne strane Ocu, čekajući dok mu neprijatelji ne budu podloženi pod Njegove noge, dakle, ja znam da će ponovno doći i da će svijet grijeha i zla biti razrovan i uništen. Bit će novo nebo i nova zemlja ”na kojima prebiva pravesdnost”, i svi koji su ga prihvatili bit će s Njim tamo, vladat će s Njim i sudjelovati u Njegovoj slavi zauvijek.

Odmor usprkos okolnostima

Zato, imam odmor usprkos okolnostima. Evanđelje mi omogućava da kažem kao apostol Pavao: ”Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimljanima 8,38-39).

To je savršeni odmor koji ne ovisi od okolnosti; to znači biti smiren usred oluje.

”Mir, savršeni mir, u grešnom svijetu tame? Krv Isusova, mir donosi za me.” (E. N. Bickersteth)

To je, dakle, njegov poziv, i još uvijek upućuje iste riječi: ”Dođite k meni.” O, pogledajte na Njega! Jeste li ikada vidjeli nekoga kao što je On? Možete li ga objasniti drugačije, osim da je On jedinorođeni Božji Sin? Pogledajte Njegova čuda, pogledajte što je učinio za one tri burne godine svog javnog djelovanja; pogledajte ga! On je onaj koji vas zove, tko vam može ponuditi odmor…

Znao je za odmor, i poziva te da dođeš k Njemu. Dao je ovaj odmor mnogima dok je bio na zemlji, i nastavlja ga davati, sve od tada.

Autor: Martyn Lloyd-Jones

PROČITAJTE JOŠ: