Bog daje snagu slabima

Duh Sveti me potaknuo da vam govorim o zahvaljivanju. Hebrejska korijenska riječ za zahvaljivanje je “obožavanje”. Apostol Pavao je napisao: “Zahvaljujte uvijek za sve Bogu, Ocu, u ime našega Gospodina Isusa Krista” (Ef 5,10).

Što dulje živim i sve se više približavam kraju svoje trke ovdje na zemlji, više osjećam potrebu obožavati Gospodina, zahvaljujući mu za sve. “U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu” (1 Sol 5,18).

Zahvaljivati – u svakoj prilici? U svemu? Da, u bolesti i zdravlju. U dobra i loša vremena. U olujama i kad sunce sja. David je rekao: “Pred lice mu stupimo s hvalama” (Ps 95,2). Prečesto u nazočnost Gospodnju ne dolazimo sa zahvalnošću. Umjesto toga, dolazimo mu opterećeni svojim problemima te mu propuštamo zahvaliti što nas je sačuvao na toliko načina. Istina je, nitko tko doista iskreno ljubi Gospodina ne može reći da ga je Bog ikada iznevjerio.

Pitam vas, kad ste posljednji put zastali sa svime da prinesete Gospodinu hvalu za ono što je učinio za vas? “Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova! Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova čudesa” (Ps 105,1-2).

Ja hvalim Gospodina za sva njegova čudesna djela koja smo vidjeli tijekom prošle godine. A sad zahvaljujem i za ono što će učiniti tijekom nadolazeće godine.

Autor: David Wilkerson; Izvor: Put života